Svět v roce Dřevěného Koně

Rčení: „to je ale kůň“ moc lichotivě nezní, reputaci koně snad trochu napravuje úsloví: „nechme to koňovi, ten má větší hlavu“. Jaký ovšem KŮŇ doopravdy je, zjistíme záhy, v lednu přebírá vládu nad velmi zajímavým rokem 2014. Spolu s ním bude vládnout prvek DŘEVO s energií Větru, Letící hvězda doputovala do 4. GUA XUN – VÍTR, PRONIKÁNÍ, HOJNOST, ROZMANITOST. A abychom energií neměli málo, otevření času hmoty dostal na starost JINOVÝ OHEŇ. Sečteme-li všechny vlivy jednotlivých vládců, vychází nám jediné – máme se na co těšit.

Čeká nás teplý, slunný, ale mimořádně větrný rok. Nudit se rozhodně nebudeme. Dřevo je dítě, roztomilé, kreativní, obohacující všechny kolem novým, nezatíženým pohledem a zajímavými neotřelými postupy, ale také dítě vzteklé, netaktní, barbarské, až k pláči naivní. A Kůň? Jeho nespoutaný běh a radost ze života prolne všemi oblastmi našeho bytí, ohňostroje nápadů budou tryskat z neobvyklých oblastí v neuvěřitelných souvislostech. Pokud se necháme nakazit jeho nadšením a od počátku zachytíme jeho rychlost, pak můžeme očekávat úžasný rozvoj. Odpočinek ale nechme napřesrok. Zastavíme-li se nebo zpomalíme-li, můžeme se dostat koni pod kopyta a další dění si dokážeme domyslet. Definice Koně je jednoduchá: „Kůň není inteligentní, ale je natolik obratný, že to nikdo nepozná,“ a „Kůň je bezelstně egoistický“. Z toho nám jasně vyplývá, že čekat jakékoli ohledy v roce jeho vlády je víc než zbytečné. Nasazení Koně je obrovské, bude mít tendenci bořit staré, až neurvale pohrdat zaběhlými zvyklostmi, tvrdě prosazovat až primitivní pragmatické řešení. Obrovským vkladem Koně by mělo být naprosté odmítání politikaření. Kůň ve své jednoduchosti je jako dítě. Nerozumí pletichám, jde přímo na věc, nezatěžuje se hledáním zástěrek a nazývá věci pravými jmény, vzpomeňme jen na pohádku „Císařovy nové šaty“. Velmi často se pravděpodobně budeme střetávat se zjištěními, že věci, činy, osoby, firmy a možná i úřady jsou jen zástěrkou k veselému „podnikání“ ne „malá“, ale „velká domů“.

Dřevo bude přinášet vize, vize zářivé, nezatížené poplatností k veličinám. Jeho spojení s Koněm ještě víc osvobodí Koně od zákazů a příkazů, oživí v něm hříbě i staré, založené touhy. Pod vlivem Dřevěného Koně se budeme setkávat s techniky, kteří začnou malovat, s malíři, konstruujícími vesmírné koráby. Lidé, svázaní „nutností“ odhodí pouta zvyklostí a odejdou středem stávajícího života, nebo ho alespoň radikálně doplní. Objeví se řada „zakladatelů“ trpících mesiášským komplexem, propagujících „jednoznačná a vše naplňující řešení“. Ve společnosti to může samozřejmě vyvolat značný chaos, sem tam si nikdo nebude jist ničím, hlasatelé „pravd“ nám občas zamotají hlavu. Díky pragmatičnosti Koně by ale tyto excesy měly mít krátké trvání.

Obrovskou šanci na úspěch bude mít ale všechno, co prověřil Had, vládce roku 2013. Jeho detailní zkoumání každé drobnosti nás sice nebetyčně zdržovalo, ovšem pokud jsme mu vyhověli a udělali jsme vše pro to, aby se odstranily nejen viditelné problémy, ale i budoucí možné pochybnosti, pak Kůň ve svém svatém nadšení vezme naše záměry a halasně je bude vytrubovat do celého světa. Obrovská síla Koně je ve schopnosti strhnout davy, přesvědčit je o jedinečnosti svého projektu. Když k tomu připočítáme naplnění rčení „dře jako kůň“, řadu podnikání a záměrů tak čeká raketový vzestup. Účelem příštího roku je expanze. Velkou chybou by bylo stahovat, snižovat, koncentrovat. Firmy by měly přijímat nové zaměstnance, navyšovat rozpočet, rozšiřovat kapacitu, zavádět nové výrobky, hledat nové destinace, stavět. Zásadní chybou roku se ale může stát překotnost a nebetyčná důvěřivost, Kůň podepíše kdykoli komukoli cokoli. Následky bývají tragické.

