2011 – rok Kovového Zajíce

Kdo z nás by nechtěl alespoň občas poodhrnout tajemnou oponu času, za kterou se ukrývá naše budoucnost?
Kdo z nás by se nechtěl připravit na potíže, jež ho potkají?
Kdo z nás by nechtěl využít možností, nabízejících nám rychlejší úspěch?
Kdo z nás by neuvítal včasné varování před živelnou katastrofou, nebo třeba jen obyčejnou angínou?
A kdo z nás by zavrhl možnost předejít problémům v našich vztazích?
Většina z nás takové informace uvítá.
Řada lidí je iniciativně vyhledává.
Kovový Zajíc vám je přináší.

Kovový Zajíc

přebírá vládu od Kovového Tygra. Bude vládnout čtvrtému roku velmi zajímavého období:

  • období posledního dvanáctiletí Země
  • období posledního šedesátiletí
  • období prvního stoosmdesátiletí
  • období nového devítisetletí.

2. 2. 2011 večer ve 23 hodin se rozzáří slavnostní průvody dnes už prakticky ve všech velkoměstech světa, obrovitý barevný drak východních tradic se proletí ulicemi a oznámí všem příchod nového vládce, vládce velmi zvláštního a charizmatického, příchod ZAJÍCE. Spolu s ním bude ve vládě pokračovat prvek velmi tvrdý, nelítostný, nekompromisní, ale také jemně vycizelovaný – KOV. Zajíc přijme jeho jméno a pro příští rok ho budeme nazývat Kovovým. A aby se to nepletlo, i Otevření času hmoty nám přináší již druhým rokem striktní, chladnou a přísnou energii KOVU.

Na pultech knihkupectví celého světa se objeví Horoskopy pro nastávající rok. Obvykle si je přečteme, pokýváme hlavou, podíváme se, jestli se naše „Zvíře“ bude mít dobře a knihu odložíme. Následující kapitoly vám nabízejí jinou alternativu:

  • Hledat v obrazech dávno minulého světa aktuální současnost, obracet se s prosbou o radu k textům, vycházejícím ze znalostí z úsvitu civilizací.
  • Pokusit se porozumět, jak se sestavují předpovědi a využívat je pro každodenní potřeby.

Celým rokem můžete procházet ruku v ruce s tabulkami energií jednotlivých dní, můžete v nich hledat nápovědu ve složitých nebo neobvyklých situacích, prostě můžete s nimi po celý rok Kovového Zajíce pracovat.

Prožíváte „Den blbec“ a nevíte, o co kráčí? Čeká vás výběrové řízení, stěhování nebo zkouška? Tabulky starých čínských Mistrů vám ukáží cestu nejen při nepřízni zdravotního stavu, počasí, problémech prostoru, ale i při nevýhodnosti času. A vládci vám řeknou, jak na to.
Letos to totiž bude hodně důležité. Nekompromisní Kov, již druhým rokem dokonce dvojitý, nezná slitování. A navíc se nám může ukázat ve velmi zvláštním světle bázlivý, ústupný Zajíček. Čínská kosmologie jej totiž za určitých okolností považuje za nejstatečnějšího vládce zvěrokruhu. A ty okolnosti právě nadcházejí.

V cyklu času světa jsme pod vládou Kovového Zajíce pokročili do GUA DUI – trigramu Tvoření, Radosti. Po celých dvanáct měsíců budeme mít čas začlenit do našeho života nový rozměr – Tvoření. Tvoření z radosti, z pochopení, ze syntézy vnějšku a vnitřku. Vnitřku, který po celý minulý rok získal možnost pracovat na svém Já. Byli jsme vyzýváni k zastavení, ke zpracování všeho, co máme za sebou i ke zvážení očekávaného. GEN , trigram loňského roku umožnil přeměnit informaci ve zkušenost, umění využít to, co jsme se dozvěděli. A vliv tohoto trigramu pokračuje i nyní. Bude soustřeďovat harmonii.

Rok Krysy, počáteční rok dvanáctiletí Země nás vyzval na cestu. V roce Buvola jsme měli překročit sebe sama. Tygr nás vyzval k uhájení svého světa. Zajíc začne budovat domov. Na zelené louce. A bez slitování se vším, co jeho noru ohrozí.

Hliněná Krysa, vládce roku 2008, prvního roku nového dvanáctiletí vnesla do příštích dvanácti let vše, co nám Země nabízí – realismus, starostlivost, střízlivost a přemýšlivost.
Hliněný Buvol, vládce roku 2009 nás provázel druhým rokem dvanáctiletí, které po nás chtěl formulace, vyžadoval zapsat do slov, co jsme zatím jen mlhavě tušili. A postavit se k tomu čelem.
Kovový Tygr, vládce roku 2010 očekával víc než slova. Pokud jim neodpovídala naše aktivita, pokud jsme porušili pravidla hry, čas Kovového tygra nevěštil nic dobrého. Tygr se nezdržoval napomínáním, rovnou tasil zbraň. A dokázal vzít i to nejcennější, život.
Kovový Zajíc, vládce roku 2011 nám nabídne rozhojnění našich statků vezdejších. Ale nebude to zadarmo. Zajíce nečeká nic jednoduchého, za všechno tvrdě zaplatí. Bude muset těžce za svou noru bojovat. Tvoření, které nám přináší Časoprostor, nám sděluje ne úplně jednoduchou pravdu – ne všechno minulé bude schopno dalšího bytí, v mnoha směrech budeme muset začínat znova. Bleskové povodně minulého roku tento proces nemilosrdně nastarovaly.

xxxxxxxxxxxxx

Kovová krysa roku 2020 v dalším dvanáctiletí zhodnotí vše, co jsme doposud přijali a hlavně – jak jsme s tím naložili. Kovu patří jurisdikce a vojenství. Jakpak dopadne jeho soud? Bude potřebovat armádu?

