YI JING – Kniha proměn

Kniha proměn – YI JING se může pro nás stát zdrojem nevyčerpatelných informací o životě kolem nás i v nás, ale i být mostem k poznávání druhého, neviditelného světa.

Věštění
Jako jedna z mála knih unikla Kniha proměn řádění čínských Koniášů prohlášením za knihu věšteckou, předpovídání tedy můžeme jmenovat jako jednu z jejích výrazných funkcí. Odpovídá nám ovšem často jako starý zkušený přítel na to, co opravdu potřebujeme vědět a ne na to, co se nám zrovna zachtělo zjistit.

Cesta života
Cesta života, nastínění naší pozemské pouti v šesti čarách našich životních energií nám zobrazuje důležité uzly našeho života. Pomáhá nám pochopit období, které právě prožíváme, umožňuje nám přijmout nepříjemnosti, kterými procházíme proto, že nám mají do budoucna přinést užitek v podobě prožité zkušenosti (státnice studenti také většinou vnímají jako nutné zlo).

Zdravotní zátěže
Kniha proměn – YI JING nám přináší i informace z pohledu zdravotních zátěží jednotlivých orgánů člověka v závislosti na čase. Podobně jako tabulka aktuálních energií, tedy tabulka časových cyklů roku nám umožňuje tabulka zátěží YI JING poznat období, kdy jednotlivé oblasti našeho organizmu mohou být více zatíženy, než jiné. Porovnání zátěže YI JING a zátěží podle tabulky aktuálních energií zjistíme zvýraznění některých zátěží pro celou populaci.
Ve vztahu ke konkrétnímu člověku můžeme porovnat jeho osobní energie a zvýšené časové energetické zátěže obou zmíněných tabulek. Zde potom můžeme nalézt příčinu problému v nevhodných energetických spojeních a hned můžeme člověka varovat před podobnými časovými údobími. Opětovné nemoci můžeme v budoucnu zabránit odlišnou životosprávou.

Rysy osobnosti
Rozborem astrotypu (šesti čar osobního hexagramu, mapy osobních energií) můžeme zase zjistit, jak reagujeme v určitých situacích.
Pracujeme na šesti úrovních, na úrovni mentální, intelektuální, úrovni podstaty člověka, úrovni síly a emocí, úrovni komunikace a energie a úrovni fyzické. Některá úroveň naší osobnosti je spojena s tělem, s fyzičnem, některá je vázána na psychiku. Některé informace tedy přijímáme spíš fyzickým pocitem (ujímání v žaludku, zachvění, pocení atd) vyznačujeme se „dlouhým vedením“, informace na jiných úrovních jdou naopak přímo k naší psychice a pak reagujeme velmi rychle. Toto poznání o nás samých nám může dopomoci připravit se na problémové situace, kde jednáme podle schématu, vytvořeného našimi osobními energiemi.
Vzhledem ke složitosti závěrů lze rozbor provést písemně pouze za příplatek.