Klasická čínská medicína

Klasická čínská medicína předchází o řadu tisíciletí Tradiční čínskou medicínu. Traduje se, že původní homogenní učení, částečně známé například z NEI JING zakázal KONG ZI (Konfucius) z obavy před depresemi nedostatečně poučených lidí z projevů jangové sféry. Mezi oběma učeními je několik zásadních rozdílů:

 • Základem původní Klasické čínské medicíny je zásada neléčit, ale pouze iniciovat harmonizující procesy v těle. Zasáhnout do organizmu je možné pouze v případě, že je člověk v ohrožení života
 • Zásadní nutností a základem úvah je využití astrobiologických tabulek a YI JING
 • Disharmonie (nemoc) nemusí být otázkou organizmu (ale například energií vztahů člověka, energií prostoru…), v tom případě se terapie soustřeďuje na odstranění disharmonie (úprava vztahů, prostoru…), neléčí se člověk
 • Některé problémy (i zdravotní) jsou naplánovány před narozením člověka pro Cestu života (např. GUI MAI – hexagram 54 jako osobní hexagram). Ty nelze léčit, je možné pouze ulevovat v tíživých situacích. Přejdou samy po vyčerpání času, některé nás ale budou provázet po celý život (třeba tělesné postižení). Naším úkolem je smířit se s nimi, najít cestu, jak využít ostatní pozitivní stránky našeho Bytí.
 • Původní Klasická čínská medicína odmítala veškeré násilné zásahy do organizmu, tedy i farmakopéu a akupunkturu, masáže a všechny praktiky, které vnášejí do organizmu cizorodou energii, v současné době je velmi omezeně připouští
 • Terapie obecně spočívají na rozborech a harmonizacích energií, nehovoří se o orgánech

Diagnostika původní Klasické čínské medicíny

 • Astrobiologie – každá entita musí mít vypracovaný osobní rozbor energií, které určují její postavení ve světě, její silné a slabé stránky, zátěže časové a prostorové (včetně zdravotních), a z nich vyplývající možnosti selhání organizmu, charakterové, personální a profesní vybavení jedince, jeho možnosti a mantinely
 • 10 otázek (Leung Kok – Yen)
 • Diagnostika jazyka a pulzů
 • Rozbor = porovnání a vyhodnocení vzájemného ovlivnění osobních astrobiologických energií pacienta (astrotyp, tabulky prenatální a postnatální bioenergetické zátěže…) a aktuálních energií času event. prostoru (tabulky času, Letící hvězdy…)
 • Rozbor celkové situace situace pacienta 

Metody terapie původní Klasické čínské medicíny

 • Chronoterapie – terapie v čase nebo časem, využívá energetických vlivů času
 • FENG REN SHUI – využívání vlivů energií prostoru
 • Terapie podle zákonů prvků, hlavně terapie „Matka – syn“
 • JANG SHEN FA – ovlivnění způsobu života, životospráva, aktivační cvičení…
 • Terapie vyplývající z astrobiologických předpokladů člověka (například úprava poměrů nespokojeného vládce, Zvířete astrotypu = energetické mapy člověka)
 • Chromoterapie – aktivace prvků v organizmu barvami, používají se akupunkturní body přehrad, využívá se i semen
 • Rituály – aktivace energetických procesů využitím energií času, prostoru, okolí, společenství, Univerza
 • Farmakopéa – minimální dávky základních čínských směsí, které iniciují potřebné energetické procesy v těle

Chronoterapie

Chronoterapie je terapie v čase nebo časem, využívá energetických vlivů času. Nejběžnější je využívání energií sezón, hlavně mezidobí Země (cca leden, duben, červenec a říjen), v Číně Mistři hojně pracovali s dvojtýdny. V akupunktuře je běžné využití dvouhodin.

Využitím energií ledna (event. dalších mezidobí Země) získáváme možnost navrátit entitu do jeho původní podoby. Z pohledu HAM YU (původní čínské učení, zastřešující veškerá čínská vědění (dnes jsou rozdělena do TCM, FENG SHUI…) je základním předpokladem harmonie entity vyrovnané energetické těžiště. Nejdůležitějším úkolem člověka je vzpřímený postoj v centru vlastních energií, neboť vertikální postoj člověka umožňuje prolínání energie JANG a JIN (Nebes a Země).

Člověk je svými i okolními aktivitami vychylován a tím ztrácí stabilitu a tím i schopnost využít životní sílu (podobná zásada jako u bojových sportů). Návratem do centra se životní síla obnovuje a znovu rozproudí a díky tomu udělá mimo jiné i pořádek v organizmu. Nejdůležitější indikace: alergie, autoimunní choroby, epilepsie, rakovina, těžké zdravotní stavy…

FENG REN SHUI

Využívá se energetických vlivů prostoru a měnících se energií časoprostoru. Nejběžnější je podpora a využití energií sezón, hlavně mezidobí Země (cca leden, duben, červenec a říjen) pro proměny prostoru nebo rituály. Můžeme k harmonizaci například využít souvztažnosti času – mezidobí Země a prostoru – střed prostoru. Přestavba nebo úprava prostoru pak napomáhá k návratu k původnímu určení energií člověka.

