Hvězdy pádí, hvězdy radí

Kovová Krysa se do nás pořádně zakusuje. A čím dál tím víc nás nebudou trápit zdravotní problémy, ale dopady izolace, které jsme už dávno odvykli. Dny a týdny mezi čtyřmi stěnami s rozjívenými dětmi, protivnými partnery a co hůř – sami se sebou nás chvílemi vytáčejí doběla. Vztahy v tuto dobu vylepší rozmanitost, ale kde ji vzít? Zkusme si jí kousek najít ve sděleních hvězd.

Ta, která za všechno může, drobounká kulička Covid 19 je zářným představitelem Kovu. Kulatá, pohledná, nejdéle přežívá na plastových a nerezových kovových plochách. A Kov nám přináší sterilitu, bezživotí. Krysa by ale vzepětí koronaviru sama nezvládla. Spoluvládcem Kovové Krysy a vládcem hmoty je VÍTR – nositel sta nemocí. Rozšiřuje vše do všech stran a napadá hmotu – kvůli vládě KOVU hlavně plíce. Ale ani Vítr by na současnou situaci nestačil, kdyby se nedostal k významnému vlivu letošní vládce
časoprostoru kovový trigram GUA 7. – DUI
(kua tuej) = Moře, Jezero. GUA značí trigram nebo hexagram – znak z jedné nejstarších knih světa, čínské Knihy proměn

Časoprostor se v kosmologických předpovědích příliš často nezmiňuje, ovšem letos se jeví jako rozhodující činitel. I když je to poměrně složitá oblast čínského vědění, můžeme využít času, kterého se nám dostalo a podívat se trochu na zoubek vlivům, které na nás působí víc, než bychom čekali.

Pro vyjádření jednotlivých vlivů pro prostor slouží jednoduchý čtverec, říká se mu LUO SHU (lošu), vybarvený je podle jednotlivých prvků. Zelená značí prvek DŘEVO, červená OHEŇ, žlutá ZEMI, fialová KOV a modrá VODU. Každý z těchto sektorů má v prostoru svou vlastní funkci. Představit si to můžeme jako náplň jednotlivých místností v bytě. Řekneme-li kuchyň, je nám naprosto jasné, jaké aktivity tento prostor bude podporovat a kde bude mít slabiny. Určitě se nám tam bude dobře vařit, při spaní nás ale bude rušit hučení ledničky. Úplně přesně se chová devět sektorů prostoru. Jeden každý něco podporuje, jinde ale představuje určitou slabinu.

Takto vypadá základní vliv prostoru. První sektor nám přináší plynutí, kariéru, naši Cestu, dvojka vztahy, trojka příbuzné, následování, tradice, čtyřka zdraví, hojnost, rozmanitost, pětka JÁ, šestka otevření, pravidla, boj (naše imunita), nápomocné přátele, peníze, štěstí, sedmička tvoření, odpočinek, radost, detaily, zmar, osmička uzavření, domov, kontemplaci, blahobyt a devítka psychiku, osvícení, slávu.

Směr vstupu do prostoru

Pokud by se tento vliv neměnil, statické působení by po nějaké době začalo životu škodit. A to nemůže dopustit ČAS. Stejně jako prostředí různými přestavbami, renovacemi či malováním měníme my, přichází i Čas se svou troškou do mlýna. Běžně vnímáme proměny času jako akce sezón – v rozpuku jara je zahrádka zcela jiná než zahrádka v plném létě. To ovšem není nic proti působení Času Letící hvězdy, jak působení Času v prostoru nazýváme. Letící hvězda prolétá postupně všemi sektory, doplňuje a mění jejich vliv, a právě tím zabezpečuje variabilitu života. Někdy je vůči původním sektorům milosrdná, ovšem sem tam nezůstane kámen na kameni. A toto největší „prostorotřesení“ přináší právě letošní vládce 7. sektoru – DUI. Podívejte se na barvy původních sektorů, vůbec nic nesouhlasí.

Maličko teorie. Uvádíme v každém původním sektoru tři údaje. Horní řádek představuje cyklus jangový, ten do všeho kafrá, všechno ví, všechno zná a vše chce řídit. Druhý barevný řádek je cyklus harmonický, uvádí na pravou míru udržitelnost života. Třetí je negativní, varuje před nebezpečím.

Číslo představuje číslo vládnoucího sektoru, barva jeho prvek. (Podíváme-li se například na první čtverec – původně zelený čtverec 4. sektoru, vidíme, že zelenou barvu Dřeva překryla fialová barva Kovu 6. sektoru QIAN Nebes, fialová barva sedmého sektoru DUI a žlutá barva druhého sektoru ZEMĚ KUN.

Původní 4. sektor (zelený)

LUO SHU 2020

Získali jsme spoustu volného času, zkusme si pomalu projít LUO SHU Letící hvězdy letošního roku a strneme, jak přesně odpovídá vliv Času současným poměrům.

Základní předpověď

Základní předpověď najdeme v pátém, středovém sektoru , které nám představuje JÁ Času, v tomto případě osobnost roku 2020 – roku Kovové Krysy.

GUA DUI je GUA Západu, radosti, tvoření, odpočinku, detailů, ale také zmaru. Působení DUI je pro život zásadní. DUI – jak už napovídá překlad názvu do češtiny je trigram dvojjaký, Moře není Jezero a naopak. Tento trigram nese potenciál změny. A je to právě trigram DUI, který rozhoduje, co postoupit obnově a co ponechat přirozenému konci.

