Rok Vodního Hada – 2013

Rok Vodního Hada – 2013

Čínský kalendář, sledující den po dni ubíhání času již 4711 let, představí 9. února. 2013 ve 23 hodin rok Vodního HADA. Slavnostní průvody rozzáří čínské čtvrti velkoměst prakticky celého světa, obrovitý barevný drak východních tradic se proletí ulicemi a oznámí všem příchod nového vládce, vládce velmi zvláštního, jemného a charizmatického, příchod HADA, jehož přirozeností je OHEŇ. Spolu s ním bude vládnout přizpůsobivá, životodárná, ale jako vlna tsunami nelítostná, drsná, ničivá a nekompromisní – VODA. HAD přijme její jméno a pro příští rok ho budeme nazývat Vodním. Otevření času hmoty nebude od Vody daleko, přinese nám energii prvku Země – VLHKO.

V cyklu času světa kráčíme pod vládou VODNÍHO DRAKA do tajemného bezejmenného GUA středu[1]. Toto GUA ovládne jin i jang, ve své syrové podobě bude škodit i pomáhat. Harmonizovat ho budeme muset my sami – naší životní cestou GUA KAN (1).[1] GUA (kua) znamená v tomto případě trigram Knihy proměn YI JING

 

V cyklu času světa kráčíme pod vládou VODNÍHO DRAKA do tajemného bezejmenného GUA středu[1]. Toto GUA ovládne jin i jang, ve své syrové podobě bude škodit i pomáhat. Harmonizovat ho budeme muset my sami – naší životní cestou GUA KAN (1).

 

Podívejme se, co nám předpovídal vládce roku 2012, Vodní Drak:

Vodní Drak zvedne vody, vyplaví na světlo světa vše, co dosud bylo našim zrakům skryto pod převislými břehy, kořeny stromů, nánosy bahna. Velmi pravděpodobně se můžeme těšit na aféry, které mohou dokonce zatřást zaběhlými zvyklostmi. Jako lavina se bude světem šířit boj o principy, boj, který začal dvojitý Kov roku Zajíce[2]. Není to vůbec příjemná představa, urputnost a neústupnost draků známe z pohádek dětských let a Drak, jako vládce nastávajícího roku svou bezohledností a z určitého pohledu i krutostí za nimi nezůstane pozadu. Hodně se bude hovořit o vzdělání, pro tak charizmatického jedince, jakým je Drak, je studium velmi důležité.  Čeká nás úžasný rok. Ale nemylme se, ani náhodou to nebude rok odpočinkový.  Můžeme hodně získat, ale také neuvěřitelně mnoho ztratit.

 

Jeho prognózy se naplnily do dna, afér jsme si zažili, tolik, že by se daly rozložit na několik let. Politická reprezentace ve vězení, krutý dopad metanolové aféry, kdy jsme opravdu oplakali to nejcennější – život.  I další výživná sousta pro novináře položila spoustu otázek a ne na všechny jsme dostali odpověď.

 

Svět budoucí, svět v roce VODNÍHO HADA

Rok Vodního Draka byl v podstatě jednoduchý. Všechno odkrýt, vyzvednout, na vše poukázat, protože pak nezbude nic jiného, než to řešit. Had bude právě opačný. Všechno skrýt a vypořádat se s tím sám. Základním rysem roku bude niternost, vnitřní opravdovost stabilizace a zažití všeho, co otevřel Drak. Rok Hada bude výrazně klidnější, než rok Draka, ale nejsem si vůbec jistá, že bude jednodušší.

 

Podívejme se na charakteristiky jednotlivých vládců:

H a d (přirozenost – Oheň) 20. 4. – 19. 5., 09–11 hodin[3]

Inteligentní, sečtělý Had je těžkým introvertem, ač z jeho dynamických reakcí odhadujeme pravý opak. Deprese mohou dosáhnout u Hadů ohromujících rozměrů právě pro to, že navenek se bude jednat o bujaré jedince. Prostě na tváři klaunův smích a v duši pláč. Vzhledem k jeho síle může končit hluboká deprese až sebevraždou. Pro Hady dokonce existuje speciální akupunktura.

Had má v křesťanských zemích špatnou pověst, v zemích Asie však je Had ctěn a vážen pro svou moudrost a ostrovtip. Had má vyvinutý instinkt, přemýšlí mnoho a hluboce. Had je ochoten pomáhat svým přátelům, ale ne penězi, nýbrž jen radou nebo činem. Bohužel všechny, kteří jsou mu povinováni, obtáčí tak, že se sotva mohou hýbat.