Originální Vodní krysa bude v roce 2032 velmi silným vládcem závěrečného dvanáctiletí poslední etapy prvního stoosmdesátiletí (prvek Dřevo) – úvodu časového cyklu devítisetletí (1864-2043). Na tomto silném vládci bude příprava vstupu do dalších sto osmdesáti let, kde bychom měli odložit dětské střevíčky a začít rozvíjet současné poznání.

Protože

Dřevěná krysa nás v roce 2044 uvede do nového, tentokrát Ohnivého stoosmdesátiletí.
Vládci roku 2011

Podle starobylého čínského učení každý časový cyklus výrazně ovlivňuje jeho vládce, jedno ze Zvířat čínského zvěrokruhu neboli z dvanácti Pozemských větví a jeden z prvků – deseti Nebeských kmenů , který vládne současně se Zvířetem. Další informace získáme od vládce Otevření času hmoty . A dost zásadní bude pohled Letící hvězdy, postavení Času v Prostoru . Pro nás, lidi, je velmi důležitý časový cyklus – rok.

Podívejme se tedy, jaký koktejl nám tabulky namíchaly pro rok 2011:

Třetí Pozemská větev – Z a j í c, K r á l í k (přirozenost – jinové Dřevo)
19. 2. – 19. 3. 05 – 07 hodin

V některých textech uváděn jako Králík, občas i Kočka, nicméně Zajíc je nejpřesnějším předobrazem uváděných vlastností. Pohyb milující stvoření je mimořádně závislé na své noře. Při její ochraně se stává nejstatečnějším Zvířetem zvěrokruhu, ač se jinak rychle poleká a uteče. Důvod obrovské statečnosti Zajíce je jednoduchý – snoubí se s Kovem a v případě potřeby přejímá jeho vlastnosti. Podívejme se tedy, co nám Univerzum připravilo pro příští rok:
Zajíc je v Číně symbolem štěstí a dlouhověkosti a lidé narození v tomto znamení mají talent šířit radost a pohodu. Jsou to bytosti s velkým osobním půvabem, taktem a vřelým humorem. Dost často se u nich projeví umělecké nadání, které je výsledkem jejich fantazie a schopnosti vžívat se do nitra druhých. Mají velmi předvídavou intuici, která jim umožní, aby včas – jako zajíc – zakličkovali a vyhnuli se nesnázím v pařátech orla. Svá trápení dovedně skrývají a nedopustí, aby někdo nahlédl do jejich zraněné duše. K tomu jim pomáhá elegantní netečnost světáků.
Ti, co četli charakteristiku loňského vládce, Tygra, se doufám, zhluboka nadechli. To je rozdíl, co? Pro ty, kteří nevědí, o čem mluvím, jen letmá charakteristika Tygra: „nedisciplinovaný šťoural popudlivé povahy“.
Zajíci milují své pohodlí, dobré jídlo a pití, ale ničí je pohled na trápení druhých. Dovedou účinně pomáhat, ale nesnaží se při tom oddělit mazané od potřebných, takže se stávají oběti podvodníků. Zajíc je vzdělaná a milá osoba, která ze svého obchodního zájmu vytvoří příjemnou společenskou událost, na níž každý vydělá.
Tady bude v charakteristice Zajíce značný posun, Kov, který spoluvládne letošnímu roku, bude ve střehu, Zajíček nebude zdaleka tak bezbranný, jak se zdá. Naopak. Ve své jemnosti a na podhled zranitelnosti se stane nekompromisním soudcem – a v případě potřeby i katem. Málo platné, stáváme se svědkem vlády nejstatečnějšího Zvířete zvěrokruhu.

Vztah ke druhým: Milý Zajíček málokdy působí svým parterům problémy. Neublíží, ale taky vesměs moc nevydělá. Nicméně sex je pro něho často životní nutností. Zajíc by měl jít z cesty Kohoutovi, silná Opice a obětavý Vepř budou pro něho asi nejlepšími partnery.

Energie Dřeva – Větru, originálního prvku Zajíce
Zvýšená energie Dřeva – Větru dokáže rozhodit kromě jater a žlučníku i štítnou žlázu, napadnout hlasivky, zhoršit kolísání tlaku, migrény a opatrní bychom měli být na šlachy, mohou být křehčí a trhat se. Zatěžovat bychom je měli zahřáté! Vyskytovat se mohou častěji i křeče a stěhovavé bolesti. Vítr se může i negativně podepsat na nepříjemných pocitech žaludku, pomoci by nám ale měl při odtučňovacích kúrách a rozcvičení po úrazech či po nemocích. Chránit bychom si měli šíji, kudy Vítr do těla vstupuje. Opatrnost je na místě, Vítr je podle čínské medicíny nositelem sta nemocí!

