Zdravotní disharmonie (nemoci)

Klasická čínská medicína má vlastní klasifikaci nemocí.

  • Nemoci způsobené energetickými bioastrologickými zátěžemi času či labilitou orgánových oblastí
  • Nemoci způsobené energetickou bioastrologickou zátěží na jedno zvíře astrotypu
  • Nemoci způsobené energetickými zátěžemi prostoru
  • Nemoci způsobené energetickými zátěžemi společenských jevů
  • Nemoci vyplývající z energetických zátěží Cesty života
  • Nemoci způsobené energetickými zátěžemi druhých osob
  • Nemoci způsobené životním nenaplněním

1. Nemoci způsobené energetickými zátěžemi času či labilitou orgánových oblastí

Tyto nemoci vycházejí z energetických sad, které jsme si přinesli na svět, získáváme o nich informace v tabulce prenatálních a postnatálních zátěží. Odpovídají dnešní představě somatické nemoci, terapie je vedena k odstranění somatické příčiny nemoci.

Příklad:
Běžné nemoci akutního i chronického charakteru

 

2. Nemoci způsobené energetickou zátěží na jedno zvíře astrotypu

Prenatální tabulku tvoří rozpis energií třech zvířat astrotypu. Může se stát, že disharmonie (nemoc) pramení z lability pouze jediného zvířete, pak je nutné upravit poměry tohoto zvířete. Například pro Zajíce (vládce roku 2011) je to jeho nora. Než začneme s terapií, je nutné zjistit, zda nemá Zajíc problémy s rodinou, vlastní identitou, se vztahy na pracovišti, prostě musíme zvážit všechny varianty zázemí člověka. Teprve po ujištění, že je vše v pořádku, se věnujeme terapii. Bez úpravy nory nemá terapie patřičnou odezvu, naopak samotná harmonizace nory dokáže odstranit všechny zdravotní problémy. Nepotřebná terapie může naopak ještě zvýšit disharmonické projevy v těle (jako například léčba horečky při školní fobii).

U těchto nemocí je důležité napřed odstranit nespokojenost zvířete. Pokud se zdravotní stav sám po odstranění nespokojenosti zvířete neupraví, pracuje se jako v bodě 1).

Příklad:
Muž, 51 let, kašle asi rok, silné zahlenění, poslední dobou dušnost, pocit zhoršování stavu. V astrotypu v tabulce prenatálních zátěží jsou plíce v pořádku, energetickou bioastrologickou zátěž má pouze Kohout. Víme, že Kohout ztrácí energii a schopnost žít při pocitu nedocenění.

Zjištěno, že asi před rokem došlo k přeskočení pacienta v práci, vyšší funkci získal mladší kolega. V práci se cítí nedoceněný, ale bojí se změny hlavně kvůli svému věku. V rámci terapie domluveno s rodinou, že bude pacienta stále chválit a oceňovat. Pokud bude potřeba, začne v lednu (cca za 3 měsíce) s chronoterapií. Pacient se začal značně lepšit, vrátil se ke sportu, lednovou chronoterapii podstoupil již za výrazně lepšího stavu, na jaře potíže prakticky ustaly.

 

3. Nemoci způsobené energetickými zátěžemi prostoru

Z prenatální a postnatální tabulky můžeme zjistit, že disharmonie (nemoc) nepramení z lability organizmu. V tom případě je nutné hledat příčinu v jiné oblasti, mimo jiné zvažujeme nápravu energetických poměrů prostoru. U některých indikací o této úpravě uvažujeme přednostně – zadrhávání, koktání, QI NI, problémy s pasážováním (žaludek, střeva).

Příklad:
Muž, 23 let, výrazně zadrhával až koktal. Při vystěhování části bytu odstranil zbytečné věci ze svého pokoje. Od té doby bez potíží.

Žena, 40 let, po přestěhování urputná zácpa, opakovaně řešená ambulantní evakuací stolice. Zátěž prenatální ani postnatální tabulky neodpovídá problému, při dotazu na obytný prostor zjištěn zásadní nedostatek v chodbě bytu. Po přestěhování ještě nebyly vybaleny všechny věci, krabice s nimi výrazně omezují průchod. Podobný problém se šanony má žena na pracovišti. Po přemístění krabic a uvolnění chodby bytu stav značně zlepšen, žena řeší uvolnění prostoru na pracovišti.

 

4. Nemoci způsobené energetickými zátěžemi společenských jevů

Jako v předchozím bodě napřed zvažujeme nápravu energetických poměrů.

Příklad:
Tyto typy nemoci nám jsou známé, dobrým příkladem je školní fobie. Dítě zvrací, má bolesti hlavy, horečku, o víkendu se značně lepší, o prázdninách je zdravé. Jedinou terapií je zvládnout problémy dítěte ve škole, nicméně hodně pomáhá chronoterapie, dítě si víc věří a lépe se zařazuje do školního prostředí.

 

5. Nemoci vyplývající z energetických zátěží Cesty života

Zásadní skupina nemocí, řadí se do ní hlavně osobní hexagram 54. Tato diagnóza se nazývá GUI MAI, a odpovídá celému jednomu životnímu období. Trvat může třeba 20 let. Přináší i fyziologické změny člověka (obličej, ruce, nohy), ovšem zásadně ovlivňuje psychiku. V závažných případech léčíme jako psychiatrické onemocnění, ovšem výrazně pozitivní účinek má pouhá edukace pacienta.

Příklad:
Žena, 27 let, přišla pro suicidní sklony. Fyziologické změny nohou a obličeje uvádí cca 2 roky, změny rukou si nevšimla, ale připouští je. Asi dva roky se velmi trápí, je nešťastná, často pláče, byť se má vlastně velmi dobře (šťastně vdaná, nový byt, auto, zdravé dítě 1,5 roku). Má pocit, že to nevydrží, nespí, nejí, výrazně zhubla, chce spáchat sebevraždu, váhá jen kvůli dítěti. Zjištěn hexagram 54 v Cestě života, vysvětleny všechny souvislosti. Ženě se po vysvětlení velmi ulevilo, nicméně pro velké potíže nasazeny na měsíc čaje (QI JU DI HUANGWAN – 1 san denně). Zklidnila se, od té doby po 5 letech ještě jeden atak, opět zvládnuto čaji za měsíc. Průběžně indikována chronoterapie (JI SHENG SHEN QI WAN v lednu, 1/2 san denně), ne zcela pravidelně ji bere, i když uvádí pozitivní působení čaje (cca 8x za 12 let). Žije spokojeně. Teď se dva roky neozvala.

 

6. Nemoci způsobené energetickými zátěžemi druhých osob

Při nevýhodných kombinacích sil dochází k odebírání energie druhou osobou. Pak dochází k neprospívání u postižené osoby a toto neprospívání může vést až k nemocem. Takto vzniklé nemoci se nejčastěji rekrutují z labilních oblastí člověka, uvedených v astrotypu a prenatální tabulce.

Příklad:
Chlapec 1,5let, vyhublý, neprospívá. V astrotypu 3x Vepř, tedy zásadní rozpor mezi vrozenými předpoklady (vepřova silná chuť k jídlu) a skutečností. Zjištěno, že otec, který spí s dítětem pohromadě, může sílu dítěti odebírat . (V pokoji je letiště, vedle postýlka. Spali matka, otec, vedle na postýlce chlapec). Doporučeno noční odloučení otce, což ale není v bytových možnostech mladé rodiny možné. Došlo ke změně při spaní, otec se přesunul dozadu, vedle postýlky spí matka. Hned první ráno chlapec probudil rodiče křikem „hamhamham“, od té doby (cca 3 měsíce) jí téměř kontinuálně, jako by chtěl dohnat výživový deficit.

 

7. Nemoci způsobené životním nenaplněním

Člověk je optimálně uzpůsoben pro svou životní pouť. Je definována přirozenost člověka, muže, ženy . Pokud některá z těchto přirozeností není naplněna, dochází k problémům a nemocím. Časté jsou hormonální nerovnováhy, u mužů převážně problémy se srdcem, ledvinami a močovým měchýřem (prostata), u žen velmi časté problémy gynekologické, sterilita.

Příklad:
Žena, 33 let, dělnice, 8 let léčena pro neplodnost. Žije velmi jednoduše, bydlí u rodičů, nemá pocit vlastního prostoru, dokonce jí rodiče hovoří do oblečení, vyhazují jí „nepotřebné věci“. Je unavená, má studené ruce i nohy, po změření i bazální teplotu
Zjištěna nenaplněná značná část přirozenosti

  • Prostor – je důležitý v rámci harmonizace – nedostatečná možnost péče o kůži, oděv, byt = nedostatečná oblast YG/YN
  • Nenaplněna potřeba rozmanitosti = nedostatečný YN (OHEŇ, TEPLO, ŽÁR, lpějící, spolehlivá, hřejivá, úspěšná energie, QI ohně stoupá vzhůru)

Doporučena úprava životního stylu, chronoterapie až od ledna. Manželé si upravili půdičku, osadili krb, žena začala sama vařit, osamostatnila se. V říjnu bez indikace čajů zlepšení chladných končetin a bazální teploty, v lednu při chronoterapii (JI SHENG SHEN QI WAN) otěhotněla.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *