Doplňkový seminář – 9 NEBES

Rozbor pomocí metod 9 NEBES nám předkládá pohled Nebes na život entity (JÁ, firma, rodinný dům…, na jednání, na vše, co souvisí s entitou a jejím dalším rozhodováním či vlivem. Bavíme se do určité míry o nadstavbě.

–  Metoda 5 ZVÍŘAT ukazuje aspekty hmotné části entity – organizmus člověka, hmotu stavby…

–  Metoda 8 GUA zobrazuje Cestu entity, všech oblastí, se kterými se entita setkává a které na ni mají vliv

–  Metoda 9 NEBES podává informaci o schopnostech entity a jeho interaktivně v oblasti Bytí a Univerza.

Seminář je koncipován stejně, jako byly připraveny semináře na téma Svět 8 GUA, tedy rozbor každého paláce Nebes, jeho zvláštnosti, vazby na vesmír i pojetí ostatních škol (škodlivé x pozitivní hvězdy). Výsledkem by pak samozřejmě mělo být pochopení vlivu Nebes a práce s Nebesy, např. rozhodnutí, zda je výhodnější použít jedna Nebesa, či stanovit samostatná Nebesa pro každou funkci zvlášť. Vícenásobná Nebesa v praxi aplikujeme např. na rodinu s dospělými dětmi, firmu s mnoha akvizicemi atd.

Stejně jako umíme pracovat s detailem a jeho pomocí ovlivnit celek, stejně tak můžeme optimalizovat každé z 9 Nebes tak, aby to co nejlépe odpovídalo našemu záměru, můžeme zvažovat, zda vliv jednotlivých Nebes modifikovat či násobit. Výsledkem praktického využití tohoto rozboru je mimořádně rychlý a efektivní rozvoj entity.

Zmíníme se také o velkém TAO – 9 Nebesích člověka.

Seminář se tentokrát koná v ZŠ Vojtěšská (roh proti kostelu sv. Vojtěcha, cca 200m za Národním divadlem směrem k Žofínu  16. – 17. listopadu 2013 jako vždy od 9 hodin. 

Cena: 2800.-