Osmým nebeským kmenem je jinový Kov
Dotkni se něžných zlatých šperků, filigránských tepaných náramků, měděných konviček. Jsou chladné nastupujícím Chladem, ale přinášejí krásu a umění. Opět víc než přívětivá slova.
Jenže – ve skutečnosti vůbec nemusejí být tak něžná a jemná. Už jsme si povídali o Kovu, který se snoubí se Zajícem. A to není kov měděných konviček či rafinovaných šperků, to je břitká hrana kaleného meče. Tam už musíme jít do jiných definic:
Sedmý nebeský kmen – jangový KOV
Slyšíš kolem sebe řinčení zbraní, vykovaných z nejušlechtilejšího kovu, vydolovaného ze země? Chraň se před nimi, neboť znamenají boj. Ale Kov nám také přináší pravidla pro přežití.
Atributy KOVU:
Venuše; západ; večer, podzim; sucho; čísla 4, 9
Dozrání (přezrání), uvadání; řeka; skupenství pevné
kůň; rýže, malé, hutné, kontrahované rostliny, plody podzimu
tón „e“, zvuk; barva fialová, bílá, šedá, barvy kovu a metalízy, šarlatová, starorůžová, lila,
forma oděvu upjatá, strohá, formální (uniforma), elegantní
chování suché, stručné, přesné, precizní.
chuť ostrá, pálivá; síla odstředivá; pohyb dostředivý; pach syrového masa
usedavý pláč, žal, smutek, deprese, fobie
vůle, PO (pcho – podvědomí); ležení, stálé mluvení (logorhea), klam
plíce, nos, dech, hlen, tlusté střevo, kůže
vizitka nemoci – pokožka, chlupy, vstup nemoci ramena; tělesná forma – vysušená; přirozenost – čistá; vlastnost – pevnost, dá se formovat; funkce – svírat, stahovat; sucho – dehydratuje; ve fázi změn – sklizeň; energie – zhutňující;
– dává tvořivost, sex-appeal, sebevědomí, stálost, pevnost, konzervativnost, vytrvalost, cílevědomost, sílu se prosadit, bojovnost, vynucuje si respekt a odmítá se podřídit

měsíční fáze – ubývající půlměsíc
Dvojitý Kov letošního roku bude výrazně posilovat měsíční ubývající fáze.

Atributy energie KOVU – Sucho
Sucho dokončuje odstranění Tepla a Žáru, přináší s sebou prochládání. Fenomén Sucha se objevuje vzdálením Země od Slunce. Pohyb umdlévá a vše se začíná soužit, sesychat. Za vysokého atmosférického tlaku na podzim vzniká řídce vítr. Kov ovládá Dřevo. Bez Větru se Vlhko nemůže přemísťovat z místa na místo. Vlhko se vypařuje díky toku slunečních paprsků.
Sucho odpovídá Kovu jako prvku a způsobuje množství příbuzných fyzických a metafyzických vlastností. Období Sucha jako roční období, kůže a vlasy jako část lidského organismu, involuce, uvadání jako část životního cyklu, smutek jako emoce, vůle jako mentální charakteristika, západ a severozápad jako část světa /směr/ a také bílá barva, ostrá, pikantní chuť, čísla 4 a 9.
Když vznikne v organizmu přebytek Sucha, začíná se projevovat hrubou, suchou kůží, sklerotizací, ztenčením, ztrátou rovnováhy, u žen menopauzou, objevují se vrásky, změna barvy vlasů – šedivění.
Pro Sucho jsou charakteristické ostré bolesti neuralgického charakteru, snížení funkcí a zmenšování rozměru orgánů, objevení se jizev, sklerotických procesů apod.
Nemoc ve stádiu Sucha – silné periodické bolesti, snížení váhy.
V lidském těle je energie jin Sucha svázán s plícemi, jang Sucha s tlustým střevem.

životní cyklus z pohledu 6 energií – Sucho
Období Sucha – mezi cca 41 a 50 lety
V tomto období začíná vysychání tkání, což je spojeno s hormonálními změnami. Objevuje se suchá kůže, vrásky. Toto období je počátkem uvadání organismu. Ve jménu toho, že přání jsou naplněna a cíle, stanovené v minulých obdobích dosáhnuty, vzniká lehká nostalgie po uplynulých „zlatých časech“, kdy člověk byl pln sil a energie. Pokud přání dosud nejsou realizována a cíle nebyly naplněny, může vznikat stále se prohlubující smutek. Objevuje se sklon ke snížení životního elánu. Bouřlivé emoce nejsou pro toto období charakteristické.

Otevření času hmoty
Vládcem, nebo chcete-li hospodářem času hmoty bude jangový Kov. Pro nás je zřejmě užitečnější představa hospodáře, protože hovoříme doopravdy o hospodářství, kde na rozhodnutích hospodáře spočívá veškerá organizace práce. Hospodář volí priority, hospodář zadává úkoly.

