Předpovědi počasí

Předpověď počasí příštích dní, vycházející z tabulek několik tisíc let starých:

LEDEN 2017

Počátek měsíce by měl být chladnější s částečným oteplením koncem první dekády. Po mírném ochlazení na počátku druhé dekády bychom se mohli dočkat opět sněhové nadílky. Ovšem koncem druhé dekády by se ale mělo hodně oteplit a to se sněhu moc nezamlouvá. Výrazné chladno by nás mělo zaskočit až na počátku třetí dekády, ale konec měsíce by měl být opět teplejší.

ÚNOR 2017

Únor by neměl přinést velké výkyvy. Po ochlazení na počátku měsíce slibuje nepříliš výrazné oteplení na počátku druhé dekády. Kolem poloviny druhé dekády by se mohlo opět ochladit a opět by mohlo trochu víc nasněžit. Kolem 25. by se mohlo trochu oteplit, ale tentokrát by to mohl sníh přežít.

BŘEZEN 2017

Zato březen si pro nás připravil pouze výkyvy. Po nepříliš veselém, chladném a vlhkém počátku měsíce by se mělo ke konci první dekády oteplit, abychom vzápětí kolem 15. čelili protivnému chladu a možná i mrazu, ovšem kolem 20. Už bychom měli obléknout podkolenky a trička a vyrazit k vodě. Ta se ovšem po 25. možná ještě pokryje slabým ledem – a hlavně hrozí velká voda, oteplení po 20. může přinést tání sněhů.

DUBEN 2017

Duben nás sice naláká počátečním oteplení, celkově nám ale slibuje vítr a jenom vítr. Jinak bude počasí skutečně dubnové, koncem první dekády mírné ochlazení, po počátku druhé dekády oteplení, po pár dnech zase počasí nic moc až do zhruba 25, a ani potom to žádná sláva nebude.

KVĚTEN 2017

Květen by měl být opět větrný, vítr by ale aspoň mohl být teplejší.  Začátek měsíce se příliš nevyznamená, ke konci první dekády by se ale mělo udělat slušné teplo. Na počátku druhé dekády se mírně ochladí, ovšem přelom druhé a třetí dekády by se měl skvět přímo v letní pohodě, abychom ale kolem 25. vytáhli teplé šály a kabáty. A na závěr měsíce nám květen slibuje další příležitost předvést plavky nejen ve vyhřívaných bazénech krytých plováren.

ČERVEN 2017

Červen zase musí mít něco zvláštního. Celkově by se mělo jednat o velmi teplý měsíc, a na přelomu května a června bychom to měli pocítit. Kolem 5. by se mělo ochladit a zlepšení by nám měla přinést druhá dekáda, kolem 15. by ale mělo dojít ke krátkodobému prudkému ochlazení. Zbytek měsíce ani chladno, ale ani supervedra neslibuje.

ČERVENEC 2017

Jako měsíc by červenec měl být nadprůměrně teplý. Přelom měsíce až tak úplně ne, ale už kolem 5. by se teplota měla vyhoupnout docela slušně. Kolem 15. to vypadá na pár dní trochu chladnějších a zásadní problém přinese přelom druhé a třetí dekády – čeká nás každoroční kumulace energie Tepla a letos ještě větší, než jiné roky. Většinou to znamená, že Univerzum zasáhne a teplota se ochladí obvykle o zhruba 10 stupňů. My bychom si ale měli dát pozor, na nás navzdory ochlazení působí účinky Horka. Kolem 25. by se mělo výrazněji ochladit, ale konec měsíce je už zase ve znamení velmi letních teplot.

SRPEN 2017

Srpen by už teplotně příliš vyčnívat neměl. Počátek srpna by měl být spíš chladnější a deštivější, přelom první a druhé dekády by měl být trochu teplejší kolem 15. zase chladnější a pak už by se teplota měla pohybovat v nevelkých výkyvech v podstatě průměrných teplotách.

ZÁŘÍ 2017

Září slibuje výkyvů víc. Kolem 5. bychom se měli vrátit do parného léta, a po krátkém ochlazení kolem12. bychom se opět měli smažit v horkých dnech. Několik dnů tropů by ale měl vystřídat prudký pokles teplot kolem 24. Závěrem měsíce by si ale léto mělo vybrat ještě několik báječných dní.

ŘÍJEN 2017

Začátek října neslibuje nic moc, ale konec první dekády by nám měl nadělit krásné babí léto. Kolem 12. by se mělo dost ochladit, a pak už bude počasí hodně podzimní.

LISTOPAD 2017

Zato listopad si nějak popletl sezóny. Hned na počátku měsíce by měl teploměr vyskočit na velmi příjemné teploty a kolem 17. by se měl rozběhnout málem do léta. Zopakovat by si to měl ještě jednou ke konci měsíce. Nicméně o to budou citelnější ochlazení na při příchodu měsíce a kolem 12., hlavně kolem 22. by nám mohlo být opravdu zima.

PROSINEC 2017

Zato prosinci je zcela jasné, že patří do zimy a na počátku své vlády nám to náležitě předvede, mohlo by nasněžit. Přelom dekády by měl být vlídnější, ale kolem 12. už zase v tabulkách promodrává zima. Konec měsíce si už tak zimou jist není, předvánoční a vánoční oteplení rozhodně sníh příliš nepředpovídají. I silvestrovské ochlazení nějak dramaticky nevypadá.

 

 

Zdravotní disharmonie (nemoci)

Klasická čínská medicína má vlastní klasifikaci nemocí.

  • Nemoci způsobené energetickými bioastrologickými zátěžemi času či labilitou orgánových oblastí
  • Nemoci způsobené energetickou bioastrologickou zátěží na jedno zvíře astrotypu
  • Nemoci způsobené energetickými zátěžemi prostoru
  • Nemoci způsobené energetickými zátěžemi společenských jevů
  • Nemoci vyplývající z energetických zátěží Cesty života
  • Nemoci způsobené energetickými zátěžemi druhých osob
  • Nemoci způsobené životním nenaplněním

Pokračovat ve čtení „Zdravotní disharmonie (nemoci)“

Čínská astrologie

Pro pochopení myšlení původních čínských lékařů je nutné se seznámit s jejich myšlením. Základní hybnou silou všech úvah byla nemožnost kontaktu lékař – pacient. V mnoha případech lékař, přestože za zdraví pacienta ručil vlastním životem, pacienta nikdy neviděl. Jeho doporučení se mohla opírat pouze o výpočty, proto výpočty musely obsahovat detailní rozbor všech aspektů, týkajících se pacienta, například neustále aktualizované rozbory energií času, prostoru a společenských jevů. Teprve výsledek porovnání těchto výpočtů mohl přinést relevantní pohled na aktuální stav pacienta a vést k opravdu přínosným doporučením.
Pro výpočty jsou stěžejní dva údaje. Údaj o stavu pacienta ve chvíli prvního nadechnutí a údaje o aktuálním stavu energií v uvažovaném období. Ve chvíli prvního nadechnutí je energetická výbava člověka ideální, přesně taková, jakou si člověk vybral pro optimální zvládnutí úkolů pozemského života. Výsledkem běhu života je posunutí od původního stavu a právě toto posunutí vyvolává disharmonii. Úkolem terapeuta je toto posunutí formulovat a vést terapii tak, aby se pacient co nejdřív vrátil do původního stavu.

Pokračovat ve čtení „Čínská astrologie“