Klasická čínská medicína

Klasická čínská medicína předchází o řadu tisíciletí Tradiční čínskou medicínu. Traduje se, že původní homogenní učení, částečně známé například z NEI JING zakázal KONG ZI (Konfucius) z obavy před depresemi nedostatečně poučených lidí z projevů jangové sféry. Mezi oběma učeními je několik zásadních rozdílů:

 • Základem původní Klasické čínské medicíny je zásada neléčit, ale pouze iniciovat harmonizující procesy v těle. Zasáhnout do organizmu je možné pouze v případě, že je člověk v ohrožení života
 • Zásadní nutností a základem úvah je využití astrobiologických tabulek a YI JING
 • Disharmonie (nemoc) nemusí být otázkou organizmu (ale například energií vztahů člověka, energií prostoru…), v tom případě se terapie soustřeďuje na odstranění disharmonie (úprava vztahů, prostoru…), neléčí se člověk
 • Některé problémy (i zdravotní) jsou naplánovány před narozením člověka pro Cestu života (např. GUI MAI – hexagram 54 jako osobní hexagram). Ty nelze léčit, je možné pouze ulevovat v tíživých situacích. Přejdou samy po vyčerpání času, některé nás ale budou provázet po celý život (třeba tělesné postižení). Naším úkolem je smířit se s nimi, najít cestu, jak využít ostatní pozitivní stránky našeho Bytí.
 • Původní Klasická čínská medicína odmítala veškeré násilné zásahy do organizmu, tedy i farmakopéu a akupunkturu, masáže a všechny praktiky, které vnášejí do organizmu cizorodou energii, v současné době je velmi omezeně připouští
 • Terapie obecně spočívají na rozborech a harmonizacích energií, nehovoří se o orgánech

Diagnostika původní Klasické čínské medicíny

 • Astrobiologie – každá entita musí mít vypracovaný osobní rozbor energií, které určují její postavení ve světě, její silné a slabé stránky, zátěže časové a prostorové (včetně zdravotních), a z nich vyplývající možnosti selhání organizmu, charakterové, personální a profesní vybavení jedince, jeho možnosti a mantinely
 • 10 otázek (Leung Kok – Yen)
 • Diagnostika jazyka a pulzů
 • Rozbor = porovnání a vyhodnocení vzájemného ovlivnění osobních astrobiologických energií pacienta (astrotyp, tabulky prenatální a postnatální bioenergetické zátěže…) a aktuálních energií času event. prostoru (tabulky času, Letící hvězdy…)
 • Rozbor celkové situace situace pacienta 

Metody terapie původní Klasické čínské medicíny

 • Chronoterapie – terapie v čase nebo časem, využívá energetických vlivů času
 • FENG REN SHUI – využívání vlivů energií prostoru
 • Terapie podle zákonů prvků, hlavně terapie „Matka – syn“
 • JANG SHEN FA – ovlivnění způsobu života, životospráva, aktivační cvičení…
 • Terapie vyplývající z astrobiologických předpokladů člověka (například úprava poměrů nespokojeného vládce, Zvířete astrotypu = energetické mapy člověka)
 • Chromoterapie – aktivace prvků v organizmu barvami, používají se akupunkturní body přehrad, využívá se i semen
 • Rituály – aktivace energetických procesů využitím energií času, prostoru, okolí, společenství, Univerza
 • Farmakopéa – minimální dávky základních čínských směsí, které iniciují potřebné energetické procesy v těle

Chronoterapie

Chronoterapie je terapie v čase nebo časem, využívá energetických vlivů času. Nejběžnější je využívání energií sezón, hlavně mezidobí Země (cca leden, duben, červenec a říjen), v Číně Mistři hojně pracovali s dvojtýdny. V akupunktuře je běžné využití dvouhodin.

Využitím energií ledna (event. dalších mezidobí Země) získáváme možnost navrátit entitu do jeho původní podoby. Z pohledu HAM YU (původní čínské učení, zastřešující veškerá čínská vědění (dnes jsou rozdělena do TCM, FENG SHUI…) je základním předpokladem harmonie entity vyrovnané energetické těžiště. Nejdůležitějším úkolem člověka je vzpřímený postoj v centru vlastních energií, neboť vertikální postoj člověka umožňuje prolínání energie JANG a JIN (Nebes a Země).