Kov znamená řád, pořádek, pravidla, čas. Asi proto je postaven na začátek života hmoty.
Biologickým počátkem našeho organizmu nazýváme jaro a ráno, i když poněkud časné jaro (březen) a poněkud časné ráno (5hodin). Vítají jej sněženky a ptáčci, ti vědí o počátku své. Ovšem řada kultur také. V mnohých náboženských komunitách různých vyznání se vstává kolem čtvrté hodiny ranní a naši předkové v dobách polních prací vstávali také dlouho před sedmou hodinou. Důvodů je mnoho. Kov (ovlivňuje období mezi 3-7 hodinou, v únoru a březnu) nás zpevňuje, dodává nám vůli a píli, umožňuje nám pracovat podle schematu, podle pravidel a v neposlední řadě nám dodává obrannou energii, která koluje pod kůží a chrání naše tělo před vnějšími škodlivými vlivy. Naši předkové si byli důležitosti tohoto hospodářství vědomi a podporovali ho po ránu panákem slivovice . Čistý destilát napomohl ochraně, kterou nám Kov poskytuje, rozproudil krev a oni mohli směle vykročit do složitého světa. Definice ze SU WEN, tak, jak nám ji předkládá doktor Ando v prvním díle Klasické čínské medicíny, nám ke Kovu říká:

Západu přináleží barva bílá. QI (čchi) západu vniká do plic a vychází nosem, její esence je uchovávána v plicích a nemoci jí zapříčiněné se poznají na zádech. Její chuť je pálivá, druhově přináleží ke kovu, ze zvířat je spojena s koněm, z obilovin s rýží, její roční období je pod znamením planety Venuše a nemoci, které jsou jí způsobené se poznají na pokožce a ochlupení. Z pachů k ní patří pach syrového masa.

Orgánem jangovým, tedy orgánem FU, je tlusté střevo, párovým orgánem jinovým, orgánem ZANG (cang), jsou plíce. V roce Zajíce bude vládnout jangový hospodář, v těle představovaný meridiánem tlustého střeva.
Asi nejznámější vlastností Kovu je pořádkumilovnost a té si v našem těle opravdu užije. Po detoxikaci, kterou prošlo naše tělo v noci (a na podzim a v zimě), je úkolem Kovu (jara a rána) odstranit z těla nečistoty, které se v něm zbyly a připravit organizmus na vstup do nového dne podle všech pravidel. Tělesné vyprázdnění si dokážeme představit opravdu dobře. Po ránu si trochu zakašleme, pokud jsme to včera přehnali s kouřením, pak přímo zachrchláme, řekneme, že nám to jde přímo od plic. Ani tlusté střevo není zahaleno tajemnem, zdravý člověk setrvá nějakou tu chvíli každé ráno v útulné místnůstce a odmítá často uvolnit prostor dalším potřebným.
Stejně důležité je ale ulevit našemu duševnu. V hospodářství Dřeva hovoříme o pomoci našeho nadvědomí HUN (chun), které za nás řeší naše úkoly. Často se ovšem stává, že v nás zbude nepříjemno po něčem, od čeho jsme se ve dne nedokázali oprostit. Pokud by se v nás toto nepříjemno hromadilo, začne mít účinky identické se zácpou. Napřed nás bude obtěžovat, potom ale může mít i velmi závažné zdravotní následky. Kov proto posílí PO (pcho), naše podvědomí. A ve snech se nám začne přehrávat jedna nepříjemná situace za druhou. Čím horší prožitek zvládneme ve snu, tím větší úleva, až se probudíme. Z toho vyplývá i recept na noční můry. Vyříkat si vše, než jdu spát. Jak nám radí i české úsloví: „nad manželskou vádou nesmí zapadnout slunce“. Do stejné kategorie patří noční můry dětí. Malé děti jsou často mimořádně jangové a občas se stane, že jin nestačí a orgány ZANG by mohly začít selhávat. Pak musí nastoupit velmi jinová (jin = negativní) noční můra, která posílí jin, tedy i nejdůležitější tělesné orgány. A naše robátko může zase ve dne řádit. Vidíte, jak jsme si to dokázali zařídit. Noc za nás řeší dobré i zlé. Pokud se nám to takto nelíbí, je tu lehká pomoc. U dětí zklidníme večer a zařadíme jinovou potravu, například obilnou sladkou kaši, třeba oblíbenou „krupicovou pohádku mládí“ a mléko. Pokud v nás – a to platí pro dospělé stejně jako pro děti – bude nepříjemno setrvávat, seschne stejně jako zácpovitá stolice a čím déle se neodhodláme k řešení, tím obtížnější bude odstranění pomocí PO. A tím hrůznější noci pak budeme zažívat. A pokud budeme chtít řešit noční můry léky, pak nám buď Bůh milostiv, zbavíme tělo poslední možnosti vlastní harmonizace. Organizmus pak už jen bude trpně přihlížet naší zkáze. Po bezesných nocích při velkých dávkách léků na spaní se ráno necítíme osvěženi, protože našim pomocníkům byla znemožněna veškerá činnost. A naše upracovaná uhoněná a unavená Vědomá mysl zůstává osamocena bez ochrany, bez pomoci.

