Taoistická numerologie

TAOISTICKÁ NUMEROLOGIE

termín:  13. – 14. květen 2017, 17. – 18. červen 2017, Praha  cena: 2800.-/1 seminář

Vzhledem k tomu, že přednáším pro poslední školičku, rozhodla jsem se změnit seminář Taoistické numerologie. Bude rozdělen do několika seminářů. Praktická numerologie, kterou jsem již jednou odpřednášela, bude v posledním semináři. Semináře se budou věnovat číslům jako takovým, jejich vlastnímu smyslu, významu, spojení s časem a praktickému použití v životě či rituálech. Poslední seminář pak bude věnován propojení s prostorem a praktickému použití v životě či rituálech. Ve všech seminářích se nám objeví spojení s člověkem (zdraví…) a YI JING. Budete-li mít zájem, prosím, přihlaste se včas, kapacita třídy je omezená a přednáška je primárně určena pro školičku.Na jarních seminářích budeme probírat kombinace čísel a symbolů (např. svastika atd.) a jejich využití. Na jarních seminářích 2017 budeme probírat kombinace čísel a symbolů (např. svastika atd.) a jejich využití.

V taoistické numerologii k nám promlouvá svět čísel, písmen a čar Knihy proměn, pomáhá nám vyznat se v dění našeho života, v našem zdravotním stavu, v našich vztazích, v našem prostoru. SAN ZAI – ČAS, ČLOVĚK i PROSTOR v něm získávají další dimenzi, která překvapivě doplňuje výpočty HAM YU. Datum narození, jméno, číslo domu a bytu, ale také například číslo tramvaje, kterou jezdíme každý den do práce, formují náš život v daleko větší míře, než bychom vůbec byli schopni připustit. Svědectví prastarého čínského učení čísel, písmen a čar Knihy proměn přinášejí nepoměrně víc informací, než numerologie západní a výrazně doplňuje další výpočty HAM YU.

Taoistická numerologie využívá poznatků o jinjangovém světě, který se nám zobrazuje v osmi GUA (sektorech) LUO SHU. Jednotlivá GUA magického čtverce LUO SHU Pozdějších Nebes mají svůj vlastní svět, žijí svůj vlastní život tak, jako kdokoli z nás. A podobně jako náš vliv na dění kolem je individuální, tak i každé GUA působí na své okolí odlišně, sice v souladu s ostatními, ale také zcela samostatně. Zařazením osobních písmen do GUA a využitím znalostí individuálních čísel konkrétního člověka tak dostáváme obrovské množství informací. Osobní písmena a čísla nám umožňují nahlédnout do schopností individuálního využití jednotlivých oblastí BAGUA každého z nás, doplněním diagnostiky prostoru BAGUA pak získáme důležitou informaci o mantinelech našeho života i reakcích našeho organizmu. FENG REN SHUI tak dostáváme na zcela jinou úroveň. Pro zdravotní stav je zajímavý i údaj o Dřívějších Nebesech, doplňuje tabulku prenatálních energií. A třeba číslo domu diktuje našemu osudu způsob jeho průběhu. V taoistické numerologii si přijdou na své ti, kteří hledají v astrologických výpočtech spíš pobavení i ti, pro které výpočty otevřou nové možnosti v posuzování problémů zdravotních, osobních, vztahových, personálních, prostě všech, které se odehrávají během našeho pozemského života a v hledání jejich řešení.

Pro čínský svět byla čísla a čáry alfou a omegou jejich života. Leung Kok Yen, zakladatel Evropské univerzity tradiční čínské medicíny, dokonce pocítil nutnost ve svém životním díle YI DAO YUAN HUAN upozornit na to, že život se má žít, ne počítat. Jenže čísla a čáry stejně jako myšlenky putují za polovinu, tím staří Mistři vyjadřovali práci v jangové sféře, tedy práci nezávislou na pozemském poznání a to se nám často může hodit.

Seminář je zaměřen i na praktické zpracování vzájemného působení konkrétního prostoru a konkrétního člověka. Každý z nás žije obklopen  písmeny a čísly (jméno, číslo domu…).  Na semináři se podíváme na jejich začlenění do našeho prostoru (dům, byt, kancelář…). Numerologické zhodnocení je součástí diagnostiky prostoru a je dalším plnohodnotným pohledem na náš život – osud, zdraví, schopnosti… Absolventi semináře by měli být schopni základních numerologických rozborů.