Voda dává značnou inteligenci, intuici, schopnost ovlivnit jiné, tichým, zato neúnavným úsilím dovede ohladit i nejtvrdší odpor, přináší přesvědčivost, schopnost komunikace, hluboké myšlení, soustředěnost, zdrženlivost, ale i pasivitu a přílišnou smířlivost.

 

515 – Slovy můžeme tyto cykly Letící hvězdy charakterizovat:

Čas  určený k návratu k sobě a k naší cestě.  Ovšem pozor na ublížené Já.

Působením na hmotu energizují a aktivují STŘED[4]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní působení očekáváme opět ze STŘEDU.

Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí. Vyhodnocovat, ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.

 

Shrneme-li vše, co nám vládci přinášejí, vychází nám jediné: rok, který bychom měli využít k položení a hlavně zodpovězení otázek – kdo jsme, co jsme a kam jdeme. Had by měl doplnit detaily všemu, co Drak s nevídaným úsilím, nicméně často zbrkle a nepříliš realisticky začal. A hlavně by měl do dění světa zakomponovat slovo, které je Drakovi zcela cizí: přiměřenost.

Vládnout bude Oheň Hada, Voda a Země (otevření času hmoty)[5]. Pro nás to znamená jediné: pokud se dokážeme udržet ve středu, pokud se nenecháme vykolejovat zvenčí, pak Oheň a Voda umožní archetypální obnovu energie a věci – včetně našeho zdraví se budou řešit za nás. Představit si to můžeme jako mističku se živou vodou. Pokud nebudeme její stěny nachylovat, budeme se po celý rok vlády Hada koupat v její blahodárné tekutině.

Mimořádně důležité bude Já. Drak nás vláčel situacemi, často jsme měli problémy se v nich vůbec zorientovat. Had se bude muset zamýšlet nad svou životní cestou, řešení vyvozovat z ní. A samozřejmě za ně pak přebírat zodpovědnost. Had nás bude zastavovat a klást stejné otázky znovu a znovu, nespokojí se s odpovědí na půl pusy. Půjde ke kořenům a bude nás válcovat tak dlouho, dokud na jeho výzvu nepřistoupíme.

Velmi složité budou začátky. Směr působení bude zvenčí dovnitř, takže vše co začneme, se bude hromadit v nitru, Had jen tak něco nepustí. Vyrábět či psát můžeme do šuplíku, ven to dostane až KŮŇ, který převezme vládu napřesrok. Co ale stihneme do konce vlády Draka, ponese dál Had s veškerou seriózností a odpovědností.

Obrovský pozor si budeme muset dát na svou vlastní sílu a energii, na motivaci a chuť jít dál. Po dramatických výstupech Draka jsme velmi unaveni, a Had nám cestu nucenými zastávkami příliš neulehčí. Podíváme-li se na Hadovu charakteristiku, trochu nás mrazí: „Inteligentní, sečtělý Had je těžkým introvertem, ač z jeho dynamických reakcí odhadujeme pravý opak. Deprese mohou dosáhnout u Hadů ohromujících rozměrů“.

Rok Hada bychom měli skutečně zaměřit na vlastní obnovu. Měli bychom se poptat těla, jak se vlastně cítí, s dětmi si zahrát na babu či mimořádně aktuální „člověče, nezlob se“, spravit okap a natřít dveře, aby i dům se za sebe nemusel stydět, na zahradě i posedět, nejen do ní rýpat rýčem. V roce Hada máme na vybranou, buďto se dokážeme zastavovat sami, nebo to za nás udělá čas s razancí ohnivého Hada.

 

 

Rok Krysy, počáteční rok dvanáctiletí Země (2008), nás vyzval na cestu. V roce Buvola jsme měli překročit sebe sama. Tygr nás vyzval k uhájení svého světa. Zajíc začal budovat domov bez slitování se vším, co jeho noru ohrozí. Drak vložil do tohoto budování principy. A HAD po nás bude chtít to nejtěžší, abychom je zařadili do svého života, abychom se stali sami sebou.

 

Pokud budete mít zájem o celý text, konečně se nám podařilo vymyslet po krachu nakladatelství KARPANA vydání Horoskopů pro rok Vodního Hada (2013) s energiemi dní na každý den. Lze je zakoupit jako CD na adrese vladopro@volny.cz. Cena je 100.- Kč + poštovné, nebo jako zaslanou přílohu na uvedenou e-mailovou adresu (100Kč). Zdravím a přeji s Vodním Hadem hodně trpělivosti.

Eva Joachimová

 


[1] GUA (kua) znamená v tomto případě trigram Knihy proměn YI JING

[2] Kovový Zajíc a Kov na otevření hmoty

[3] Tato období budou pro Hada zvlášť důležitá

[4]  Například centrum města, bytu…

[5] Magický čtverec LUO SHU – sektory 1,5,9