Rodinné a personální poradenství

Vztahy jsou podle tradiční čínské kosmologie umožněny interakcemi na různých úrovních osobních energií a je proto možné vztahy z osobních energií odvodit.
My počítáme vztahy na šesti úrovních, na úrovni mentální, intelektuální, na úrovni podstaty člověka, jeho lidství, na úrovni síly a emocí, na úrovni energetické a komunikační a na úrovni fyzické. Porovnáním těchto úrovní s jinou entitou pozemského bytí (člověkem, věcí, ideou) získáme vzorec, který odpovídá jejich vztahu. Můžeme tak dopředu varovat před třecími plochami nastávajícího manželství, pomoci překonat sourozenecké problémy, vyjasnit vztahy v rodině, orientovat se v čase.

Korelace vztahů je ovšem možná ještě zajímavější v personalistice. Dokážeme navrhnout rozdělení oblastí vlivu mezi spolumajiteli, doporučit konkrétního člověka ve výběrovém řízení na určitou funkci nebo naopak poradit konkrétnímu člověku, jaké povolání by nejvíc odpovídalo jeho přirozenosti. Stejně jako problémy v rodině je možné stanovit problémy na pracovišti.
Zásadní na čínské korelaci vztahů je jedno. Rozhodně neplatí, že člověk narozený v roce tygra se nesnese s člověkem narozeným v roce opice. Přepočítáním osobních energií na šesti úrovních dostaneme u každého člověka či jiné entity natolik široký rozestup mantinelů, že ten druhý se mezi ně někam vejde. Otázkou zbývá, zda jeho vstup do našich mantinelů nás osobně omezí, či naopak naše mantinely rozšíří, tedy závěrem korelace jsou vždy podmínky vztahu a nikdy jeho absolutní vyloučení.

RODINA

Manželské, partnerské vztahy
Životní partnerství představuje neustálé přizpůsobování a právě korelace pomocí tradičních čínských metod nám poví, jak dalece a ve kterých oblastech jsme schopni ustupovat, kde je pro nás kompromis přijatelný a kde naopak budeme žádat o vyhovění našim požadavkům. Zjevné problémy jsou často zástupné, skutečný malér máme na zcela jiné úrovni, ale nejme schopni si jej uvědomit. Ovšem nazveme-li jej, zformulujeme-li jeho podstatu, často bude řešitelný.

Sourozenecké vztahy
Problematické vztahy mezi sourozenci mohou vyustit do psychických i fyzických problémů dětí, dojít může i k tragédii. Jejich řešení pomocí čínské korelace nám umožní proniknout do jejich podstaty, využít pozitivní oblasti vztahu a naopak oddálit od sebe sourozence v oblastech konfliktních.

Vztahy mezi rodiči a dětmi
Jedním z nejčastějších problémů mezi rodičem a dítětem je podle čínské korelace větší síla dítěte. Objasnění pricipu tohoto problému vede k lepšímu porozumnění chování dítěte i rodiče a tím i k ohlazení třecích ploch.

Škola
Stejně jako u problému rodič x dítě je jedním z nejčastějších problémů dítěte ve škole je podle čínské korelace větší síla dítěte. Učitel se může bránit a hlavně na prvním stupni může vytvořit situaci pro dítě neřešitelnou a bez pomoci rodičů může dítě odmítnout studium či se může dostat do problémů zdravotních. Objasnění pricipu tohoto problému vede k lepšímu porozumnění chování dítěte i učitele. Pohovorem s učitelem můžeme řadu problémů vyloučit, ovšem někdy je lepší dát dítě do jiné třídy, či školy.

PRACOVIŠTĚ

Vztahy mezi společníky
Spolupráce lidí závisí na důvěře. Často se stává, že v určitém ohledu nás někdo „zklame“. Porovnáním společníků pomocí čínské korelace se můžeme podrobně podívat na všechny aspekty spolupráce a zodpovědnosti a můžeme určit, do jaké míry ten který společník je schopen firmu podpořit, kde má rezervy a kde naopak nedokáže čelit problémům.

Vztah ředitel – pracovník
Stejně jako u problému rodič x dítě je častým problémem na pracovišti podle čínské korelace větší síla zaměstnance, objevit se ovšem může i značná neslučitelnoust přijetí autority konkrétního vedoucího zaměstnancem. Objasnění pricipu tohoto problému vede k lepšímu porozumnění a možnostem úpravy styku tak, abychom konflikty minizovali.

Problémy výběrové řízení na určitou funkci
Personalistika podle čínské korelace je dnes po vzoru Hongkongu hlavně v Americe velkou módou. Při porovnávání aspektů nabízené funkce a možností jednotlivých uchazečů získáváme velmi přesnou charakteristiku schopnosti uchazečů plnit požadované úlohy. Zajímavé je, že některé profese se přímo astrologicky profilují, například na pozici manažera se preferuje zrozenec draka a opice.

Hledání zaměstnání, rekvalifikace, směrování dítěte
Posouzením schopností člověka podle čínské korelace dostáváme údaje, které nám pomohou vyloučit oblasti, ve kterých máme velmi malou šanci uspět a naopak nám umožní upřednostnit ty charakterové vlastnosti, které nám dají v jiných oblastech možnost vyniknout.

ČAS

Důležitá obchodní schůzka, zkouška
Velmi přínosné může být porovnání člověka a určitého dne, důležité akce. Výsledkem je zjištění, zda v uvedený okamžik bude člověk suverenní či zda se bude cítit uťápnutě, zda bude mít tendenci všechno do široka rozebírat, či bude mít problémy s vyjádřením atd.

Přijetí dalšího člena rodiny ( rodič, zvíře…)
Často si k sobě bereme nemocného staršího příbuzného, většinou jednoho z rodičů. Pokud není situace akutní, měl by být tento krok zvážen i z pohledu časových cyklů tak, aby přítomnost dalšího člena domácnosti rodinu obohatila a ne ji postavila do neřešitelných situací, doplněn by měl být přijímací ceremonií.
Důležitý může být okamžik přijetí zvířete do rodiny, stane se z něj rodinný mazlíček či domácí tyran?

PROSTOR

Stěhování
Porovnávat můžeme okamžik nastěhování do bytu, či podniku, tento okamžik může určit, zda se k nám prostor bude chovat mateřsky a bude nás chránit, či zda jej budeme muset svými silami dotovat my.

Rozbor data rozhodnutí o prostoru
Víme-li datum rozhodnutí o prostoru (rozhodnutí o změně, kolaudace, nastěhování), můžeme se zpětně dobrat k energiím, které s naším prostorem souvisí a ovlivňují jej a tím i nás.

Vzhledem ke složitosti závěrů lze rozbor provést písemně pouze za příplatek.