ENERGIE KRAJINY

Staří čínští Mistři ovládali bezpočet způsobů, jak zajistit prosperitu záměru. Zásadní byl pro ně rozbor působení prostoru a jedním z nejdůležitějších úkonů bylo stanovení energií krajiny, jejich působení a dopady, které budou mít na zamýšlenou stavbu. Energie prostoru nejsou tak dynamické, jako energie času – každý z nás si všimne, zda je léto nebo zima, každý z nás vnímá, zda v určitém prostoru bývá spíš tepleji, větší sucho a pod. Energie prostoru sice nepůsobí  tak dravě, ale jejich pomalý vliv je o to zrádnější, že si ho neuvědomujeme, nicméně mu všechno podléhá (v současné době například hovoříme o vlivu dlouhodobého působení radonových ložisek pod stavbou).

Energie prostoru rozhodují o tom, jak bude stavba namáhána z hlediska povětrnostních vlivů (odlišně může být atakována například jedna z komplexu staveb), jaký přínos nebo naopak jaké problémy mohou vyplývat z jejich vlivu na konkrétní funkci stavby (rodinný dům, továrna…). V současné době můžeme velmi dobře využívat leteckých snímků, kde jsou energetické pásy viditelné na první pohled. Seminář se věnuje praktickým problémům energetických působení a jejich dopadů, podíváme se i  na konkrétní stavby v okolí.

 

Termín: 8. – 9. srpen 2015, mladotický mlýn

Cena: 2800.- Kč

Ubytování i stravování je možné přímo ve mlýně