Monotematické semináře

Semináře:

Souvztažnost energií –  19. – 20. října 2019, opět v Praze 1.

Dostáváme se k základům tajemství HAM YU. Stejně  jako lékaři mají řadu metod, jak se dobrat co nejpodrobnějšího určení nemoci pacienta, i HAM YU dokáže pomocí propojení  mnoha metod konstatovat příčinu problémů člověka, prostoru či jiné entity a navrhnout optimální způsob nápravy. A podobně jako nejsme nadšeni, když nám lékaři sdělí například genetickou zátěž, i HAM YU nás může dovést k poznání, že ne všechny nápravy budou v našich silách. HAM YU nám sice nedoporučí dietu, ale jeho návrhy opatření pro nás budou leckdy mimořádně překvapivé. Prastará čínská tabulka nám nabídne nečekané pohledy a nebývalé možnosti pochopení problémů i dějů kolem nás a v nás.

cena: 3000.- 

 

 

V případě dostatečného počtu zájemců pořádám následující monotematické semináře

  • Symboly YI JING v praxi 
  • Rituály  a symboly
  • Doplňkový seminář BA GUA
  • Doplňkový seminář 9 NEBES
  • Taoistická numerologie:  
  • Vliv stromů a rostlin
  • Chromoterapie, chronoterapie, akupresura a další metody čínské medicíny:
  • Energie krajiny
  • LETNÍ POVÍDÁNÍ 

Jak jsem už před časem oznámila, novou školičku otevírat nebudu, budu se zabývat přednáškami, které by měly vystihnovat podrobnosti, záludnosti a detaily jednotlivých oblastí čínského učení. Pokud by někdo chtěl získat ucelené základní vzdělání, v součesné době se školičkami zaobírají dva moji báječní žáci – ZUZANA ADAM a JIRKA ČERNÁK. Víc informací vám poskytnou oni sami a jejich webové stránky: ZUZANA ADAM – https://www.zuzanaadam.cz/, JIRKA ČERNÁK – https://akademiestesti.wordpress.com/vzdelavani/. Přeji jim a samozřejmě i všem dalším jejich žákům hodně radosti na cestě, kterou jsem se vydala já a po které oni s nadšením pokračují.

 

Pokračovat ve čtení „Monotematické semináře“

Svět v roce Dřevěného Koně

Rčení: „to je ale kůň“ moc lichotivě nezní, reputaci koně snad trochu napravuje úsloví: „nechme to koňovi, ten má větší hlavu“. Jaký ovšem KŮŇ doopravdy je, zjistíme záhy, v lednu přebírá vládu nad velmi zajímavým rokem 2014. Spolu s ním bude vládnout prvek DŘEVO s energií Větru, Letící hvězda doputovala do 4. GUA XUN – VÍTR, PRONIKÁNÍ, HOJNOST, ROZMANITOST. A abychom energií neměli málo, otevření času hmoty dostal na starost JINOVÝ OHEŇ. Sečteme-li všechny vlivy jednotlivých vládců, vychází nám jediné – máme se na co těšit.

Pokračovat ve čtení „Svět v roce Dřevěného Koně“

Vliv stromů a rostlin

Na přání pořádám další nadstavbový  seminář, který se tentokrát zabývá vlivem stromů a rostlin na život náš a naše okolí.

Rostliny a stromy zvlášť působí velmi silně na své okolí, jejich pomocí dokážeme zajímavé proměny života.

Termín: 8. – 9. červena 2013,

Místo konání: Mladotický mlýn 

Ubytování i stravování lze zajistit přímo ve mlýně. Přihlášky podávejte přes přihlašovací formulář.

Termíny seminářů pro první pololetí 2014

V prvním pololetí roku 2014 pokračuje V. blokem dlouhodobý cyklus navazujících seminářů v rámci školičky Cesta bílého jeřába a d8le se uskuteční několik specializovaných monotematických seminářů. Harmonogram seminářů je následující

Školička CESTA BÍLÉHO JEŘÁBA

 Kniha proměn a klasická čínská medicína:
Energetické zátěže a jejich působení na konkrétního člověka či na konkrétní skupinu lidí  (kardiaci, ekzematici apod.), rozbor hexagramů osobní Cesty života

Termín: 1. – 2. února 2014, Praha 1

Kniha proměn a vztahy člověka s časem a prostorem:

