Semináře

Semináře:

Souvztažnost energií –  19. – 20. října 2019, opět v Praze 1.

Dostáváme se k základům tajemství HAM YU. Stejně  jako lékaři mají řadu metod, jak se dobrat co nejpodrobnějšího určení nemoci pacienta, i HAM YU dokáže pomocí propojení  mnoha metod konstatovat příčinu problémů člověka, prostoru či jiné entity a navrhnout optimální způsob nápravy. A podobně jako nejsme nadšeni, když nám lékaři sdělí například genetickou zátěž, i HAM YU nás může dovést k poznání, že ne všechny nápravy budou v našich silách. HAM YU nám sice nedoporučí dietu, ale jeho návrhy opatření pro nás budou leckdy mimořádně překvapivé. Prastará čínská tabulka nám nabídne nečekané pohledy a nebývalé možnosti pochopení problémů i dějů kolem nás a v nás.

cena: 3000.- 


Kladete si otázky o světě, zdravotních problémech, vztazích či prostoru? Pak možná právě Vám pomůžou semináře o tradiční čínské kosmologii. 

Vychází z HAM YU, učení tradovaného z období císaře FU XI (Fu Siho) téměř tři tisíce let před naším letopočtem. Za éry KONG ZI (Konfucia) bylo přednášení HAM YU zapovězeno a okleštěno ode všech souvislostí s jangovou sférou Nebytí. Postupně byly zničeny všechny knihy, věnující se těmto uměním. Pro nesnadnější propojení informací bylo torzo učení rozděleno do samostatných bloků, které odpovídaly hmotným celkům (tradiční čínská medicína, astrologie, FENG SHUI apod.). Tajné učení HAM YU, vycházející z původní podoby práce s jinovou i jangovou sférou se od té doby předává pouze ústně, dodnes neexistuje v písemné podobě. V současnosti se na znalost HAM YU odvolává pouze minimum autorů, věnujících se čínským uměním (já vím pouze o jednom).

Jak jsem už před časem oznámila, novou školičku otevírat nebudu, budu se zabývat přednáškami, které by měly vystihnovat podrobnosti, záludnosti a detaily jednotlivých oblastí čínského učení. Pokud by někdo chtěl získat ucelené základní vzdělání, v součesné době se školičkami zaobírají dva moji báječní žáci – ZUZANA ADAM a JIRKA ČERNÁK. Víc informací vám poskytnou oni sami a jejich webové stránky: ZUZANA ADAM – https://www.zuzanaadam.cz/, JIRKA ČERNÁK – https://akademiestesti.wordpress.com/vzdelavani/. Přeji jim a samozřejmě i všem dalším jejich žákům hodně radosti na cestě, kterou jsem se vydala já a po které oni s nadšením pokračují.