Propozice

Propozice Školičky tradiční čínské kosmologie Cesta bílého jeřába

Školička tradiční čínské kosmologie si předsevzala nesnadný cíl – přiblížit současnému člověku západní civilizace vědění staré Číny.

Vychází z HAM YU, učení tradovaného z období císaře FU XI (Fu Siho) téměř tři tisíce let před naším letopočtem. Za éry KONG ZI (Konfucia) bylo přednášení HAM YU zapovězeno a okleštěno ode všech souvislostí s jangovou sférou Nebytí. Postupně byly zničeny všechny knihy, věnující se těmto uměním. Pro nesnadnější propojení informací bylo torzo učení rozděleno do samostatných bloků, které odpovídaly hmotným celkům (tradiční čínská medicína, astrologie, FENG SHUI apod.). Tajné učení HAM YU, vycházející z původní podoby práce s jinovou i jangovou sférou se od té doby předává pouze ústně, dodnes neexistuje v písemné podobě. V současnosti se na znalost HAM YU odvolává pouze minimum autorů, věnujících se čínským uměním (já vím pouze o jednom).

Výhodou školy je využívání Čtyř Pilířů Vznešeného Vědění (YI JING, čínská numerologie, astrologie a kosmologie), poskytující informace ze všech oblastí Bytí i Nebytí. Znalosti konkrétního jedince, času, prostoru i dalších údajů Univerza jsou nezbytné pro tvorbu individuálního programu, který zajišťuje dokonalou harmonii Bytí a Nebytí (jinu a jangu), harmonii jednotlivce v Univerzu. Výhodou studia HAM YU je kompletnost pohledu na svět, možnost zvládat problém ovlivněním času, člověka nebo prostoru podle toho, co je v dané chvíli nejvhodnější. Preventivní program konkrétního člověka získá doporučení z oblasti vztahů i prostoru, stavba konkrétního domu bude odpovídat skutečným potřebám rodiny či firmy, bude reflektovat nejen jejich současnou situaci, ale bude zajišťovat i jejich představy budoucnosti. V případě zájmu lze zařadit další bloky k rozšíření jednotlivých témat.

Součástí studia jsou tajné tabulky HAM YU, které nebudou nikdy publikovány.

Cena: 2600.- Kč za jednotlivý víkend, 5000.- (blok 2 seminářů) resp. 7500.-
(blok 3 seminářů), 12000.- jeden ročník.

Platba : záloha 1000.- Kč (nevratná), zbytek před zahájením semináře.

V ceně jsou obsaženy pracovní tabulky. Možnost zakoupení počítačového programu ( 2500.-Kč), možnost praktického letního semináře v Železných horách.

Semináře probíhají v centru Prahy, po ukončení cyklu získají absolventi certifikát. Vzhledem k omezenému počtu míst doporučujeme zaslat přihlášku co nejdříve. Studenti, rodiče na mateřské dovolené a nezaměstnaní mohou požádat Nadaci Bílý jeřáb o poskytnutí slevy.

Přihlášku s kopií zaplacené složenky zašlete na adresu

Nadace Bílý jeřáb, Mladotice 6, 538 42 Ronov nad Doubravou.
Po zaplacení obdržíte propozice na první seminář školičky.
Bankovní spojení: General Electric Money Bank účet 6047610524/0600,
jako variabilní číslo uveďte: 55 a datum narození, např. 55010150 (1.1.1950)

Přihlásit se můžete i prostřednictvím elektronického formuláře.

Po ukončení cyklu školičky lze zařadit další bloky k rozšíření jednotlivých témat.