CENÍK SLUŽEB

KLASICKÁ ČÍNSKÁ MEDICÍNA

Základní vyšetření (cca 1 hod.), karta pacienta, karta energetických zátěží – výpočet prenatálních a postnatálních zdravotních zátěží: 3000.- Kč

Kontrolní vyšetření: 1000.- Kč

Diagnostika prostorem: 3200.-

PERSONÁLNÍ

Výklad astrotypu (charakterové a osobnostní mantinely, profesní zaměření, zdravotní dispozice, Cesta života): 3200.- Kč

Koreláty s výkladem: 2000.-/ osoba

Rodinné poradenství (problémy manželství, rodičů a dětí, sourozenecké): 3200.- Kč 2 osoby (za každou další osobu 1000.- Kč)

Personální poradenství (problémy partnerů, šéf x podřízený, problémy mezi zaměstnanci, výběrové řízení…: 3200.- Kč 2 osoby (za každou další osobu 1000.- Kč)

Důležitá data – vyhledání, zhodnocení dopadů, návrh opatření (svatba, zkouška, výběrové řízení, kolaudace…): 3200.- Kč

Numerologický rozbor důležitých čísel (datum narození, čísla, jména…): 3200.- Kč

STAVEBNÍ (FENG REN SHUI)

Základní zhodnocení energií prostoru (domu, bytu, pozemku), posouzení dopadu zamýšlených úprav: 15000.- až 20000.- podle náročnosti

Kompletní výpočet energií prostoru vzhledem k zamýšlené funkci, návrh úprav: 35000.- soukromník (firmy podle objemu zakázky)

Návštěva na pozemku (cesta + hodnocení energií na místě): 2000.- Kč/hod.

YI JING

Věštba, rozbor čar, návazné výpovědi: 3200.- Kč