Školička Cesta bílého jeřába

Kladete si otázky o světě, zdravotních problémech, vztazích či prostoru? V současné době zvažujeme vytvořit nový systém školičky ve formě webinářů vždy se souhrným seminářem k danému bloku.

Školička Bílého jeřába

Tajné učení několik tisíciletí předávané starými čínskými Mistry dokáže všeobjímajícím způsobem obsáhnout šíři světů, skloubit paradoxy dnešní vědy a techniky. Učení pracuje s možnostmi propočítat počasí, stanovit preventivní opatření u zdravotních zátěží osobních i skupin obyvatelstva, přináší nám velmi zajímavý pohled na oblast vztahů mezilidských, ale i vztahů člověka a času či člověka a prostoru.

Mimořádnou pozornost západních studentů poutá dnes FENG SHUI, nauka o prostoru. Za tou se vypravíme v její původní, neokleštěné poloze HAM YU, původního učení, které celé věky pracovalo s údaji jangové i jinové sféry. Teprve za doby Konfucia bylo zjednodušeno na práci pouze se sférou jinovou, sféru hmotnou jejímž výrazem byl vítr a voda, FENG SHUI, pozdější název celého učení. Původně FENG SHUI bylo pouhou naukou o pohřbívání mrtvých, o pomoci optimálnímu oddělení těla a duše. Nám jde v našem životě o opak, o harmonickém splynutí těla, duše a jeho okolí, název této metody je FENG REN SHUI (vítr, člověk, voda).

Velkou část práce budeme věnovat Knize proměn – YI JING. Jeden z nejstarších textů světa se svou binární soustavou neuvěřitelným způsobem pomáhá při terapii rakoviny či jiných složitých onemocnění, osvětluje bariéry a meze lidských vztahů, usnadňuje nám pochopení a přijetí času a prostoru, poskytuje mimořádně zajímavé glosy k prosperitě zamýšlené funkce a v neposlední řadě nám umožňuje Konfuciem tak nedoporučované nahlédnutí do jangové sféry, do světů, které známe s pohádek, bájí či kouzel novodobých kouzelníků, ale také východních mistrů bojových umění. Do světů hrůzy z prázdnoty, ale také nekonečné krásy bezčasí.

Školička je rozdělena do ucelených pěti bloků tak, aby každý blok přinesl konečné a prakticky využitelné znalosti z určitého oboru a zároveň rozšířil znalosti a zkušenosti bloků předchozích. Absolvování celé školičky trvá tři roky (5 seminářů ročně). V prvních dvou letech jsou bloky kratší, na rok připadají dva bloky. Třetím závěrečným rokem se všechny poznatky zopakují v jediném rozsáhlém bloku při práci s Knihou proměn. Každý blok je možný vynechat či absolvovat samostatně, ovšem vynecháním jednotlivých bloků se vytrácí to nejcennější na učení starých Mistrů, možnost obsáhlého rozhledu, který dokáže propojovat nám známé věci způsobem často zcela netušeným.

 

SEMINÁŘ  –  Symboly a obrazy Knihy Proměn ( YI JING)

Milí přátelé, 

plánujeme mnoho změn, včetně přesunu našich aktivit a s tím bude souviset i omezení mého přednášení. Nicméně bych ráda dokončila všechna témata, která zbývají poslednímu ročníku školičky. Zařazuji proto v září slova YI JING – Knihy proměn.  

 „Na Nebi se tvoří symboly, na Zemi se tvoří tvary. Takto se vyjevují změny a proměny.“(YI JING). 

Využitím znalostí symbolů Nebes dokážeme velmi dobře pracovat s tvary Země. Porozumět symbolům a obrazům pomáhá v dešifrování sdělení čar hexagramu. Slova v symbolech a obrazech odhalují jejich vzájemné energetické propojení a umožňují tak zvládnutí situace, nápravu úspěšnosti prostoru (spokojená domácnost, úspěšná firma…) stejně jako zlepšení zdravotního stavu či lepší využití našich schopností.

Termín: 16. – 17. září 2017 v Praze 1, ZŠ Vojtěšská. Cena: 2800.-