Práce s prostorem je nutná hlavně v případech, kde není nemoc vázána na organizmus (zjistíme z rozboru astrobiologických dat) a je vázána na prostor. Důležitá úprava spočívá v uvolnění energetických drah prostoru. Měli bychom o ní uvažovat ve všech případech blokád, QI NI apod. Většinou se využívá rituálů, které se předepisují pro konkrétní kausy. Často jsou doplněny mantrami (Leung Kok-Yen). Nejdůležitější indikace: problémy trávení ( např.  žaludeční reflux, nadýmání, zácpa, průjem…), ekzémy, zadrhávání a koktání…

Terapie podle zákonů prvků, hlavně terapie „Matka – syn“

Základem Původní klasické čínské medicíny je zásada neléčit, ale pouze iniciovat harmonizující procesy v těle. Zasáhnout do organizmu je možné pouze v případě, že je člověk v ohrožení života. Proto harmonizační cesty málokdy směřují přímo do prvku, který přináleží nemocnému orgánu (hepatitida – játra = Dřevo), ale pracuje se s matkou (Voda). Matka ví, co dítě potřebuje, sama zařizuje cestu potřebné nápravy.

JANG SHEN FA

Člověk je optimálně uzpůsoben pro svou životní pouť. Je definována přirozenost člověka, muže, ženy. Pokud některá z těchto přirozeností není naplněna, dochází k problémům a nemocím. Ovlivnění způsobu života, životospráva, aktivační cvičení vydatně přispívají k obnově harmonie a často vyřeší zdravotní problémy bez nutnosti vnějších zásahů.

Terapie vyplývající z astrobiologických předpokladů člověka

Terapií, vyplývajících z astrobiologických předpokladů je celá řada. K nejčastějším patří uspokojení nemocného vládce, Zvířete astrotypu (energetické mapy člověka), problémy hexagramů Cesty života ovšem mohou být natolik závažné, že sáhneme po farmakopei.

Chromoterapie

Chromoterapie je aktivace prvků v organizmu barvami, používají se akupunkturní body přehrad, využívá se i semen (není původní metodou). Mimořádně výhodná terapeutická metoda hlavně pro děti, nanášejí se na prsty rukou barevné tečky na akupunkturní body přehrad podle barev prvků (vlastní barva prvku zvyšuje činnost, ovládající barva prvku snižuje). Účinek je prakticky stejný jako u akupunktury, ovšem například chybu lze napravit daleko snadněji a navíc terapii nepředchází strach z bolesti. Pro zvýšení účinku lze použít barevná semena, kde teplá a vlhká kůže začne vyvolávat v semenu energie klíčení a vkládá tak navíc do organizmu energii Dřeva (hojení).

Rituály

Rituály patřily k nejčastěji ordinovaným preventivním opatřením i terapiím, rituál měl zajistit zdárný průběh dalšího bytí, preventivně předcházet případným problémům.

Dnes je ponejvíc používáme pro opakovanou aktivaci energetických procesů. O nejznámějších terapeutických rituálech ani neuvažujeme, jsou to běžné dětské hry např.

Vařila myšička kašičku“ = stimulace činnosti mozku, rozvoj SHI SHEN = Vědomé mysli, harmonizace psychického stavu dítěte (zklidnění nebo naopak aktivace), ukládání těchto aktivit do paměti dítěte.

Kovej, kovej kováříčku“ – aktivace KI1 = aktivace jinu, výhodná terapie při nadýmání dítěte.

Šel pan učitel“ – aktivace akupunkturních bodů tváře, třetího oka, GV26 a propojení CV a GV.

Společenské dětské hry pak připravují dítě na vstup do světa lidí, např.

Zajíček v své jamce“- uvědomění si nutnosti proměny svého postavení a možnost vlastního zásahu,

Eliška, Eliška nebyla pyšná“ – vnímání, konfrontace a přizpůsobování se cizorodým energiím, výchova proti xenofobii…

Do rituálů spadají dlouhodobější aktivační cvičení nebo mantry. Např. anglický lékař čínské medicíny si-fu Jeff Roberts předepisuje sestavy cviků při zdravotních problémech, např. „cvičení na úpravu činnosti žlučníku“, Leung Kok-Yen ordinoval přímo mantry.

Farmakopéa

Minimální dávky základních čínských směsí, které iniciují potřebné energetické procesy v těle.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *