Informace o zpracování osobních údajů

1. KDO JSME: Jsem Eva Joachimová a zpracovávám Vaše osobní údaje. To znamená, ženesu odpovědnost za způsob zpracování a ochranu Vašich osobních údajů. 

2. K ČEMU POUŽÍVÁM VAŠEÚDAJE: Vaše osobní údaje (získané online nebo osobně)použiji mimo jiné ke správě registrace Vás jako uživatele, ke správě Vašichnákupů zboží či služeb, k vyřizování Vašich žádostí a –budete-li si to přát – kzasílání mých personalizovaných sdělení. 

3. PROČ POUŽÍVÁM VAŠE ÚDAJE: Ke zpracování Vašich údajů mě opravňují různé právní důvody. V prvnířadě Vaše osobní údaje potřebuji, abych mohla plnit smlouvu, kterou se mnouuzavíráte při registraci a nákupu nebo při využívání některé z mých služeb čifunkcí. Existují však také jiné důvody, které mne k tomu opravňují, jakonapříklad můj zájem na zodpovězení Vašich požadavků nebo souhlas, který miudělujete pro zasílání newsletteru. 

4. S KÝM SDÍLÍME VAŠE ÚDAJE: Vaše údaje sdílíme s poskytovatelislužeb, kteří nám poskytují pomoc anebo podporu. Jedná se o Body & Harmony s.r.o.  a dále o Jana Salava, správce tohoto mého webu, nebo jiné externíspolupracovníky v rámci Evropské unie i mimo ni, s nimiž jsem uzavřela dohodu. 

5. VAŠE PRÁVA: Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz. V některých případech disponujete i dalšími právy jako například právem vznést námitku proti použití Vašich osobních údajů nebo právo na jejich přenositelnost, jak je podrobně vysvětleno níže. Více informací. Abyste důkladně pochopili, jak Vaše osobní údaje používám a jakými právy v této souvislosti disponujete, doporučuji Vám přečíst si úplné znění mých Zásad ochrany osobních údajů uvedené níže.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NEŽ ZAČNETE…

 • V tomto dokumentu Zásady ochrany osobních údajů naleznete veškeré příslušné informace, které se vztahují na užití osobních údajů klientů a uživatelů – bez ohledu na komunikační kanál nebo prostředky (online nebo osobně), které používáte při komunikaci s námi.
 • Jsem transparentní v tom, jak nakládám s Vašimi osobními údaji. Činím tak proto, abyste porozuměli důsledkům mého zpracování osobních údajů a svým právům, kterými disponujete v souvislosti s Vašimi údaji:
 • Všechny informace obsažené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů Vám trvale zpřístupňuji a můžete si je projít, kdykoli uznáte za vhodné.
 • Kromě toho další informace o každém případu zpracování Vašich osobních údajů budou dostupné v průběhu komunikace s námi.
 • Některé pojmy, které budu používat v těchto Zásadách ochrany osobních údajů:
 • Když hovořím o své Platformě, mám tím na mysli obecně jakýkoli z komunikačních kanálů nebo prostředků, ať již digitálních či osobní styk, který jste použili při komunikaci se mnou. Těmi hlavními jsou: webová stránka, www.joachimova.cz.
 •  KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správci Vašich osobních údajů je:

Eva Joachimová

korespondenční adresa: Mladotice 6, 538 42 Ronov nad Doubravou, v České Republice

E-mailová adresa: eva.joachimova@centrum.cz

Telefon: +420 604 200 083

 • PROČ ZPRACOVÁVÁM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

V závislosti na účelu zpracování Vašich osobních údajů, budu zpracovávát určité Vaše osobní údaje, jak je vysvětleno výše, přičemž obecně se bude jednat (dle každého případu) o následující údaje:

 • Vaše identifikační údaje (například, Vaše jméno, příjmení, jazyk a země, ze které s námi komunikujete, kontaktní údaje atd.);
 • transakční a ekonomické údaje (například, Vaše platební údaje nebo údaje o platební kartě, informace o Vašich nákupech, objednávky, vrácení atd.);
 • údaje o připojení, geolokalizaci a údaje o prohlížení (např. v případě, že se mnou komunikujete prostřednictvím mobilního telefonu);
 • obchodní informace (např. pokud odebíráte můj newsletter),