Člověk je svými i okolními aktivitami vychylován a tím ztrácí stabilitu a tím i schopnost využít životní sílu (podobná zásada jako u bojových sportů). Návratem do centra se životní síla obnovuje a znovu rozproudí a díky tomu udělá mimo jiné i pořádek v organizmu. Nejdůležitější indikace: alergie, autoimunní choroby, epilepsie, rakovina, těžké zdravotní stavy…

FENG REN SHUI

Využívá se energetických vlivů prostoru a měnících se energií časoprostoru. Nejběžnější je podpora a využití energií sezón, hlavně mezidobí Země (cca leden, duben, červenec a říjen) pro proměny prostoru nebo rituály. Můžeme k harmonizaci například využít souvztažnosti času – mezidobí Země a prostoru – střed prostoru. Přestavba nebo úprava prostoru pak napomáhá k návratu k původnímu určení energií člověka.

Práce s prostorem je nutná hlavně v případech, kde není nemoc vázána na organizmus (zjistíme z rozboru astrobiologických dat) a je vázána na prostor. Důležitá úprava spočívá v uvolnění energetických drah prostoru. Měli bychom o ní uvažovat ve všech případech blokád, QI NI apod. Většinou se využívá rituálů, které se předepisují pro konkrétní kausy. Často jsou doplněny mantrami (Leung Kok-Yen). Nejdůležitější indikace: problémy trávení ( např.  žaludeční reflux, nadýmání, zácpa, průjem…), ekzémy, zadrhávání a koktání…

Terapie podle zákonů prvků, hlavně terapie „Matka – syn“

Základem Původní klasické čínské medicíny je zásada neléčit, ale pouze iniciovat harmonizující procesy v těle. Zasáhnout do organizmu je možné pouze v případě, že je člověk v ohrožení života. Proto harmonizační cesty málokdy směřují přímo do prvku, který přináleží nemocnému orgánu (hepatitida – játra = Dřevo), ale pracuje se s matkou (Voda). Matka ví, co dítě potřebuje, sama zařizuje cestu potřebné nápravy.

JANG SHEN FA

Člověk je optimálně uzpůsoben pro svou životní pouť. Je definována přirozenost člověka, muže, ženy. Pokud některá z těchto přirozeností není naplněna, dochází k problémům a nemocím. Ovlivnění způsobu života, životospráva, aktivační cvičení vydatně přispívají k obnově harmonie a často vyřeší zdravotní problémy bez nutnosti vnějších zásahů.

Terapie vyplývající z astrobiologických předpokladů člověka

Terapií, vyplývajících z astrobiologických předpokladů je celá řada. K nejčastějším patří uspokojení nemocného vládce, Zvířete astrotypu (energetické mapy člověka), problémy hexagramů Cesty života ovšem mohou být natolik závažné, že sáhneme po farmakopei.

Chromoterapie

Chromoterapie je aktivace prvků v organizmu barvami, používají se akupunkturní body přehrad, využívá se i semen (není původní metodou). Mimořádně výhodná terapeutická metoda hlavně pro děti, nanášejí se na prsty rukou barevné tečky na akupunkturní body přehrad podle barev prvků (vlastní barva prvku zvyšuje činnost, ovládající barva prvku snižuje). Účinek je prakticky stejný jako u akupunktury, ovšem například chybu lze napravit daleko snadněji a navíc terapii nepředchází strach z bolesti. Pro zvýšení účinku lze použít barevná semena, kde teplá a vlhká kůže začne vyvolávat v semenu energie klíčení a vkládá tak navíc do organizmu energii Dřeva (hojení).

Rituály

Rituály patřily k nejčastěji ordinovaným preventivním opatřením i terapiím, rituál měl zajistit zdárný průběh dalšího bytí, preventivně předcházet případným problémům.

Dnes je ponejvíc používáme pro opakovanou aktivaci energetických procesů. O nejznámějších terapeutických rituálech ani neuvažujeme, jsou to běžné dětské hry např.

Vařila myšička kašičku“ = stimulace činnosti mozku, rozvoj SHI SHEN = Vědomé mysli, harmonizace psychického stavu dítěte (zklidnění nebo naopak aktivace), ukládání těchto aktivit do paměti dítěte.

Kovej, kovej kováříčku“ – aktivace KI1 = aktivace jinu, výhodná terapie při nadýmání dítěte.

Šel pan učitel“ – aktivace akupunkturních bodů tváře, třetího oka, GV26 a propojení CV a GV.

Společenské dětské hry pak připravují dítě na vstup do světa lidí, např.

Zajíček v své jamce“- uvědomění si nutnosti proměny svého postavení a možnost vlastního zásahu,

Eliška, Eliška nebyla pyšná“ – vnímání, konfrontace a přizpůsobování se cizorodým energiím, výchova proti xenofobii…

Do rituálů spadají dlouhodobější aktivační cvičení nebo mantry. Např. anglický lékař čínské medicíny si-fu Jeff Roberts předepisuje sestavy cviků při zdravotních problémech, např. „cvičení na úpravu činnosti žlučníku“, Leung Kok-Yen ordinoval přímo mantry.

Farmakopéa

Minimální dávky základních čínských směsí, které iniciují potřebné energetické procesy v těle.

Hvězdy pádí, hvězdy řádí

Hvězdy nás předem varovaly, jak jsem se snažila pečlivě popsat v článku Hvězdy pádí, hvězdy radí. A pokračují.  Zásadním předělem bude začátek prosince, kdy dochází k masivní kumulaci strůjce proměn GUA DUI[1] (7 + (3[2] + 8) +3) a zároveň 22. listopadu začíná prosazovat svůj vliv Kovový Buvol, vládnoucí s Letící hvězdou QIAN NEBESA (6 + (2 + 9) + 4). To, co se nyní v masivním měřítku dělo poměrně lineárně se promění na individuální. NEBESA a ZEMĚ jsou bez blahovůle, 10000 bytostí jsou pro ně věchtoví psi. A ti se házeli pátého dne pátého měsíce do řeky. Předpověď nepříliš lichotivá.

Letící hvězda nám přináší informace o dění v tom kterém časovém cyklu. Zajímavé je například sledovat vývoj konkrétního dění. Pravý sloupec je sloupec dění, sloupec fenotypu, levý sloupec je sloupec ukládání, sloupec genotypu. Ve sloupci fenotypu můžeme sledovat počátek vývoje, levý sloupec genotypu potom jeho závěr. Tabulka SI TIAN nám k tomu poskytuje informaci o otevření SHAO YIN, tedy oblasti srdce (vzhledem ke Kryse lze přednostně očekávat cévní systém)  a ledvin a následně YANG MING – žaludek a tlusté střevo. Letící hvězda nám předkládá dost hrůznou předpověď vývoje.

Tichá hypoxie

Z barev je jasné, že od počátku je mimořádně aktivní červený Oheň, odtud vysoké horečky. Postupem času se ale Oheň dostává  na vedlejší kolej a pomalu ale jistě přichází prochládání fialového Kovu. Ten stojí za zvláštními úkazy, které lékaře matou:

“Lékaři nyní zaznamenávají případy pacientů, kteří mají mimořádně nízké hladiny kyslíku, nevysvětlitelně ale nadále komunikují a zdánlivě jsou v dobré stavu. A to i přesto, že v obvyklých případech podobná čísla způsobují bezvědomí či dokonce smrt.”

Kovidové prsty

 Díky tabulkám můžeme predikovat i vývoj mutací koronaviru Covid 19. Pohybujeme se ve druhé polovině roku, takže zásadní projevy mutace viru už můžeme sledovat in natura. Sledujeme narůstání prochládání fialového Kovu, přinášejícího konstrikce, boj, ruptury. Působení Kovu ještě zesílí modrý Chlad a zhorší žluté Vlhko. Pro nás to znamená výrazné zvyšování chladu v organizmu, hlavně v končetinách, nosu a uších a s jejich možným postižením. Stejně tak lze předpokládat díky intenzivnímu nárůstu Kovu autoimunní projevy ekzémů na kůži.

Podívejme se na studii, která popisuje složitá sdělení hvězd poměrně srozumitelně:

„Koronavirus je cévní onemocnění, tvrdí studie zveřejněná v odborném časopise The Lancet. Podle americké webové stránky Salon.com tak lze vysvětlit, jak s covidem-19 souvisí dětský multisystémový zánětlivý syndrom naběhlé a zanícené prsty na nohou (tzv. covidové prsty) či další neobvyklé příznaky a projevy.

 „Všechny tyto komplikace spojené s covidem byly záhadou. Vidíme při něm srážení krve, poškození ledvin, zánět srdce, mrtvici i encefalitidu (otok mozku),“ připomněl William Li, šéf americké nadace Angiogenesis.

Studie podtrhuje, že koronavirus může způsobovat zároveň onemocnění dýchacích cest i cév. Ukazuje, že na řadě zdravotních problémů spjatých s tímto virem se podílejí endoteliární buňky. Endotel je výstelka cév nebo srdečních dutin. Tvoří ho jedna vrstva buněk, které oddělují vnitřek cév a dutin od tkání a ovlivňují přesun látek přes cévní stěnu.

Před zveřejněním studie lékaře mátlo, proč k běžným příznakům koronavirového onemocnění patří krevní sraženiny. Nemátly je jen samotné sraženiny, nýbrž i fakt, že se je nedařilo odstranit pomocí léků na ředění krve. Poškození endotelu ale zvyšuje riziko vzniku krevních sraženin. Už dříve se zjistilo, že až u 30 procent pacientů, kteří vážně onemocněli na covid-19, se vyvinou nebezpečné sraženiny. Lidé pak mohou umírat na mrtvici, již způsobilo ucpání mozkové tepny krevní sraženinou.

 „Studie popisuje důkaz mikroskopického poškození a přímé virové infekce v krevních cévách v řadě orgánů u tří pacientů infikovaných koronavirem. Tato zjištění jsou v souladu s rostoucím množstvím vědeckých a klinických důkazů, jež svědčí o tom, že koronavirus může kromě plic infikovat a poškodit více orgánů, jako jsou ledviny, srdce, střeva a játra tím, že poškodí endoteliární buňky,“ řekl Russell Medford, šéf Centra pro globální zdravotní inovace.“

Fialová šestka QIAN značí otevření buňky a boj, s následným zničením endotelu a vznikem krevní sraženiny. A tady nastává konečná zrada viru. Navzájem spojené kapiláry tvoří kapilární sítě. Konečný oddíl tepénky (arterioly) přechází do prekapilár, jejich větvemi jsou již pravé vlásečnice – kapiláry.

Dalším pokračováním cévního řečiště jsou postkapiláry, z některých vznikají nejmenší žíly – venuly. V přechodné zóně mezi prekapilárou a vlásečnicí je vrstva buněk hladké svaloviny tzv. prekapilární svěrače – sfinktery. Tyto svěrače regulují průtok krve tkáněmi podle aktuální potřeby kyslíku a živin. Stažením prekapilárních svěračů jsou kapiláry uzavřené, vlastní kapilární síť je funkčně vynechána a krev proudí z prekapilár spojkami přímo do postkapilár (čili prevenul) a venul. Pokud endotel kapilární sítě viry zničí, organizmu nezbude, než pomocí zkratek obejít dotčené kapilární řečiště. To zůstane zcela bez cévního zásobení a logicky umírá. Stav, který známe z tzv. diabetické nohy, či omrzlin.

“Zčervenalé prsty na nohou mohou být jediným příznakem nákazy koronavirem, upozornila Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Podle jejího ředitele a dermatologa Petra Arenbergera takzvané covidové prsty postihují až pět procent všech nakažených, nejčastěji mladých lidí. Připomíná to takzvané oznobeniny, což jsou změny, které vznikají např. z dlouhodobého působení podprahového chladu.”

Prosinec

To, co nás ale opravdu děsí, jsou mnohonásobné kumulace proměn (kumulace GUA DUI) v prosinci (tyto kumulace jsme zažívali v březnu v době masivního rozšíření viru). K působení viru, který sám o sobě ohrožuje koncové části těla se přidá opravdová zima, lze očekávat venkovní teploty pod nulou. Propojení venkovního chladu s uvedenými problémy těla nevěstí nic dobrého. Zatím to nevypadá, že by zmutované působení viru přinášelo smrt, ale „omrzliny“ mohou skončit invaliditou. Ke vzniku skutečných omrzlin totiž může stačit i teplota nad bodem mrazu při vysoké vlhkosti vzduchu, silném větru nebo při zhoršeném prokrvování a to je přesně stav působení viru. Nedostatečné místní prokrvení může vést k různým stupňům poškození tkáně, v krajním případě ke vzniku nekrózy a nutnosti amputací. Vzpomeneme-li si na slova dermatologa Petra Arenbergera, že covidové prsty postihují nejčastěji mladé lidi, doopravdy nám zatrne. U mladých navíc musíme předpokládat cytokinové bouře, kdy se vlastní imunita stává zabijákem.

A aby toho nebylo málo, koncem listopadu se začne blížit Letící hvězda Kovového Buvola, která začne působit 22. listopadu a přinese nám vliv – fialové šestky QIAN (694). Jevy, které díky Kovové Kryse byly vcelku přehledné se začnou naprosto individualizovat, lidé začnou reagovat každý za sebe jak na případné onemocnění, tak i na terapii.

5. 8. 2020 vyšel zajímavý črlánek, potvrzující počínající individualizaci působení covidu 19 v internetových BRITSKÝCH LISTECH:

„Studie pacientů s vážným průběhem COVIDU-19 ukazuje, že imunitní systém postrádá svou normální koordinovanou reakci. Vědci začínají odhalovat jednu z nejsložitějších záhad koronavirové pandemie: Proč někteří lidé vážně onemocní, zatímco jiní se rychle uzdraví?

U některých pacientů, vyplývá z celé řady nedávných studií, virus způsobuje, že začne jejich imunitní systém bláznit. Imunitní systém najednou není schopen zmobilizovat ty správné buňky a molekuly proti virové invazi, a tak imunitní systém spustí namísto toho ofenzívu všech svých zbraní – což zlikviduje zdravé tkáně, informuje New York Times.

„Jsme svědky značných šíleností, k nimž dochází během různých etap infekce,“ konstatoval Akiko Iwasaki, imunolog na Yale University, který vedl jednu z nových studií.

Vědci začínají objevovat vzorce, které odlišují pacienty, kteří se uzdraví, od pacientů, kteří dopadnou daleko hůř. Mělo by to umožnit vypracování individuální léčby pro každého pacienta.

Prevence

Vždy je lepší se připravit, než napravovat. Významnou prevencí bude v zimě oblečení. Široké boty, nejlépe se speciálními vložkami, rukavice a „štucly“ – rukávníky, rouška na nos a čepice na uši. Dostatek pohybu, ruce i nohy průběžně protáhnout, snažit se neprochladnout. A stejně tak přizpůsobit stravu. Určitě ale nesmíme zapomenout na „teplo“ duše. Spokojenost, harmonie, pocit štěstí. Každou maličkost, která nám může přinést alespoň kousíček z nich bychom měli přivítat doslova s otevřenou náručí. Možná nás situace zžene opět do karantény a opět nám bude chybět společnost, která nám přináší právě to potřebné teplo. Ale teplo přináší i lidská řeč a smích. Komedie, pohádky, veselé příhody, tím vším bychom se v příštích měsících meli krmit ve velkém :-).

Kovový Buvol: 6 + 9 + 4

Co ale vypadá jako prevence nejzásadnější – Buvol nám přináší zásadní vliv 6 QIEN NEBESA, 9 LI OHEŇ a 4 XUN VÍTR. 6 QIAN a 9 LI jsou projekcí života. Vypadá to, jako bychom měli pochopit, o čem vlastně život je. určitě není o žabomyších válkách, o závidění, konzumování televize či počítačových her. Je snadnější vyjmenovat, o čem život není. podstatně složitější bude zjistit, o čem život doopravdy je. Protože když to nezvládneme, 4 XUN Vítr nás smete z povrchu zemského. Říkáme, že všechno zlé, je k něčemu dobré, pokusme se, aby nadcházející doba nám tato slova potvrdila.[3] Prekapiláry jsou na arteriální straně kapilárního řečiště a jsou vystlány endotelem, V jejich stěně se kromě většího množství kolagenních fibril vyskytují hladké svalové buňky. Těsně před rozvětvením prekapilár v jednotlivé kapiláry tyto svalové buňky vytvářejí prekapilární sfinktery, které kontrakcí mohou uzavřít určitý úsek kapilárního řečiště.

Postkapiláry tvoří pokračování krevních kapilár na venozní straně. Některé postkapiláry jsou vystlány vysokými kubickými endoteliemi a jsou označovány jako venuly s vysokým endotelem. Mezi endotelovými buňkami mohou pronikat do okolí bílé krvinky.