Vstáváme-li před sedmou hodinou, Kov nám může výrazně pomoci v organizaci dne, není lepší, pedantnější a autoritativnější průvodce, než jangový Kov.
Mimořádně důležitá je pro nás obranná (Kovová) energie WEI QI (wej-čchi). Je určitě spokojenější, když nemusí čekat na dokončení práce našeho podvědomí – PO, respektive na dokončení pocení, protože WEI QI naopak póry uzavře, aby náš organizmus byl co nejméně přístupný negativním vnějším vlivům. Práce PO a síla WEI QI jsou navzájem v nepřímé úměře. Čím složitější je noc, čím víc musí PO zasahovat, tím méně energie zbývá pro WEI QI. Nám z toho plyne jednoduchá rovnice – ranní únava = snížení obranyschopnosti organizmu. Pokud zůstáváme doma, nic se neděje. Jestli nás ale denní povinnosti vyženou ven, měli bychom se nad tím zamyslet.
Dalším velmi důležitým úkolem Kovu je zpevnit a napřímit, to mohou ocenit všichni muži s problémy erekce. Ale napřímení není určeno k naší kratochvíli. Napřímení souvisí s přijetím pravidel, zákonů. Klasickým představitelem člověka jangového Kovu je Pes – seschlý důstojník s koženou tváří, rovný jako pravítko. Bez pevnosti Kovu nebudou ani manželské radovánky, ani naše civilizace. Pravidla nám zabezpečují prosté přežití, podívejte se jen na stavby, jak dopadneme, když se pravidla poruší. Z dřívějška se nám zachoval bezpočet zvyků, které Kov v našem těle zvyšují a kultivují, například kovový prstýnek na prsteníku (každý prst patří k jednomu prvku a prsteník je prstem Kovu). Ať se nám to líbí, nebo ne, naše civilizace je civilizací Kovovou a kultura jakbysmet. Pokud se budeme Kovu bránit, budeme se z naší civilizace zároveň vyčleňovat – a to určitě není cesta harmonie. Dnešní mládí to cítí a revoltuje opravdu roztomile, kovovým piercingem všude, kde jej lze, třeba i s obtížemi, připevnit.
Vnitřní pevnost je nejdůležitějším nositelem opravdové svobody, svobody našeho vnitřního Já. Ve škole jsme se učili, že svoboda spočívá v poznání nutnosti – a nutnost je právě přijetí pravidel. Ještě jedno úsloví slýcháme často – svoboda jednoho končí tam, kde začínají práva druhého. Práva jsou opět Kovem. Právě na kultivaci Kovu záleží, zda náš Kov budou ostatní vnímat jako dodržení pravidel či řinčení zbraní. A ke kultivaci nám může dopomoci právě jaro a ráno. Mimo jiné vyházením všeho, co v nás a kolem nás překáží. Na podzim od nás chce Kov inventuru, ale ta spočívá pouze ve zmapování, v úklidu. Ráno a jaro s razancí Dřeva a jeho nekulturním barbarstvím nás vyloženě podporují v inventuře, která v nás a kolem nás ponechá jen to opravdové, to skutečně potřebné. Pokud nepotáhneme na zádech nesmyslné množství zatěžujících zbytečností, budeme se moci snáze napřímit a uvolníme-li si ruce, dokážeme se v případě nutnosti bránit. A můžeme mašírovat. Jarní ptáčci nám od brzkého rána k tomu ještě zapějí parádní fanfáru.

Letící hvězda – LUO SHU
Letící hvězda nám dává informace o působení časoprostoru, umožňuje nám skutečnou orientaci nejen v čase, jako to dělají horoskopy, nebo v prostoru, jak se dnes snaží nepochopeně propagované FENG SHUI, ale ozřejmuje nám, jaké vlivy panují v čase ovlivněném prostorem. Představit si to můžeme jako rozdílné potřeby zahrádky v různém čase, jiné jsou v zimě, na jaře, v létě, na podzim. Víme-li, že je zima, nesnažíme se sít na záhony semínka i když občas i lednové sluníčko vykouzlí šestnáctistupňové odpoledne. Víme totiž, že ještě přijde takový chlad, který čerstvě vzešlá semínka určitě zahubí. Stejné to je i s člověkem. Měl by vědět, čím právě prochází čas a prostor, vyvaruje se tím někdy i hodně zásadních životních chyb, špatných rozhodnutí, problémových dopadů. V roce Kovového Zajíce na nás budou pozitivně působit energie GUA DUI (7), harmonicky GUA GEN (8), a negativně GUA CHEN (3).
Pozitivní jangové působení : GUA DUI (TUEJ) – sektor č. 7 – Tvoření, Radost
Rok Kovového Zajíce se spojí trigramem DUI. Energie DUI nám otevře bránu k radosti z vlastní existence, z existence, která tím, že je, může a dokáže tvořit.
Ale pozor. Ve všem se skrývá určitá záludnost, proč by se měla vyhnout veselému DUI? Kniha proměn, YI JING nám představuje DUI jako ústa čarodějnice. Trochu jinou definici pro totéž používal můj dědeček: „cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly“. A ke všemu se k DUI pojí fabulace (což můžeme za určitých okolností nazvat přímo lhaní).
Přitom ovšem vize, plány, představy, to jsou základní kameny našeho života. Čím jsou přesnější – řečeno slovy Krále Wena – uvědomělejší – tím rychleji dojde k jejich naplnění. Ale my jsme povinni dát do naplnění naší představy všechno, napřít všechen um, všechnu sílu, energii, znalosti, finanční prostředky. Pokud se budou naše plány skládat ze slov a slibů, hrozí problém – a to dost značný. Z přemrštěné radosti z prosté existence a z tvoření, které z ní vyplývá, se můžeme propracovat do stavu, který se nazývá GUI MAI (kuej mej). To je označení hexagramu 54. V něm nic není dobře. Zároveň je to diagnóza původní čínské medicíny. A dost hnusná diagnóza. Česky bychom GUI MAI přeložili jako „Bloudivý duch“. Jinými slovy se tento stav nazývá duševní rakovinou, s velmi podobnými příznaky na duchu, jako rakovina dokáže na těle. Ze zbytnělé radosti z existence se přesmykáváme do ztráty vlastního Já. A aby to bylo ještě tíživější, nezblázníme se, jsme z pohledu západní medicíny zcela normální, psychiatrie i její léky jsou na tento stav krátké. Z pohledu původní čínské medicíny se jedná o závažný stav, se kterým se musí pracovat, jinak hrozí až sebevražda.
Tak to vidíte. Z „úst čarodějnice“ se dostáváme k opravdu znepokojivým závěrům. Pokud budou ústa čarodějnice naplněna vědomím, Univerzum se přetrhne, použije všechny čáry, aby naplnilo naše představy skutečností. A je nepodstatné, zda jde o studium, stavbu domu či cestu kolem světa. Ale pokud se budou ústa čarodějnice planě otevírat, pak nám Univerzum naše sladké představy pořádně osolí.

