Monotematické semináře

Semináře:

Souvztažnost energií –  19. – 20. října 2019, opět v Praze 1.

Dostáváme se k základům tajemství HAM YU. Stejně  jako lékaři mají řadu metod, jak se dobrat co nejpodrobnějšího určení nemoci pacienta, i HAM YU dokáže pomocí propojení  mnoha metod konstatovat příčinu problémů člověka, prostoru či jiné entity a navrhnout optimální způsob nápravy. A podobně jako nejsme nadšeni, když nám lékaři sdělí například genetickou zátěž, i HAM YU nás může dovést k poznání, že ne všechny nápravy budou v našich silách. HAM YU nám sice nedoporučí dietu, ale jeho návrhy opatření pro nás budou leckdy mimořádně překvapivé. Prastará čínská tabulka nám nabídne nečekané pohledy a nebývalé možnosti pochopení problémů i dějů kolem nás a v nás.

cena: 3000.- 

 

 

V případě dostatečného počtu zájemců pořádám následující monotematické semináře

  • Symboly YI JING v praxi 
  • Rituály  a symboly
  • Doplňkový seminář BA GUA
  • Doplňkový seminář 9 NEBES
  • Taoistická numerologie:  
  • Vliv stromů a rostlin
  • Chromoterapie, chronoterapie, akupresura a další metody čínské medicíny:
  • Energie krajiny
  • LETNÍ POVÍDÁNÍ 

Jak jsem už před časem oznámila, novou školičku otevírat nebudu, budu se zabývat přednáškami, které by měly vystihnovat podrobnosti, záludnosti a detaily jednotlivých oblastí čínského učení. Pokud by někdo chtěl získat ucelené základní vzdělání, v součesné době se školičkami zaobírají dva moji báječní žáci – ZUZANA ADAM a JIRKA ČERNÁK. Víc informací vám poskytnou oni sami a jejich webové stránky: ZUZANA ADAM – https://www.zuzanaadam.cz/, JIRKA ČERNÁK – https://akademiestesti.wordpress.com/vzdelavani/. Přeji jim a samozřejmě i všem dalším jejich žákům hodně radosti na cestě, kterou jsem se vydala já a po které oni s nadšením pokračují.

 

Pokračovat ve čtení „Monotematické semináře“

Vliv stromů a rostlin

Na přání pořádám další nadstavbový  seminář, který se tentokrát zabývá vlivem stromů a rostlin na život náš a naše okolí.

Rostliny a stromy zvlášť působí velmi silně na své okolí, jejich pomocí dokážeme zajímavé proměny života.

Termín: 8. – 9. červena 2013,

Místo konání: Mladotický mlýn 

Ubytování i stravování lze zajistit přímo ve mlýně. Přihlášky podávejte přes přihlašovací formulář.

Termíny seminářů pro první pololetí 2014

V prvním pololetí roku 2014 pokračuje V. blokem dlouhodobý cyklus navazujících seminářů v rámci školičky Cesta bílého jeřába a d8le se uskuteční několik specializovaných monotematických seminářů. Harmonogram seminářů je následující

Školička CESTA BÍLÉHO JEŘÁBA

 Kniha proměn a klasická čínská medicína:
Energetické zátěže a jejich působení na konkrétního člověka či na konkrétní skupinu lidí  (kardiaci, ekzematici apod.), rozbor hexagramů osobní Cesty života

Termín: 1. – 2. února 2014, Praha 1

Kniha proměn a vztahy člověka s časem a prostorem:

Práce s hexagramy na úrovni konkrétního člověka, postavený hexagram,  6 rozhraní prostoru

Termín: 3. – 4. května 2014, Praha 1

Kniha proměn a HAM YU (FENG SHUI):
Čáry a HAM YU, nejstarší vyjádření kosmu, LUO SHU, Letící hvězda a její vlivu na konkrétního člověka

Termín: 7. – 8. června 2014, Praha 1

NADSTAVBOVÉ SEMINÁŘE

9 Nebes – metoda výpočtů vlivu Nebes na prostor

Pokračující semináře: rozbor každého paláce Nebes, jeho zvláštnosti, vazby na vesmír i na odlišné pojetí jiných škol (škodlivé x pozitivní hvězdy). Výsledkem by  mělo být pochopení vlivu Nebes a práce s Nebesy, např. rozhodnutí, zda je výhodnější použít jedna Nebesa, či stanovit samostatná Nebesa pro každou funkci zvlášť. Zmíníme se také o velkém TAO – 9 Nebesích člověka (podrobnosti viz Monotématické semináře).                                  Termín: 11. – 12. ledna 2014, Praha 1,  8. – 9. března 2014, Praha 1

 

Eva Joachimová

Rituály v praxi FENG SHUI a TCM

Ve staré Číně byly rituály stanovovány při každém počátku, ať už to bylo narození dítěte, postavení domu, začátek cesty… Rituál měl zajistit zdárný průběh dalšího bytí, preventivně předcházet případným problémům. Rituál není nic jiného, než technologický postup. Při pečení buchet se například doporučuje začít vytvořením kvásku a jeho vykynutím. V kuchařce najdeme seznam ingrediencí, postup a nezbytný čas k vytvoření kýženého stavu – v tomto případě voňavých buchet na pekáči. Pokud tento postup nedodržíme v kterémkoli bodě, výsledek nebude stát za nic. Stejně tak můžeme postupovat i v životě. Zamyslíme se, co má být cílem našeho snažení, dovodíme ingredience, stanovíme postup. Uvědomíme-li si, že všechno kolem nás jsou pouze energie, které známe, vytvoření rituálů k jejich ovlivnění by pro nás mělo být hračkou.

Speciální monotematický seminář, který se uskutečnil ve dnech 7 – 8. května 2011. Další konání v případě dostatečného počtu zájemců. Máte-li zájem doporučujeme využít formulář přihlášení na semináře nebo telefonický dotaz.
Místo konání: ZŠ Mikulandská, Praha1
Cena: 2600.-

Bankovní spojení 6047610524/0600,
variabilní symbol: datum narození

Symboly YI JING v praxi FENG SHUI a TCM

„Na Nebi se tvoří symboly, na Zemi se tvoří tvary. Takto se vyjevují změny a proměny.“(YI JING)

Využitím znalostí symbolů Nebes dokážeme velmi dobře pracovat s tvary Země. V BA GUA se nám tak překvapivě zobrazuje prostor i lidské tělo. Symboly odhalují jejich vzájemné energetické propojení a umožňují tak nápravu úspěšnosti prostoru (spokojená domácnost, úspěšná firma…) stejně jako zlepšení zdravotního stavu či lepší využití našich schopností.

Speciální monotematický seminář, který se uskuteční ve dnech 5 – 6. března 2011. Prezentace v sobotu 5. března v 8:45
Místo konání: ZŠ Mikulandská, Praha1
Cena: 2600.-

Bankovní spojení 6047610524/0600,
variabilní symbol: datum narození

Vzhledem k omezenému počtu účastníků doporučujeme včasné přihlášení.