Práce s hexagramy na úrovni konkrétního člověka, postavený hexagram,  6 rozhraní prostoru

Termín: 3. – 4. května 2014, Praha 1

Kniha proměn a HAM YU (FENG SHUI):
Čáry a HAM YU, nejstarší vyjádření kosmu, LUO SHU, Letící hvězda a její vlivu na konkrétního člověka

Termín: 7. – 8. června 2014, Praha 1

NADSTAVBOVÉ SEMINÁŘE

9 Nebes – metoda výpočtů vlivu Nebes na prostor

Pokračující semináře: rozbor každého paláce Nebes, jeho zvláštnosti, vazby na vesmír i na odlišné pojetí jiných škol (škodlivé x pozitivní hvězdy). Výsledkem by  mělo být pochopení vlivu Nebes a práce s Nebesy, např. rozhodnutí, zda je výhodnější použít jedna Nebesa, či stanovit samostatná Nebesa pro každou funkci zvlášť. Zmíníme se také o velkém TAO – 9 Nebesích člověka (podrobnosti viz Monotématické semináře).                                  Termín: 11. – 12. ledna 2014, Praha 1,  8. – 9. března 2014, Praha 1

 

Eva Joachimová

Rok Vodního Hada – 2013

Rok Vodního Hada – 2013

Čínský kalendář, sledující den po dni ubíhání času již 4711 let, představí 9. února. 2013 ve 23 hodin rok Vodního HADA. Slavnostní průvody rozzáří čínské čtvrti velkoměst prakticky celého světa, obrovitý barevný drak východních tradic se proletí ulicemi a oznámí všem příchod nového vládce, vládce velmi zvláštního, jemného a charizmatického, příchod HADA, jehož přirozeností je OHEŇ. Spolu s ním bude vládnout přizpůsobivá, životodárná, ale jako vlna tsunami nelítostná, drsná, ničivá a nekompromisní – VODA. HAD přijme její jméno a pro příští rok ho budeme nazývat Vodním. Otevření času hmoty nebude od Vody daleko, přinese nám energii prvku Země – VLHKO.

V cyklu času světa kráčíme pod vládou VODNÍHO DRAKA do tajemného bezejmenného GUA středu[1]. Toto GUA ovládne jin i jang, ve své syrové podobě bude škodit i pomáhat. Harmonizovat ho budeme muset my sami – naší životní cestou GUA KAN (1).[1] GUA (kua) znamená v tomto případě trigram Knihy proměn YI JING

 

V cyklu času světa kráčíme pod vládou VODNÍHO DRAKA do tajemného bezejmenného GUA středu[1]. Toto GUA ovládne jin i jang, ve své syrové podobě bude škodit i pomáhat. Harmonizovat ho budeme muset my sami – naší životní cestou GUA KAN (1).

 

Podívejme se, co nám předpovídal vládce roku 2012, Vodní Drak:

Vodní Drak zvedne vody, vyplaví na světlo světa vše, co dosud bylo našim zrakům skryto pod převislými břehy, kořeny stromů, nánosy bahna. Velmi pravděpodobně se můžeme těšit na aféry, které mohou dokonce zatřást zaběhlými zvyklostmi. Jako lavina se bude světem šířit boj o principy, boj, který začal dvojitý Kov roku Zajíce[2]. Není to vůbec příjemná představa, urputnost a neústupnost draků známe z pohádek dětských let a Drak, jako vládce nastávajícího roku svou bezohledností a z určitého pohledu i krutostí za nimi nezůstane pozadu. Hodně se bude hovořit o vzdělání, pro tak charizmatického jedince, jakým je Drak, je studium velmi důležité.  Čeká nás úžasný rok. Ale nemylme se, ani náhodou to nebude rok odpočinkový.  Můžeme hodně získat, ale také neuvěřitelně mnoho ztratit.

 

Jeho prognózy se naplnily do dna, afér jsme si zažili, tolik, že by se daly rozložit na několik let. Politická reprezentace ve vězení, krutý dopad metanolové aféry, kdy jsme opravdu oplakali to nejcennější – život.  I další výživná sousta pro novináře položila spoustu otázek a ne na všechny jsme dostali odpověď.

 

Svět budoucí, svět v roce VODNÍHO HADA

Rok Vodního Draka byl v podstatě jednoduchý. Všechno odkrýt, vyzvednout, na vše poukázat, protože pak nezbude nic jiného, než to řešit. Had bude právě opačný. Všechno skrýt a vypořádat se s tím sám. Základním rysem roku bude niternost, vnitřní opravdovost stabilizace a zažití všeho, co otevřel Drak. Rok Hada bude výrazně klidnější, než rok Draka, ale nejsem si vůbec jistá, že bude jednodušší.

 

Podívejme se na charakteristiky jednotlivých vládců:

H a d (přirozenost – Oheň) 20. 4. – 19. 5., 09–11 hodin[3]

Inteligentní, sečtělý Had je těžkým introvertem, ač z jeho dynamických reakcí odhadujeme pravý opak. Deprese mohou dosáhnout u Hadů ohromujících rozměrů právě pro to, že navenek se bude jednat o bujaré jedince. Prostě na tváři klaunův smích a v duši pláč. Vzhledem k jeho síle může končit hluboká deprese až sebevraždou. Pro Hady dokonce existuje speciální akupunktura.

Had má v křesťanských zemích špatnou pověst, v zemích Asie však je Had ctěn a vážen pro svou moudrost a ostrovtip. Had má vyvinutý instinkt, přemýšlí mnoho a hluboce. Had je ochoten pomáhat svým přátelům, ale ne penězi, nýbrž jen radou nebo činem. Bohužel všechny, kteří jsou mu povinováni, obtáčí tak, že se sotva mohou hýbat.

Voda dává značnou inteligenci, intuici, schopnost ovlivnit jiné, tichým, zato neúnavným úsilím dovede ohladit i nejtvrdší odpor, přináší přesvědčivost, schopnost komunikace, hluboké myšlení, soustředěnost, zdrženlivost, ale i pasivitu a přílišnou smířlivost.

 

515 – Slovy můžeme tyto cykly Letící hvězdy charakterizovat:

Čas  určený k návratu k sobě a k naší cestě.  Ovšem pozor na ublížené Já.

Působením na hmotu energizují a aktivují STŘED[4]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní působení očekáváme opět ze STŘEDU.

Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí. Vyhodnocovat, ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.

 

Shrneme-li vše, co nám vládci přinášejí, vychází nám jediné: rok, který bychom měli využít k položení a hlavně zodpovězení otázek – kdo jsme, co jsme a kam jdeme. Had by měl doplnit detaily všemu, co Drak s nevídaným úsilím, nicméně často zbrkle a nepříliš realisticky začal. A hlavně by měl do dění světa zakomponovat slovo, které je Drakovi zcela cizí: přiměřenost.

Vládnout bude Oheň Hada, Voda a Země (otevření času hmoty)[5]. Pro nás to znamená jediné: pokud se dokážeme udržet ve středu, pokud se nenecháme vykolejovat zvenčí, pak Oheň a Voda umožní archetypální obnovu energie a věci – včetně našeho zdraví se budou řešit za nás. Představit si to můžeme jako mističku se živou vodou. Pokud nebudeme její stěny nachylovat, budeme se po celý rok vlády Hada koupat v její blahodárné tekutině.

Mimořádně důležité bude Já. Drak nás vláčel situacemi, často jsme měli problémy se v nich vůbec zorientovat. Had se bude muset zamýšlet nad svou životní cestou, řešení vyvozovat z ní. A samozřejmě za ně pak přebírat zodpovědnost. Had nás bude zastavovat a klást stejné otázky znovu a znovu, nespokojí se s odpovědí na půl pusy. Půjde ke kořenům a bude nás válcovat tak dlouho, dokud na jeho výzvu nepřistoupíme.

Velmi složité budou začátky. Směr působení bude zvenčí dovnitř, takže vše co začneme, se bude hromadit v nitru, Had jen tak něco nepustí. Vyrábět či psát můžeme do šuplíku, ven to dostane až KŮŇ, který převezme vládu napřesrok. Co ale stihneme do konce vlády Draka, ponese dál Had s veškerou seriózností a odpovědností.

Obrovský pozor si budeme muset dát na svou vlastní sílu a energii, na motivaci a chuť jít dál. Po dramatických výstupech Draka jsme velmi unaveni, a Had nám cestu nucenými zastávkami příliš neulehčí. Podíváme-li se na Hadovu charakteristiku, trochu nás mrazí: „Inteligentní, sečtělý Had je těžkým introvertem, ač z jeho dynamických reakcí odhadujeme pravý opak. Deprese mohou dosáhnout u Hadů ohromujících rozměrů“.

Rok Hada bychom měli skutečně zaměřit na vlastní obnovu. Měli bychom se poptat těla, jak se vlastně cítí, s dětmi si zahrát na babu či mimořádně aktuální „člověče, nezlob se“, spravit okap a natřít dveře, aby i dům se za sebe nemusel stydět, na zahradě i posedět, nejen do ní rýpat rýčem. V roce Hada máme na vybranou, buďto se dokážeme zastavovat sami, nebo to za nás udělá čas s razancí ohnivého Hada.

 

 

Rok Krysy, počáteční rok dvanáctiletí Země (2008), nás vyzval na cestu. V roce Buvola jsme měli překročit sebe sama. Tygr nás vyzval k uhájení svého světa. Zajíc začal budovat domov bez slitování se vším, co jeho noru ohrozí. Drak vložil do tohoto budování principy. A HAD po nás bude chtít to nejtěžší, abychom je zařadili do svého života, abychom se stali sami sebou.

 

Pokud budete mít zájem o celý text, konečně se nám podařilo vymyslet po krachu nakladatelství KARPANA vydání Horoskopů pro rok Vodního Hada (2013) s energiemi dní na každý den. Lze je zakoupit jako CD na adrese vladopro@volny.cz. Cena je 100.- Kč + poštovné, nebo jako zaslanou přílohu na uvedenou e-mailovou adresu (100Kč). Zdravím a přeji s Vodním Hadem hodně trpělivosti.

Eva Joachimová

 


[1] GUA (kua) znamená v tomto případě trigram Knihy proměn YI JING

[2] Kovový Zajíc a Kov na otevření hmoty

[3] Tato období budou pro Hada zvlášť důležitá

[4]  Například centrum města, bytu…

[5] Magický čtverec LUO SHU – sektory 1,5,9

Léto budiž pochváleno

Prázdniny pomalu klepou na dveře, sluníčko se na nás ze široka usmívá a my pomalu roztáváme z prapodivných ledových výkyvů počasí, které nám letošní rok zatím naservíroval. Není se čemu divit, podle čínské medicíny končí desetiletí žáru, a tak z extrému do extrému lítá nejenom počasí.

V letošním roce si kromě extrémů můžeme všimnout ještě jednoho velmi silného projevu a tím je vyplavování kalného, špatného, nepatřičného. Vodní Drak, vládce letošního roku zvedá vody a na světlo světa se dostává vše, co zatím bylo skryto. V politice stejně jako v našem těle. A v politice i v našem těle je zapotřebí brát byť i jen náznaky velmi vážně. Vyplavování nečistot totiž umožňuje z pohledu klasické čínské medicíny problémy nejen pojmenovat, ale také řešit, tak jako řešíme jednodušeji akutní zánět než zánět chronický.

Tento jev se bude v létě stupňovat. V červnu a v červenci dochází podle tabulek aktuálních energií k velkým kumulacím tepla, které povedou právě k projevům tzv. zapouzdřeného ohně. Objeví se záněty, vážně bychom měli brát i záděry či afty, i tyto zanedbatelné maličkosti nás upozorňují, že se naše tělo čistí. Rozhodně bychom neměli nic přecházet, zlehčovat, odsouvat na neurčito. A ani náhodou není čas na stěžování, naším heslem by mělo být: „čím hůř, tím líp“. Vodní Drak přichází jednou za šedesát let, takže další šanci na vyčištění – těla i politiky – jen tak mít nebudeme.
Léto ale především vnímáme jako čas dovolených, her, turistiky či vodních radovánek, tak se podívejme, co nám tabulky aktuálních energií na nejbližší měsíce slibují.

Červen

si poplete lokality a naše přehrady s Chorvatskem. Hned na začátku měsíce by měly udeřit tropy. Po několika horkých dnech by se počasí mělo trochu uklidnit, ovšem kolem poloviny měsíce dojde k takové kumulaci teplých energií, že Univerzum velmi pravděpodobně nasadí proti horku obranu – výrazně posílí chlad. Letos si musíme dát pozor na opravdu silné kumulace žáru, které přijdou tentokrát kolem 15. června. Jako každý rok musíme očekávat snížení teploty oproti dřívějším dnům o 10 až 15% celsia, takže v nás venkovní teplota bude spíše vyvolávat pocit zimy. Jako vždy budeme mít problém vycítit, že chladno, které námi lomcuje, je vlastně ohromné horko a že grog nebo jiné účinné ohřívadlo určitě není na místě. Pokud minimálně nedodržíme pitný režim, připravíme si slušnou šanci aspoň na solidní angínu, protože ledviny takovýto nářez utáhnout opravdu nemusí. Naštěstí ne na dlouho. Tropy by se měly vrátit zase kolem 25. června.