Trigram DUI nám dává zabrat i v dalším kroku. Zatímco se všechny prvky řadí ke dvěma trigramům (jangový a jinový) a LI – Oheň má dokonce trigram pouze jeden, samo DUI si obsazuje prvky hned dva. Chová se jako jinový Kov a jangová Voda. A nejlépe zároveň, aby to bylo co nejméně přehledné. Jojo. Budete se muset prokousat celou knihou Cesty bílého jeřába za poznáním tajemství čar proměn (YI JING), abyste začali tušit, čemu všemu nerozumíte.
Trigram DUI je spojen se západem, ten nám může v řadě případů nabídnout v roce Zajíce (2011) pozitivní řešení. Ale pozor, pozitivní, jangové, nemusí vždy znamenat příjemné, vhodné, dobré. Koneckonců rakovina začíná pozitivním myšlením hmoty! A aktivitu jangu můžeme pociťovat jako vměšování.

Obecně můžeme říct, že DUI přináší nové, znamená tvoření. Orientovat bychom se měli na budoucí, dívat se dopředu, ne topit se v minulosti, ať byla sebelepší.
Trigram DUI je kovově temné zrcadlo hladkého jezera či bouřlivého moře se skotačícími vlnami. Prostě představuje radost, tvoření, nové.

Harmonické působení : GUA GEN (ken) – sektor č. 8 – od vědomostí k dovednostem

V roce Kovového Zajíce se harmonie soustřeďuje v trigramu GEN. GEN si představujeme jako jeskyni, příbytek, kde nám energie GEN umožňuje přeměnit informaci ve zkušenost, v něco, co pro nás bude napříště použitelné. Fakt, že kamna žhnou, neznamená, že se o ně nepopálíme. Opatrní se staneme až ve chvíli, kdy si rozžhavenou plotýnku nebo rozpálený hrnec spojíme s bolestí a než na ně sáhneme, navlékneme si chňapku.
Trigram GEN je jangová stabilizující Země. Představuje domov, jeskyni, kontemplaci, zastavení, usebrání, uzavření, dovršení.
Trigram GEN je spojen se severovýchodem, ten nám může v řadě případů nabídnout v roce Zajíce (2011) harmonické – tedy objektivně dobré řešení. Pozor, objektivně dobré opět neznamená subjektivně příjemné!

Negativní působení : GUA CHEN (čen) – sektor č. 3 – Hrom, návaznosti, tradice, předci a potomci
Naší slabou stránkou se stane minulost. Měli bychom být opatrní na přeceňování tradic. Ne všechno, co přejímáme, je správné a i kdyby správné bylo, ne všechno je udržitelné vždy, provždy a navždy. A hlavně – ne všechno funguje stále stejně. Někdy je lepší dát přednost novému, neotřelému, byť na první pohled nejistému, před známým, jasným, osvědčeným. Z neustálého opakování se může vyvinout jakási zkostnatělost a ta se dostává do přímého rozporu s dramatickým hromem – CHEN.
Trigram CHEN je Hrom, jangové Dřevo.
Trigram CHEN je spojen s východem, odtud vane v roce Zajíce (2011) negativní energie. Ale opět pozor, negativní nemusí znamenat špatné. Od negativu filmu také nečekáte podraz větší, než od pozitivu. Negativní může znamenat usedlé, introspektivní.

XXX

Tak toto všechno bude v roce 2011 vidět, slyšet, cítit, prostě více či méně dá o sobě vědět.

Základními aktuálními energiemi času roku 2011 tedy budou energie Větru – Zajíc (jinové Dřevo) a dvojnásobná energie prochládání – energie jinového KOVU (doufejme), jako prvku vládce roku a energie jangového KOVU, vládnoucí Otevírání času hmoty .
Základními aktuálními energiemi časoprostoru budou
• pozitivní energie sektoru 7. DUI – Tvoření a směr západní
• harmonizující energie sektoru 8. GEN – Kontemplace a směr severovýchodní
• negativní energie sektoru 3. CHEN – Tradice, předci a potomci, návaznosti a směr východní

Ocitli jsme se ve věku – a bohužel i ve vleku – informací. Ale nic není zadarmo, ani přemíra informací. Jako mladí po informacích prahneme a nedostávají se nám. Obklopí nás až v období, které nazýváme stářím. Informace se nakumulují v době, kdybychom měli mít dostatek zkušeností je správně vyhodnotit a využít je.
A o tom dnešní doba také je. Poslední roky posledního šedesátiletí našeho stoosmdesátiletého cyklu můžeme nazvat stářím. A stáří s sebou holt nějaké ty bolístky a krize přináší. I malé děti tak mohou prožívat problémy spojené se stářím, například špatné srůstání kostí, problémy s orientací, zhoršení sluchu či zraku, potíže s inkontinencí, psychické zátěže. A co teprve my, co jsme se dávno vzdálili dětským střevíčkům! Pomůžeme-li našemu duchu i tělu, aby se s těmito problémy vyrovnalo, bude pro nás toto období daleko poutavější. Ke stárnutí přece patří i sklizeň plodů našeho života, klid a moudrost. To už zní docela přijatelně, co říkáte?