V předpovědích jsme uváděli:

„Těšit se můžeme na informace, které si budou navzájem zcela protiřečit. Co je ale mimořádně důležité, na bedrech DUI spočívá rozhodnutí, zda cesta povede k obnově, restauraci, revitalizaci, nebo k zániku. DUI je představitelem jangového, dominantního cyklu, bude se nám plést do života, kde to jen půjde.
Náš život ale také výrazně ovlivňuje časový cyklus, který nám pomáhá udržet harmonii, prosperitu, stabilitu a tím je pro letošní rok GUA 8. GEN. GUA GEN značí Horu, ve které najdeme útočiště, stabilitu, domov, blahobyt a také kontemplaci. Bude mimořádně důležité najít si čas sami pro sebe a dokázat se
zklidnit.“

GUA ZHEN – 3. značí Hrom. Velmi se nevyplatí chtít se vézt na starých úspěších, přínosem nebude ani spoléhání na pomoc a obvyklé dotace. Starosti nám budou dělat příbuzní, tradice, následování.

Zdraví

To ale není všechno. Zdraví hledáme na ose v sektorech 4. + 5. + 6.

Čtvrtý sektor (Původně 4. sektor zelený – Dřevo) představuje zdraví, hojení. Vidíme, že nám sektor s původním prvkem Dřevo obsadil Kov Nebes (první řádek 4. sektoru – fialová barva a je v něm uvedeno číslo 6 = GUA QIAN NEBESA ). Kov osekává Dřevo. To znamená: Abychom byli zdraví, abychom mohli dál žít v hojnosti, musíme dodržovat pravidla Nebes. Druhý řádek 4.sektoru nám říká: „připravme se na změny“ a třetí lakonicky dodává: „připravme se na nebezpečí ze vztahů a z jihu“. Uf. Hůř to hvězdy říct nemohly.

Čtvrtý sektor

Pátý střední sektor (Původně je středový sektor žlutý – Země) je základním sektorem roku, říká tedy totéž, co celý rok: „pozor na změny (7.), UZAVŘETE SE (8.) a pozor na příbuzenství a Východ (3.)“.

Pátý – střední – sektor

Šestý sektor patří GUA QIAN, NEBESŮM (Původně je 6. sektor fialový – Kov) . Tento sektor přináší otevření, ale v letošním roce ho obsadilo GUA GEN – HORA a vyžaduje po nás uzavření. To nám přinese blahobyt. Druhý řádek 9. sektor GUA LI- Oheň zdůrazňuje důležitost vnitřní pohody a varování přináší 4. sektor XUN- Vítr. Pozor na expanzi, pozor na rozmanitost, pozor na dopřávání si hojnosti.

Šestý sektor

Co nám tedy hvězdy radí?

  • Základní doporučení je radovat se, odpočívat, tvořit a to všechno UZAVŘENI DOMA (v zásadním 5. sektoru JÁ = identita roku vládne 7. DUI = odpočinek, tvoření, radost. Udržení, harmonii života zajišťuje 8. GEN = uzavření, domov, škodit bude 3. ZHEN = následování)
  • V oblasti zdraví zcela jednoznačně dodržovat pravidla (v sektoru 4. XUN = zdraví, hojnost vládne 6. QIAN = pravidla)
  • Pro naši obranyschopnost je zásadní uzavření (v sektoru 6. QIAN = boj, obrana, štěstí vládne 8. GEN = uzavření, domov)
  • Pro naši psychiku je zásadní zvládnout vztahy a rodinu (v sektoru 9. LI = psychika vládne 2. KUN = vztahy, harmonii zajišťuje 3. ZHEN = příbuzní, tradice.)

Čínský horoskop Kovové Krysy 2020 obecně mluví o intenzitě a štěstí. V to by se měla proměnit nečekaná dovolená uprostřed našich blízkých. Intenzita představuje jang a štěstí Oheň. Hrajme si, čím více kreativity prvku Dřevo, tím méně sil zbude Větru (energie prvku Dřevo), nositeli sta nemocí. A můžeme-li, zapalme si na zahrádce oheň. My ovšem víme, že Oheň má ještě jiný rozměr. Radost, štěstí, společnost, lidskou řeč. Prázdniny, které jsme tak najednou získali, můžeme právě takto smysluplně využít. A společnost? Studenti pomáhají v nemocnicích, divadelníci šijí roušky, můžeme dát společnosti víc, než kdy jindy.

A pokud se, nedej bože, na nás koronavirus vrhne, zatočíme s ním. Kov nám přináší sterilitu, bezživotí. Ale život se dokáže bránit, Oheň taví Kov. A naše babičky to dokázaly taky, nepředstavitelné horko pod obrovskou duchnou a hektolitry horkého čaje vyhnaly každého nepřítele. Nesnižujte v začátcích teplotu, snaží se plamenem sežehnout nákazu! Dopřejte tělu kromě horka a horkých tekutin vitamín C a ležte! Zvýšená teplota není pokyn k mytí oken! Tento rok nám slibuje výrazné zvýšení imunity, tak si to
nepokazme. Je na jednom každém z nás, zda následujícímu vládci – Buvolovi předá Krysa nebezpečnou hromadu kamení, či nádhernou kamennou zeď porostlou rozkvetlým kvítím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *