Vztahy

Vztahy podle tradiční čínské kosmologie

Vztahy jsou podle tradiční čínské kosmologie umožněny interakcemi na různých úrovních osobních energií a je proto možné vztahy z osobních energií odvodit.

Před vstupem do pozemského života se entita, nazývající se SHEN MING (šen ming) rozhoduje, jaká by měla být její příští cesta pozemským životem, jaký by měl být její cíl. Podle toho volí, jakým se stane člověkem. Tato volba se projeví ve volbě osobních energií – přijetím rodičů, času a prostoru. V každém časovém okamžiku na nás působí určitá kosmická energie z cyklu energií a ve chvíli, kdy se poprvé nadechneme v pozemském životě, ve chvíli našeho narození, se sestava právě vládnoucích energií zapisuje do naší osobní matrice a bude nás provázet po zbytek života.

Osobní energie, které si člověk přináší na svět, mu pro pozemskou pouť určí rozmezí, mantinely, ve kterých se může pohybovat a v těchto mantinelech se budou pohybovat i veškeré jeho vztahy. Ovšem pojem „vztahy“ nevymezuje pouze vztah člověka k jiné bytosti, je tím myšleno vše, co je součástí jinového, hmotného světa, tedy lidé, zvířata, věci, myšlenky, emoce, či čas a prostor. Čtete správně, každý z nás si příchodem na svět vymezuje chápání svého vztahu například k emocím, zda pro něj budou důležité, zda je bude niterně prožívat, zda se emoční hnutí budou projevovat vnitřním chvěním či nechutenstvím.

My počítáme vztahy na šesti úrovních, na úrovni mentální, intelektuální, na úrovni podstaty člověka, jeho lidství, na úrovni síly a emocí, na úrovni energetické a komunikační a na úrovni fyzické. Porovnáním těchto úrovní s jinou entitou pozemského bytí (člověkem, věcí, ideou) získáme vzorec, který odpovídá jejich vztahu. Můžeme tak dopředu varovat před třecími plochami nastávajícího manželství, pomoci překonat sourozenecké problémy, vyjasnit vztahy v rodině, orientovat se v čase.

Korelace vztahů je ovšem možná ještě zajímavější v personalistice. Dokážeme navrhnout rozdělení oblastí vlivu mezi spolumajiteli, doporučit konkrétního člověka ve výběrovém řízení na určitou funkci nebo naopak poradit konkrétnímu člověku, jaké povolání by nejvíc odpovídalo jeho přirozenosti. Stejně jako problémy v rodině je možné stanovit problémy na pracovišti.

Velmi přínosné může být porovnání člověka a určitého dne, důležité akce. Výsledkem je zjištění, zda v uvedený okamžik bude člověk suverenní či zda se bude cítit uťápnutě, zda bude mít tendenci všechno do široka rozebírat, či bude mít problémy s vyjádřením atd.
Porovnávat můžeme okamžik nastěhování do bytu, či podniku, tento okamžik může určit, zda se k nám prostor bude chovat mateřsky a bude nás chránit, či zda jej budeme muset svými silami dotovat my.
Důležitý může být okamžik přijetí zvířete do rodiny, stane se z něj rodinný mazlíček či domácí tyran?

Zásadní na čínské korelaci vztahů je jedno. Rozhodně neplatí, že člověk narozený v roce tygra se nesnese s člověkem narozeným v roce opice. Přepočítáním osobních energií na šesti úrovních dostaneme u každého člověka či jiné entity natolik široký rozestup mantinelů, že ten druhý se mezi ně někam vejde. Otázkou zbývá, zda jeho vstup do našich mantinelů nás osobně omezí, či naopak naše mantinely rozšíří. Znamená to tedy, že závěrem korelace jsou vždy podmínky vztahu a nikdy jeho absolutní vyloučení.