Nezapomeňte, že žádám-li Vás o vyplnění osobních údajů, abych Vám mohla poskytnout přístup k některé funkci nebo službě Platformy, určitá políčka označuji jako povinná. Činím tak proto, že se jedná o údaje, které potřebuji k tomu, abych Vám mohla poskytnout danou službu nebo Vám poskytnout přístup k dané funkci. Mějte prosím na paměti, že pokud mi tyto údaje neposkytnete, je možné, že nebudete moci dokončit proces registrace uživatele, případně nebudete moci využívat tyto služby nebo funkce. V závislosti na tom, jak využíváte mou Platformu, budu zpracovávat Vaše osobní údaje za následujícími účely:

1. Spravování Vaší registrace jako uživatele Platformy

 • V případě, že se rozhodnete stát se registrovaným uživatelem naší Platformy, potřebuji zpracovat Vaše osobní údaje, abych Vás mohla identifikovat jako jejího uživatele a abych Vám mohla udělit přístup k jejím různým funkcím, produktům a službám, které mají registrovaní uživatelé k dispozici. Svůj zaregistrovaný účet můžete zrušit kontaktováním mé osoby na adrese eva.joachimova@centrum.cz.
 • Příprava, plnění a provádění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb, kterou jste se mnou uzavřeli prostřednictvím Platformy.

Tento účel zahrnuje zpracování Vašich osobních údajů především proto, abych:

 • Vás mohla kontaktovat v souvislosti s aktualizacemi a informativními sděleními spojenými se sjednanými funkcemi, produkty nebo službami, včetně zasílání dotazníků průzkumu kvality, abych byla schopna určit stupeň spokojenosti zákazníků s poskytnutými službami.
 • Vyřídila platbu za Vámi nakoupené zboží, nezávisle na použité platební metodě. Například:
 • Jestliže při koupi některého mého zboží prostřednictvím mé Webové stránky nebo Aplikace aktivujete funkci uložení údajů o platební kartě pro příští nákupy, potřebuji zpracovat dané údaje pro účely aktivace a rozšíření této funkce. Souhlas s aktivací této funkce umožňuje, že se Vaše platební údaje automaticky před-vyplní během příštích nákupů, abyste je nemuseli znovu zadávat při každém novém nákupu, a tyto údaje budou považovány za platné a účinné pro další nákupy. Údaje o Vašich platebních kartách můžete kdykoliv upravit nebo smazat prostřednictvím příslušné části o platebních informacích. Můžete tak učinit z Vašeho zaregistrovaného uživatelského účtu na Webové stránce.
 • Vyřizovala možné vrácení zboží či služeb po jejich koupi, a abych vyřizovala dotazy na dostupnost zboží a jeho rezervaci prostřednictvím Platformy.
 • Vám mohla fakturovat a poskytnout Vám doklady a faktury o koupi, kterou jste provedli prostřednictvím Platformy.
 • Vám zajistila použití dalších dostupných funkcí nebo služeb jako je nákup, správa a použití Dárkové karty nebo Dárkového poukazu.
 • Vyřízení žádostí nebo dotazů, které učiníte prostřednictvím Zákaznického servisu

Zpracovávám pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné k vyřízení žádosti nebo dotazu.

4. Marketingové účely

Tento účel zahrnuje zpracování Vašich osobních údajů především proto, abych:

 • Zpracovala Vaše osobní údaje v důsledku přihlášení odběru mého Newsletteru, za účelem spravování odběru, včetně zasílání personalizovaných informací o našich produktech a službách prostřednictvím různých prostředků (například e-mail nebo SMS). Mohu Vám také zaslat tyto informace pomocí notifikací push, pokud jste je aktivovali na Vašem mobilním zařízení.
 • Z tohoto důvodu mějte na paměti, že toto zpracování osobních údajů zahrnuje analýzu Vašeho uživatelského/zákaznického profilu s cílem určit Vaše preference, tedy, jaké produkty a služby se nejvíce hodí k Vašemu stylu při zasílání informací. Například, v závislosti na Vaší historii nákupů a prohlížení (tedy, na základě produktů, na které jste klikli) Vám nabídnu produkty, které si myslím, že by Vás mohly zajímat. Pokud jste registrovaný uživatel, nabídnu Vám funkci „obnovení nákupního košíku“.
 • Mějte na paměti, že z odběru Newsletteru se můžete kdykoli bezplatně odhlásit. Můžete tak učinit dle instrukcí, které Vám poskytuji při každém oznámení. Pokud si nepřejete dostávat notifikace push, můžete tuto funkci deaktivovat ve Vašem mobilním zařízení.
 • Mohla pracovat s propagačními akcemi (například vyhlášení soutěží nebo zasílání seznamu uložených článků na Vámi uvedenou elektronickou adresu). Účastí na propagační akci mi dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů v závislosti na typu propagační akce. Také souhlasíte, abych Vám akci mohla nabídnout pomocí různých médií, jako jsou sociální sítě nebo samotná Platforma. V případě každé propagační akce, které se zúčastníte, budete mít k dispozici její obecné podmínky, v rámci nichž Vám poskytnu detailní informace o zpracování Vašich osobních údajů.
 • Mohla šířit na Platformě nebo prostřednictvím našich kanálů na sociálních sítích fotografie nebo obrázky, které jste veřejně sdíleli, ovšem jen pokud nám k tomu dáte výslovný souhlas.