Červenec

by se měl vytáhnout a ukázat léto, tak jak si ho představujeme. Červenec je v Číně obecně spojován s horkem, dvě jeho čtrnáctidenní se nazývají „malá horka“ a „velká horka“. Tyto dvojtýdny jsou spojovány s pranostikami, podobně jako u nás víme velmi dobře, co nám dovedou připravit „ledoví muži“. Hned počátkem července horko ale nebude, čekáme chladno a vzestup vod. Chladněji by mohlo být ještě pár dní na počátku druhé dekády, celkově by ale červenec mohl potěšit nejen v Chorvatsku, ale i u Máchova jezera. Červenec nám přináší ještě jeden zvláštní dar času – mezidobí Země. V tomto období dostáváme šanci k návratu k původním energiím. Pokud jsme něco neustáli, pokud jsme ztratili směr a sešli z naší cesty, mezidobí Země nám nabízí pomoc při návratu k původnímu JÁ. Číňané k tomu používají rituály. Podle čínské kosmologie se svět sestává z pěti prvků – Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda, které známe například jako sezóny. V dřívějších dobách bylo obvyklé v mezidobích Země (zhruba leden, duben, červenec a říjen) například měnit ošacení. V každé domácnosti používali pro ošacení čtyři truhly pro jaro, léto, podzim a zimu a mezidobí Země sloužilo k odložení starého a přijetí nového, v našem případě odložení letního Ohně, starého yangu a přijetí podzimního yinu, Kovu. Číňané to nechápali pouze hmotně, čím méně se zbavujeme starého, tím těžší je batoh starostí na našich zádech a tím méně si můžeme dovolit naložit další zátěž. A dřív nebo později se váha našeho báglu může stát neúnosná, klesáme pod ní a zbavit se musíme i toho, co jsme mohli jenom odložit a řešit ve vhodném čase naší budoucnosti. Všechny rituály určené k posílení Země a k návratu do stability vycházejí z uvolnění centra a uvědomění si tohoto uvolnění. To je důvod, proč dodnes využíváme mezidobí Země pro terapii například různých alergií, imunitních a autoimunních problémů či nemocí, ale také rakoviny, tedy při zátěžích přímo spjatých se Zemí. Výrazným posílením YUAN QI, základní životní energie s obrovskou podporou času se tělo dokáže daleko lépe vypořádávat se svými neduhy, u dětí dokonce často dojde k vymizení problémů na mnoho let.

Srpen

se tváří značně rozpačitě. Počátkem měsíce nasadí laťku i rtuť teploměru hodně vysoko, po pár dnech si to rozmyslí, ale polovina měsíce nám opět připomene minimálně léto u moře. Konec druhé dekády ale prožijeme nejspíš v teplých kabátech. Okolo 25. srpna se ještě oteplí, ale konec měsíce už zase není nic moc. Srpen je prvním měsícem podzimu, podle čínské kosmologie se podzim přiřazuje k prvku Kov a od nás se předpokládá, že jeho energii využijeme k vytřídění dobrého pro uskladnění a k vyloučení kalného, nepotřebného, nečistého. Očekávat tedy můžeme i vzhledem k očistným tendencím roku zhoršení kožních, plicních i střevních potíží. Nezapomeňte ovšem na heslo roku: čím hůř, tím líp. A teď už – budiž pochváleno léto.

Vítejte na mém webu

Vítejte na mém upraveném a rozšířeném webu zaměřeném na problematiku tradiční čínské kosmologie, původní čínské medicíny a tajného čínské učení HAM-YU.

Já osobně se těmto tématům věnuji již řadu let a snažím se poznatky, kterých se mi dostalo, předávat dál pořádáním seminářů, vydáváním knih, přednáškami na odborných akcích, ale také veřejnými vystoupeními (nyní například skoro pravidelně každý měsíc v pořadu Snídaně s Novou) nebo touto formou webových stránek.