Nebude to ale pro nás vůbec snadné. Musíme hledat, přemýšlet, propojovat. Jenže přesně to je opravdová čínská cesta. Staří Mistři nám to rozhodně neulehčí, stačí se podívat do Knihy Proměn – YI JING (I-Ťing) nebo do Knihy o Cestě a Síle – DAO DE JING (Tao Te Ťing) Starého Mistra (LAO ZI – Lao C´). Ale věřte mi, opravdu se to vyplatí a časem se energie dní pro vás stanou nepostradatelnými průvodci.
Svět v roce Kovového Zajíce
Podrobné prognózy pro rok Kovového zajíce
Počasí
Předpovídat počasí je obecně věcí značně problematickou a nevděčnou. Loni mělo být počasí značně větrné a chladné, ovšem v červenci vedra trhala rekordy. Aktivita severovýchodu dokonce zahrnula Rusko čtyřicetistupňovými vedry, ovšem ohně, které podtrhují pozitivní působení GEN , jeho obyvatelům určitě mnoho radosti nepřinesly. V letošním roce by měla být vlhká zima, chladné jaro, horké léto, hezký podzim a brzká zima. Tak uvidíme.

Leden 2011
by měl být značně vlhký. Hned v úvodu roku pro nás leden připravil koktejl ohnivých energií. Pak už ale s mírným výkyvem tepla kolem 15. ledna bychom se měli kochat nebo spíš klepat opravdovskou zimou, nejchladnější energie slibují mráz koncem a na přelomu první dekády. Sníh by se měl objevovat nárazově, na počátku měsíce a v polovině bychom si mohli užít se sněhovou kalamitou.
Únor,
první měsíc nového čínského roku, roku Kovového Zajíce by podle tabulek určitě neměl lámat teplotní rekordy. Koncem první či na počátku druhé dekády a hlavně kolem by nás mohla zaskočit dost výrazná teplá fronta. Únor by měl být poměrně suchý a větrný, silnější mrazy můžeme očekávat kolem 15. a na sklonku měsíce.
Březen
by měl být opravdu jarním měsícem pouze na počátku. Po počátečním nejspíš velmi citelném oteplení se můžeme dočkat na konci první dekády výrazného ochlazení a nepříjemného větru. Kromě několika teplejších dnů se příliš tepla v březnu nedočkáme. Na konci třetí dekády se opět může přihnat nepříjemný vítr a chladno nás také nepotěší. Zahrozit může voda.
Duben
Podobně nejisté počasí by mělo panovat i v dubnu. Pár pěkných dní na konci první a na přelomu druhé a třetí dekády budou střídat nejisté chladné a větrné dny. Nicméně kolem 20. dubna bychom se měli ohřát až letními teplotami. Na ně by mohl konec měsíce navázat sněhovou vánicí, obávat se můžeme i velké vody.
Květen
vypadá opět výrazně chladnější, než na co jsme si v předešlých letech zvykli. První máj a počátek měsíce vypadá vlídně a měl by nás rozmrazit. Dál to ovšem vypadá to, že kromě několika dnů se venku moc nezahřejeme a ke konci první dekády zase sáhneme po teplých kabátech.
Červen
se blíží představě hezkého počasí, na konci první a na přelomu druhé a třetí dekády bychom se mohli dočkat velmi příjemných letních teplot. Počet horkých tropických dní slibuje červen výrazně zvýšit. Ke konci měsíce ovšem tabulky předpovídají velmi chladno.
Červenec
by se měl konečně vytáhnout a ukázat léto, tak jak si ho představujeme. Kromě chladna koncem první dekády, kdy by mohla zahrozit i voda, vypadá červenec velmi lichotivě. Pár dní chladna by mělo přijít koncem druhé dekády.
Srpen
I srpen se tváří značně přijatelně. Počátek měsíce by sice mělo přijít ochlazení a zahrozit může voda, ale ke konci první dekády by si léto mělo vzpomenout na slušné vychování a dopřát nám pár krásných dní hlavně na konci druhé a ke koci třetí dekády.
Kolem 25. by srpen mohl přinést poměrně výrazné deště, lze předpokládat lokální záplavy.
Září
Sekundovat srpnu bude září, měli bychom se těšit běžnému podzimu se střídáním teplých i chladnějších dní (hlavně kolem 5., kdy by měly přijít i deště či vítr). Neměly by hrozit výrazné teplotní výkyvy vedra ani chladu.