5. Analýza využitelnosti a kvality pro zlepšování mnou nabízených služeb

Při vstupu do mé Platformy Vás informuji, že budu zpracovávat Vaše údaje o prohlížení za analytickými a statistickými účely, tedy, abych porozuměla tomu, jak uživatelé používají mou Platformu, a mohla ji tak dále zlepšovat.

Příležitostně také posílám průzkumy kvality a dotazníky, abych zjistila míru spokojenosti mých zákazníků a uživatelů a rozpoznala ty oblasti, v nichž se mohu zlepšit.

 •  JAKÉ JE NAŠE ZÁKONNÉ OPRÁVNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ?

Právní základ, který mne opravňuje ke zpracování Vašich osobních údajů, závisí také na účelu, za jakým Vaše údaje zpracovávám, jak je vysvětleno v následující tabulce:

1. Spravování Vaši registrace jako uživatele Platformy

Zpracování Vašich údajů je nezbytné pro splnění podmínek, které upravují používání Platformy. Jinými slovy, abyste se mohli registrovat jako uživatel Platformy, potřebuji zpracovávat Vaše osobní údaje. V opačném případě bych nemohla registraci vyřídit.

2. Příprava, plnění a provádění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb

Zpracovávám Vaše osobní údaje, protože je to nezbytné pro účely uzavírání kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb s Vámi.

Některá zpracování osobních údajů spojená s nákupním procesem budou aktivována pouze, pokud o to požádáte nebo mne k tomu autorizujete, jako například v případě uložení platebních údajů (platební karta) pro budoucí nákupy nebo také, abych Vás mohla informovat o dostupnosti mých produktů. V těchto případech zpracovávám Vaše údaje na základě Vašeho vlastního souhlasu. Domnívám se, že mám oprávněný zájem na provedení potřebných ověření, abych rozpoznala a předešla možným podvodům při uskutečnění Vašeho nákupu. Zpracování těchto údajů je z mého pohledu prospěšné pro všechny strany, které se účastní platby nákupu, a obzvláště pro Vás, protože mi umožňuje Vás chránit proti pokusům o podvod ze strany třetích osob.

3. Zákaznický servis

Domnívám se, že mám oprávněný zájem na tom, abych řešila Vaše žádosti nebo dotazy, které mi zašlete prostřednictvím různých existujících kontaktních kanálů. Z mého pohledu je zpracování těchto údajů prospěšné i pro Vás, protože mi umožňuje odpovídajícím způsobem Vám pomoci a odpovědět na Vaše dotazy.

Když mne kontaktujete, zvláště v záležitostech týkajících se Vaší objednávky nebo produktu/služby dodané prostřednictvím Platformy, bude zpracování osobních údajů nutné pro plnění kupní smlouvy.

Jestliže se Váš dotaz vztahuje k výkonu práv, o nichž Vás informuji níže nebo k reklamacím našich produktů nebo služeb, jsem oprávněna zpracovávat Vaše údaje, abych z mé strany splnila zákonné povinnosti.

4. Marketing

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro marketingovými účely je Váš souhlas, který mi udělujete, například, když souhlasíte s odběrem personalizovaných informací prostřednictvím různých komunikačních kanálů, když povolíte zasílání notifikací push na Vašem mobilní zařízení nebo když schválíte právní základ pro účast v reklamních akcích nebo publikaci Vašich fotografií na mé Platformě či na mých kanálech na sociálních sítích.

Abych Vám mohla nabídnout personalizované informace, domnívám se, že mám oprávněný zájem na provádění profilování z informací, které o Vás mám (jako je například prohlížení, Vaše preference nebo historie nákupů), a z osobních údajů, které jste mi poskytli, jako je například věkové rozmezí nebo jazyk. Z mého pohledu je zpracování těchto údajů prospěšné i pro Vás, protože Vám umožňuje vylepšení uživatelského prostředí a přístup k informacím dle Vašich preferencí.

5. Analýza využitelnosti a kvality

Domnívám se, že mám oprávněný zájem na tom, abych analyzovala využitelnost Platformy a spokojenost uživatelů. Z mého pohledu je zpracování těchto údajů prospěšné i pro Vás, protože jejím cílem je zlepšení uživatelského prostředí a nabízení kvalitnějších služeb.

 •  JAK DLOUHO BUDU UCHOVÁVAT VAŠE ÚDAJE

Lhůta uchování Vašich údajů bude záviset na účelu, za jakým Vaše údaje zpracováváme.

1. Spravování Vaši registrace jako uživatele Platformy

Budu zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu, v průběhu níž budete registrovanými uživateli (tedy, až do doby, než se rozhodnete zrušit účet).

2. Příprava, plnění a provádění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb

Budu zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k vyřízení koupě produktů nebo služeb včetně možných vrácení, stížností nebo reklamací spojených s koupí jednotlivého produktu nebo služby.

V některých případech budu zpracovávat Vaše údaje pouze do okamžiku, do kdy tak rozhodnete, jako v případě platebních údajů (platební karta), u nichž jste mne požádali o jejich uložení pro možné budoucí nákupy.

3. Zákaznický servis

Budu zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k vyřízení žádosti nebo požadavku.

4. Marketing

Budu zpracovávat Vaše osobní údaje do doby, než zrušíte svoji registraci nebo se odhlásíte z odběru newsletteru.

Pokud se účastníte propagační akce, uchovám Vaše údaje po dobu 6 měsíců od konce takové akce.

5. Analýza využitelnosti a kvality

Budu zpracovávat Vaše osobní údaje pouze během doby, v průběhu níž budu realizovat průzkum kvality nebo dotazník, nebo dokud neanonymizujeme Vaše údaje o prohlížení.

Vaše osobní údaje budu zpracovávat pouze během doby nezbytně nutné ke splnění příslušného účelu. Následně je uchovám řádně uschované a chráněné během doby, v níž by mohla vzniknout právní odpovědnost vyplývající z jejich zpracování, v souladu s aktuálně platnými právními předpisy. Jakmile dojde k uplynutí lhůt pro jednotlivé úkony, přistoupím k výmazu osobních údajů.

 •  SDÍLÍM VAŠE ÚDAJE SE TŘETÍMI STRANAMI

Pro naplnění účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů je nezbytné, abych umožnila přístup k Vašim osobním údajům společnosti Body & Harmony s.r.o. a třetím stranám, které pro nás zajišťují služby, které Vám nabízíme, jedná se o:

 • Finanční společnosti,
 • společnosti zabývající se detekcí a prevencí podvodu,
 • poskytovatelé technologických služeb,
 • poskytovatelé služeb a spolupracovníci v oblastech logistiky, transportu a doručení,
 • poskytovatelé služeb spojených se zákaznickým servisem,
 • poskytovatelé služeb a spolupracovníci v oblastech marketingu a reklamy.
 • JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA, KDYŽ NÁM POSKYTNETE SVÉ ÚDAJE

Zavazuji se k respektování důvěrnosti Vašich osobních údajů a zaručuji Vám uplatnění Vašich práv. Jako správce jsem se dohodla, že Vaše práva můžete uplatňovat bezplatně tak, že mi napíšete e-mail na e-mailovou adresu eva.joachimova@centrum.cz, jednoduše s uvedením důvodu Vaší žádosti a práva, které chcete uplatnit. V případě, že to bude nezbytné k Vaší identifikaci, mohu Vás požádat o kopii dokladu prokazujícího Vaši totožnost.

