Doplňkový seminář – DEVĚT NEBES

Na podzim 2013 je připraven nový seminář DEVĚT NEBES

Rozbor pomocí metod 9 NEBES nám předkládá pohled Nebes na život entity (JÁ, firma, rodinný dům…, na jednání, na vše, co souvisí s entitou a jejím dalším rozhodováním či vlivem. Bavíme se do určité míry o nadstavbě.

  • Metoda 5 ZVÍŘAT ukazuje aspekty hmotné části entity – organizmus člověka, hmotu stavby…
  • Metoda 8 GUA zobrazuje Cestu entity, všech oblastí, se kterými se entita setkává a které na ni mají vliv
  • Metoda 9 NEBES podává informaci o schopnostech entity a jeho interaktivně v oblasti Bytí a Univerza.

Seminář je koncipován stejně, jako byly připraveny semináře na téma Svět 8 GUA, tedy rozbor každého paláce Nebes, jeho zvláštnosti, vazby na vesmír i pojetí ostatních škol (škodlivé x pozitivní hvězdy). Výsledkem je pochopení vlivu Nebes a práce s Nebesy, např. rozhodnutí, zda je výhodnější použít jedna Nebesa, či stanovit samostatná Nebesa pro každou funkci zvlášť. Vícenásobná Nebesa v praxi aplikujeme např. na rodinu s dospělými dětmi, firmu s mnoha akvizicemi atd.

Stejně jako umíme pracovat s detailem a jeho pomocí ovlivnit celek, stejně tak můžeme optimalizovat každé z 9 Nebes tak, aby to co nejlépe odpovídalo našemu záměru, můžeme zvažovat, zda vliv jednotlivých Nebes modifikovat či násobit. Výsledkem praktického využití tohoto rozboru je mimořádně rychlý a efektivní rozvoj entity.

Zmíníme se také o velkém TAO – 9 Nebesích člověka.

Pokračování semináře se koná v ZŠ Vojtěšská (roh proti kostelu sv. Vojtěcha, cca 200m za Národním divadlem směrem k Žofínu 11. – 12. ledna 2014 od 9 hodin a 8. – 9. března 2014 .

Cena semináře: 2800.-