Význam příštího roku je navíc podtržen roky následujícími. Pokud Drak roku 2012 vyplavil opravdu všechny naše problémy a my jsme se jim pod dohledem Hada roku 2013 věnovali s maximálním úsilím, pak výsledek naší snahy podtrhne a rozhojní Dřevěný Kůň roku 2014. A aby toho nebylo málo, tvrdost a zbytečnou razanci některých opatření zjemní a zpřístupní citlivá jemná Koza roku 2015. Korunu tomu všemu ovšem nasadí až vševidoucí a vše slyšící Opice roku 2016. Od té můžeme čekat korekce ve smyslu co nejvyšší výtěžnosti z našich záměrů, zvýšení efektivity, snížení nákladů… a barevný elegán Kohout, vládce roku 2017 si začne konečně spokojeně užívat – anebo se nešťastně brodit nezpracovanými detaily, na kterých ztroskotává. Rozmach našeho záměru tak má možnost projít ještě mnoha obměnami, které z něho mohou vytvořit mimořádně nosnou aktivitu.

Zásadní přínos Dřevěného Koně se také může ukázat i v mezilidských vztazích. Určitě ne ve starostlivosti či pochopení, ale ve sdružování. Budeme-li ochotni si hrát, brát se dostatečně ne-vážně, je rok náš. Kůň maže rozdíly mezi lidmi, rodiči a dětmi, hloupými a chytrými – pokud člověk přistoupí na jeho představu společenství jako nositele sounáležitosti, bezmezné důvěry, hravého, nenásilného postupu. Měl by výrazně přispět k integraci vyloučených, hledat pro ně úlohu, v níž se budou cítit dobře. Ukázat jim, kde je jejich síla, v čem mají cenu. Bez milosti ale zašlape do země stěžující si uplakánky, jejichž jediným životním cílem je očekávat, že se všichni budou točit kolem jejich „neštěstí“.

Obrovské kvantum jangu, které rok 2014 přináší, nám ordinuje povinnou aktivitu, radostnost, nadšení. Ne vždy se nám to ale bude hodit, ne vždy budeme stačit, ne vždy dokážeme stíhat. Z radosti a nadšení se mohou vyklubat deprese, únavový syndrom, pocit selhání, vyhoření. Takto vypjatý rok velmi pravděpodobně přinese řadu psychických i psychosomatických problémů. Dalším důležitým jevem bude vše pronikající vítr. Z pohledu čínské medicíny Vítr usnadňuje hojení, ale je také nositelem sta nemocí. Pozor bychom si měli dát na játra. Pod stálým náporem Větru budou sice výkonnější, ale také unavenější. Vítr dokáže velmi silně napadat žaludek a slezinu, můžeme nás trápit pocit rozechvění a mimořádně nepříjemné mohou být migrény. Nadbytek Ohně bude masivně působit na všechny atributy Ohně např. srdce, tenké střevo a cévy, ne vždy bude tlak Ohně vítán. A logicky bude vyčerpávat ledviny. Pro nás z toho plyne požadavek na úpravu životosprávy – měla by bezpodmínečně ctít pitný režim a pomýšlet bychom měli spíš na šetřící dietu, dietní chyby by se nám mohly značně vymstít. Při nadbytku energie Tepla by strava měla obsahovat chladnější prvky – např. zelený čaj nebo zeleninu.

Rok Koně hodně slibuje. Záleží ovšem jen na nás, jak dobře budeme připraveni. Pokud budeme schopni cválat bez zastavení, měli bychom těžit z obecně zvýšené funkčnosti, měli bychom si celý rok báječně užívat. A mimořádně silný vliv Dřevěného Koně podtrhuje Letící hvězda. Dostáváme se do proudění Větru, které nám přináší rozmanitost a hojnost, potažmo bohatství. Oheň, originální prvek Koně bude osvětlovat scénu našeho bytí, všechny překážky, které by se nám chtěly postavit. A Kůň se svým principiálním postupem bude vrhat do všeho, co se mu připlete do cesty.

Vítejte v roce Dřevěného Koně.