Říjen
by se ale mohl vytáhnout. Koncem první na přelomu druhé a třetí dekády a hlavně kolem konce měsíce bychom se měli opravdu báječně ohřát. Celkově by měl říjen být jedním z nejhezčích měsíců, s výraznějším ochlazením kolem 13. a 25.
Listopad
jakoby také nevěděl, zdali se má přiklonit na stranu slunného podzimu nebo zamyšlené zimy. Po silném ochlazení na počátku měsíce se na pár dní značně oteplí, ale brzy přijde zlom, na přelomu první a druhé dekády to pravděpodobně zkusí i se sněhem, ale zase si to rozmyslí. Teploty příliš nízké nebudou, rozhodně nepředpokládáme začátek lyžařské sezóny ani na horách.
Prosinec
by se měl chovat jako prosinec, s mrazíky a sněhem, i když kalamity ještě nehrozí. Nicméně ke konci druhé dekády očekáváme oteplení a výrazné zvýšení teplot se můžeme nadát těsně před koncem, takže Silvestrovské bruslení tentokrát příliš nehrozí. Ovšem o vánočních svátcích můžeme čekat opravdovou zimu se vším všudy, po předchozím teple nás může překvapit sníh i silný mráz.

Vztahy (2-459)
Připravme se na opravdovou rozmanitost vztahů. Budou vstupovat do našeho Já, budeme prožívat opravdovou hojnost. Pozor ale, občas nás možná zahltí, pak by se z přátelství stala závislost a ta už by příjemná nebyla nikomu.
Politika (2-459)
Politikou bude probleskovat Neviditelné. Objevovat se budou rozmanité skutečnosti bez návazností, často nebude jasné, z čeho vycházejí. Opřít se můžeme jen o sebe sama, o zásady zdravého rozumu. A opět pozor na ulpívání na maličkostech, za jejich eskalací a skandalizováním se mohou skrývat velké nevyřešené – a neřešené problémy.
Věda (1-348) (7-915) (8-126)
V oblasti vědy a vývoje lze očekávat standardní postupy, nové cesty se mohou ukázat jako slepé. Maximum snahy bychom měli věnovat přínosu tradic pro jednotlivce. To se týká nejen každého z nás, ale i firem, které založily své jméno na kořenech práce našich předků. Čeká nás optimální rok pro seznámení světa se vším, co jsme převzali od našich předků, například zápisy do evropských análů.
Umění (7-915)
Heslem umění letošního roku je „Cesta“. Vydat se po ní přinese nejen pocit vnitřního naplnění, ale i věhlas a s ním spojené materiální požitky. Tvorba nás ale může vnitřně vysávat, zbavovat nás pocitu životní jistoty.
Povolání (1-348)
Letošní rok bude přát pomalému rozvoji založenému na tradicích, ty by měly zažívat opravdové hody. Tvořivost letos letět nebude, vše, co bude narušovat stabilitu, zajde na úbytě. Velmi opatrně se změnami, mohly by se obrátit proti svému tvůrci. V kurzu bude všechno, co se týká rodinných klanů a rodinné pospolitosti.
Pozor by si opět měli dát stavbaři. Statika podloží i stavby samotné mohou být složitější, než se na první pohled zdá. Stejně jako v minulém roce hrozí praskání a propadání staveb, jedním z důvodů může být vysychání a následné zavodnění základů, materiály budou křehčí než obvykle.
Situace na finančních trzích bude mimořádně zvláštní. Rok Kovového Zajíce by konečně měl přinést trochu uklidnění nebo aspoň pocitu, že už víme, kam jdeme. To ovšem může znamenat, že řada finančních projektů a produktů dosedne až na samé dno.
Stavět bychom měli na tradicích ne na úsloví „co je doma, to se počítá“. To ovšem může znamenat, že řada finančních projektů a produktů dosedne až na samé dno.
Katastrofy a nepříjemnosti (1-348) (4-672)
Velké problémy můžeme očekávat ve stabilitě, ať už se bude týkat staveb, dopravy, měny i nás samotných. Opět je velmi důležité zaměřit se na tradiční hodnoty. Poohlédnout bychom se měli po řešení nepříjemností v dřívějších dobách, řadu věcí naši předkové zvládali lépe, než se dnes daří nám.
Sport a odpočinek (7-915)
Letošní rok bude pro sportovce hodně zvláštní, vyhrávat budou ti, kteří dokáží vyjít ze sebe, dokáží stmelit vnitřní Já a jím potom řídit výkon. Pokud se budou snažit zvládat vše silou, setkají se s nepříjemným ulpíváním (neodlepí se od startu, náčiní jim zůstane v ruce…). Lépe se bude dařit vytrvalostním disciplínám.
Harmonie, zdraví 5-783 (4-672)
Naši osobnost podrží zastavení, zjištění, co je v životě opravdu důležité a co je možné pominout jako sice lákavou, nicméně zbytnou cetku. A orientovat se na nové, které nám milosrdný čas bezesporu přinese. Vypořádávat se budeme muset s rodinnými bolestmi.
Zdravotní problémy mohou vycházet se společenského styku (epidemie), prohlubovat by se mohly kožní a plicní nemoci, eventuálně choroby tlustého střeva. Velký pozor na pohlavní nemoci. Mimořádně nepříznivý rok pro nemoci dědičné. Pokud plánujete miminko a v rodině máte nějakou zdravotní zátěž, rozhodně byste měli pečlivě vážit a eventuálně těhotenství bedlivě sledovat.