Soubor knih Cesta bílého jeřába

Reklamní leták na knihy série Cesta bílého jeřába
Soubor knih Cesta bílého jeřába

Soubor knih Cesta bílého jeřába bude sestávat celkem z devíti na sebe navazujících knih. V tomto souboru knih se snažím představit učení starých čínských Mistrů jako moderní systém informací, přiblížit poznatky ukryté v čínské obrazné terminologii, tradiční čínské představivosti čtenářům spjatým se zcela odlišnou evropskou vzdělaností a kulturou. První tři knihy již vyšly a můžete si je objednat i přímo na mém webu, další se postupně připravují.

I. kniha – Cesta bílého jeřába

HAM YU nám předkládá představu světa jako souběžného působení dvou sfér, hmotné, jinové a nehmotné, jangové. Nám známý svět, jinová, hmotná sféra je představován Třemi Herci – SAN ZAI, Časem, Člověkem a Prostorem. Setkáte se se základními pojmy čínské kosmologie a astrologie, dozvíte se všechno o sestavení, interpretaci a základním použití astrotypu (nejzákladnějším typu horoskopu).

DOPLNĚNÍ: Z logiky textu vyplývá, že vše, co se týká roku, je otázkou čínského roku, není ale výslovně uvedeno, že KONSTANTA k prvnímu řádku astrotypu se opět počítá podle čínského roku, tedy do počátku čínského roku se připočítává konstanta roku minulého.

Osobní astrotyp je zároveň vstupní branou k přepočtům osobních energií na energie času a prostoru (FENG SHUI). Použití Knihy proměn nás povede k poznání základních životních uzlů – Cesty života.

Součástí knihy jsou  kompletní astrologické tabulky pro tvorbu astrotypu. Původní vydání z roku 1998 bylo psáno v době, kdy ještě nebylo možné publikovat HAM YU. Nyní se otevřela možnost jeho publikování, proto bylo připraveno nové, zásadně přepracované a doplněné vydání.

Nakladatelství Karpana, Praha, 2008

II. kniha – Cesta bílého jeřába, tentokrát za časem člověka

Svět čínské kosmologie odhaluje život před životem i po životě, podrobně nás provází úskalími naší pouti pozemským bytím – dětstvím, mládím, dospělostí, stárnutím a stářím.
Moudra starověku nám předkládají možnosti úpravy životního stylu do formy, která nejlépe odpovídá právě probíhajícímu období našeho života. Žít v souladu s harmonií času.

DOPLNĚNÍ: Z logiky textu vyplývá, že vše, co se týká roku, je otázkou čínského roku, není ale výslovně uvedeno, že KONSTANTA k prvnímu řádku astrotypu se opět počítá podle čínského roku, tedy do počátku čínského roku se připočítává konstanta roku minulého.

Nakladatelství Petit, Praha 2000

III. kniha – Cesta bílého jeřába za tajemstvím času

Pulty knihkupectví praskají pod nesčetnými tituly o FENG SHUI. Všechny se ale týkají pouze SHUI – prostoru. Poprvé dostáváte do rukou texty, které odhalují tajemství FENG – ČASU. Čas je podle starých čínských Mistrů a také podle nejnovějších západních teorií moderních fyziků přísně individuální a proměnlivý. Jeho poznání nám umožní čas podle potřeby prodloužit, zkrátit, prostě přizpůsobit našim potřebám. A hlavně – nabídne nám zcela odlišný pohled nejen na FENG – ČAS, ale i na SHUI – PROSTOR, jinovou, pomalejší část FENG SHUI.

Součástí knihy jsou tabulky k práci s časem.

Nakladatelství Karpana, Praha 2011

 

PŘIPRAVOVANÉ KNIHY:

IV. kniha – Cesta bílého jeřába za tajemstvím prostoru

Knih o FENG SHUI vyšlo jako máku, ale jen málo z nich lze použít jako východisko k poznání. Červená mašlička v rohu bohatství či bambusová flétnička může prospět prostoru, ale také výrazně ublížit při některých nemocech člověku. Je skvělé, dokážeme-li utvořit prostor tak, aby se cítil spokojeně, potřebné je ale také začlenit do tohoto prostoru člověka a snažit se, aby se spokojeně v prostoru cítil i člověk.
Součástí knihy budou tabulky k práci s prostorem.

V. kniha – Cesta bílého jeřába za tajemstvím člověka

Za harmonií se skrývá všechno, zdraví a pocit duševní i tělesné svěžesti, příjemná pohoda doma, na pracovišti i ostatních společenstvech, naše výkonnost i možnost selhání. Vydejme se za harmonií člověka na další jeřábí cestu.
Součástí knihy budou tabulky k práci s člověkem.

VI. kniha – Cesta bílého jeřába za tajemstvím vztahů člověka

O vztazích mezi lidmi, ale také o vztazích člověka ke zvířatům, přírodě, věcem i myšlenkám a v neposlední řadě ke dvěma partnerům jinové sféry – k Času a Prostoru a o všem co z těchto vztahů vyplývá a co s nimi souvisí. Co nám přinášejí dobrého i špatného, jak nás ovlivňují a jak můžeme ovlivnit my je, nám přiblíží putování další Cestou bílého jeřába.
Součástí knihy budou tabulky k práci se vztahy.

VII. kniha – Cesta bílého jeřába za tajemstvím čísel

Čísla stejně jako myšlenky putují za polovinu, tím staří Mistři vyjadřovali práci v jangové sféře. Vydejme se za čísly, které pro staré Mistry znamenala víc, než pozemský svět.

VIII. kniha – Cesta bílého jeřába za tajemstvím čar Knihy proměn – YI JING

Co vlastně čínští géniové objevili? Možná souřednice pohybu světa v konfliktu, souřadnice světa zjevného jako Univerzum. Ve světě hexagramů (šesti čar) máme co činit se vzory, s podobností, rytmem a trváním. Hexagramy jsou situace a události, čáry jsou vztahy a souvislosti. Ponořme se do knihy doslova čarodějné, všechny děje našeho světa se zde odehrávají pouze v čarách.
Součástí knihy budou tabulky k práci s čarami.

IX. kniha – Cesta bílého jeřába za tajemstvím starých čínských Mudrců

Člověk, to zní hrdě, ale svět netvoří jenom lidé. Na svět za hranicemi našeho vnímání, za hranicemi dosahu moderní západní techniky, na zákonitosti záhadna světa starých čínských Mistrů se podívá poslední Cesta bílého jeřába.