Bez ohledu na účel nebo právní základ, na jehož základě zpracovávám Vaše údaje, máte právo:

 • Požádat mne o přístup k údajům, kterými o Vás disponuji. V případě, že jste registrovaný uživatel Platformy, Vám doporučuji prohlédnout si tyto informace v příslušné sekci týkající se Vašich osobních údajů.
 • Požádat mne, abych opravila údaje, kterými již disponuji. Mějte prosím na paměti, že pokud jste registrovanými uživateli Platformy, máte přístup k těmto údajům v příslušné sekci týkající se Vašich osobních údajů. Tam můžete údaje změnit nebo aktualizovat. Pamatujte však, že pokud nám aktivně poskytnete Vaše osobní údaje jakýmkoli způsobem, zaručujete, že jsou správné a přesné. Zavazujete se také oznámit nám jejich jakoukoli změnu nebo úpravu. Jakékoliv ztráty nebo škody způsobené Platformě nebo tomu, kdo za Platformu nese odpovědnost, nebo jakékoli třetí strany v důsledku udání nepravdivých, chybných nebo neúplných informací v registračním formuláři bude výhradní odpovědností uživatele. Mějte prosím na paměti, že v obecné rovině byste nám měl 10 poskytnout pouze své osobní údaje, nikoliv údaje třetích stran, mimo případy povolené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
 • Požádat mne, abych vymazala Vaše osobní údaje, jakmile už nebudou potřebné pro účel, za jakým jsem je zpracovávala, jak jsem Vás již informovale výše, nebo pokud k tomu již nebudu oprávněna.
 • Požádat mne, abych omezil zpracování Vašich osobních údajů. V jistých případech mne můžete požádat, abych dočasně přestala zpracovávat Vaše osobní údaje nebo abych v případě Vaší potřeby údaje uchovala i po uplynutí doby nezbytné pro jejich zpracovávání.

Jestliže jste mi udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jakýkoli účel, máte také právo jej kdykoli odvolat. Některé způsoby odvolání souhlasu jsou vysvětleny v oddíle 2, v němž Vám vysvětluji, za jakými účely zpracovávám Vaše osobní údaje.

V případě, že mne bude opravňovat ke zpracování Vašich osobních údajů Váš souhlas nebo plnění smlouvy, jak je popsáno v oddíle 3, máte též právo žádat přenositelnost Vašich osobních údajů. To znamená, že budete mít právo obdržet Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, abyste je mohli přímo poskytnout jinému subjektu vždy, když to bude technicky proveditelné.

Kromě toho, pokud bude zpracovávání Vašich údajů založeno na mém oprávněném zájmu, rovněž disponujete právem podat námitku proti zpracování Vašich údajů.

Závěrem Vás informujemi o Vašem právu podat stížnost k příslušnému dozorovému orgánu příslušným k ochraně osobních údajů. Jedná se o: Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky: https://www.uoou.cz

 •  CO SE STANE, POKUD MI POSKYTNETE ÚDAJE TŘETÍCH STRAN?

Nabízím funkce a služby, které vyžadují, abych zpracovávala osobní údaje třetích stran, které mi poskytnete, jako například při aktivaci a zaslání dárkového poukazu nebo vyřízení uplatnění dárkového poukazu. Pokud mi poskytnete osobní údaje třetích osob, zaručujete, že jste je informovali o účelech, za jakými potřebuji zpracovávat jejich osobní údaje a o způsobech, jakými to činím.

 •  ZMĚNY V ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud to budu považovat za vhodné, mohu upravit informace obsažené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. V případě, že se tak stane, oznámím Vám to různými způsoby prostřednictvím Platformy (např. bannerem, pop-up oknem nebo push notifikací). V případě, že se bude jednat o významnou změnu pro ochranu Vašeho soukromí, zašlu Vám oznámení e-mailem, abyste si mohli projít změny, zhodnotit je a případně s nimi nesouhlasit či zrušit některou službu nebo funkci. V každém případě Vám doporučuji občas naše Zásady ochrany osobních údajů zkontrolovat, zda nedošlo k drobným změnám nebo zavedení nějakého interaktivního vylepšení. Vždy je lze nalézt jako stále zveřejněné informace na naší Webové stránce.

 •  INFORMACE O COOKIES

Používám cookies apodobné technologie, abych Vám usnadnila brouzdání na naší Platformě, abychzískala informace o tom, jak se mnou komunikujete a abych Vám, v určitýchpřípadech, mohla zobrazovat reklamu na základě Vašich návyků při prohlížení.Přečtěte si prosím mé Zásady používání cookies, abyste se důkladněji seznámilis cookies a podobnými technologiemi, které používám, jejich účelem a dalšímipotřebnými informacemi.