Taoistická numerologie

TAOISTICKÁ NUMEROLOGIE

V taoistické numerologii k nám promlouvá svět čísel, písmen a čar Knihy proměn, pomáhá nám vyznat se v dění našeho života, v našem zdravotním stavu, v našich vztazích, v našem prostoru. SAN ZAI – ČAS, ČLOVĚK i PROSTOR v něm získávají další dimenzi, která překvapivě doplňuje výpočty HAM YU. Datum narození, jméno, číslo domu a bytu, ale také například číslo tramvaje, kterou jezdíme každý den do práce, formují náš život v daleko větší míře, než bychom vůbec byli schopni připustit. Svědectví prastarého čínského učení čísel, písmen a čar Knihy proměn přinášejí nepoměrně víc informací, než numerologie západní a výrazně doplňuje další výpočty HAM YU.

Taoistická numerologie využívá poznatků o jinjangovém světě, který se nám zobrazuje v osmi GUA (sektorech) LUO SHU. Jednotlivá GUA magického čtverce LUO SHU Pozdějších Nebes mají svůj vlastní svět, žijí svůj vlastní život tak, jako kdokoli z nás. A podobně jako náš vliv na dění kolem je individuální, tak i každé GUA působí na své okolí odlišně, sice v souladu s ostatními, ale také zcela samostatně. Zařazením osobních písmen do GUA a využitím znalostí individuálních čísel konkrétního člověka tak dostáváme obrovské množství informací. Osobní písmena a čísla nám umožňují nahlédnout do schopností individuálního využití jednotlivých oblastí BAGUA každého z nás, doplněním diagnostiky prostoru BAGUA pak získáme důležitou informaci o mantinelech našeho života i reakcích našeho organizmu. FENG REN SHUI tak dostáváme na zcela jinou úroveň. Pro zdravotní stav je zajímavý i údaj o Dřívějších Nebesech, doplňuje tabulku prenatálních energií. A třeba číslo domu diktuje našemu osudu způsob jeho průběhu. V taoistické numerologii si přijdou na své ti, kteří hledají v astrologických výpočtech spíš pobavení i ti, pro které výpočty otevřou nové možnosti v posuzování problémů zdravotních, osobních, vztahových, personálních, prostě všech, které se odehrávají během našeho pozemského života a v hledání jejich řešení.

Pro čínský svět byla čísla a čáry alfou a omegou jejich života. Leung Kok Yen, zakladatel Evropské univerzity tradiční čínské medicíny, dokonce pocítil nutnost ve svém životním díle YI DAO YUAN HUAN upozornit na to, že život se má žít, ne počítat. Jenže čísla a čáry stejně jako myšlenky putují za polovinu, tím staří Mistři vyjadřovali práci v jangové sféře, tedy práci nezávislou na pozemském poznání a to se nám často může hodit.

Seminář Taoistické numerologie je možné absolvovat 17. – 18. Listopadu 2012 v Praze. Seminář je zaměřen na praktické zpracování vzájemného působení konkrétního prostoru a konkrétního člověka. Každý z nás žije obklopen  písmeny a čísly (jméno, číslo domu…).  Absolventi semináře by měli být schopni základních numerologických rozborů v rámci BAGUA.