III. blok

III. blok (2 víkendy)
Otázky vztahů člověka

Navazuje na poznatky z I. – II. bloku

Propočty vztahů člověka (entity) na základě vzájemného působení energií jednotlivce a všeho kolem něj (člověk, zvíře, dům, myšlenka, časový okamžik apod.) nabízejí předcházení chyb např. vhodným stanovením data i řešení složitých vztahových problémů.

Cíl: Schopnost orientace ve vztazích člověka na základě proměny energií, možnost využití v osobním poradenství (problémy partnerské, rodičovské atd.), doporučení vhodných zaměstnání (hledání školy, rekvalifikace), personalistika (eliminace problémů na pracovišti, vztahy mezi společníky, výběrová řízení), základní orientace vztahů konkrétního člověka v čase, vztazích a prostoru (konkretizace osobního FENG REN SHUI, proměny vztahů v souvislosti se změnami prostoru – stěhování, otevření provozovny…).

Termíny

Cena