V. blok

V. blok (5 víkendů)
YI JING – Kniha proměn 

1. Aplikace světa čar hexagramů na náš současný život
Čáry, jejich význam a použití, Dřívější a Pozdější Nebesa, projekce

Cíl: Aplikace věštby, základy práce s informacemi jedné z nejstarších knih světa

2. Kniha proměn a osobní Cesta života:
Zrcadla hexagramů
Cíl: Práce s čarami (liniemi) hexagramů

3. Kniha proměn a klasická čínská medicína:
ENERGETICKÉ ZÁTĚŽE a jejich působení na konkrétního člověka či na konkrétní skupinu lidí (kardiaci, ekzematici apod.), CESTA ŽIVOTA, rozbor osobní životní cesty a životních energií, předpoklad dalšího vývoje života, možnost zásahu proměnou jinového a jangového postoje.
Cíl: schopnost vytvářet preventivní programy na základě znalosti časových energií a konkrétního člověka (skupiny),  orientace v uzlových bodech času v průběhu života konkrétního člověka

4. Kniha proměn a vztahy člověka:
6. ROZHRANÍ, práce s hexagramy prostoru na úrovni konkrétního člověka
Cíl: schopnost vytvářet preventivní programy na základě znalosti časových energií, konkrétního člověka (skupiny) a zákonů vztahů

5. Kniha proměn a HAM YU (FENG SHUI):
Čáry a HAM YU, nejstarší vyjádření kosmu a jeho vlivu na konkrétního člověka, LETÍCÍ HVĚZDA
Cíl: schopnost vytvářet preventivní programy na základě znalosti časových energií, konkrétního člověka (skupiny), zákonů vztahů a zákonů prostoru