IV. blok

IV. blok (3 víkendy)
Prostor a čas prostoru 

Navazuje na poznatky z I. – III. bloku

Podíváme se na vzájemné působení času, člověka a prostoru, metody výpočtů FENG  (času) a SHUI (prostoru) a začlenění člověka do FENG SHUI – FENG REN SHUI, způsob práce s prostorem a časem, prostředky k ovlivňování disharmonií uspořádáním prostoru či času, dopady změn prostoru (doplňky, přestavba) na zdraví, vztahy a profesní uplatnění jeho obyvatel, zvýšení přínosu prostoru pro podnikatelský záměr (obchod, továrna…).

OSNOVA BLOKU

1) Rozdíl mezi současným FENG SHUI a tajným učením HAM YU

 • HAM YU = učení pro zasvěcené
 • využívání energií
 • využívání interakcí člověkočasoprostoru
 • využití kosmologie a YI JING
 • FENG SHUI = učení pro prostý lid
 • využívání metod k výpočtu prostoru
 • využívání jednoduchých pomůcek FS

2) ZÁKLADY  ČÍNSKÉ  NUMEROLOGIE

 • Čísla 1-0
 • složená čísla YG (shoda)
 • složená čísla YN (osa souměrnosti)

3) Práce s HAM YU

základní údaje o člověkočasoprostoru

 • budoucnost , minulost a přítomnost v prostoru, pohyb po a proti směru hodin
 • osa SAN ZAI a SAN BAO
 • etika a hygiena při práci s časoprostorem
 • nejdůležitější zásady ochrany vlastní osoby a energií prostoru

4) Práce s FENG REN SHUI

 • základní údaje o prostoru
 • využití metod FENG REN SHUI (metoda Pěti zvířat, Osmi vchodů, 9 nebes, 6 rozhraní)

Cíl bloku:

Praktikování FENG REN SHUI konkretizací působení prostoru na určitého člověka (rodinu) a čas (HAM YU)

– zvládnout základní úkony práce s prostorem

– zvládnout energetické vztahy prostoru a času

– zvládnout vzájemné ovlivňování času, člověka a prostoru a z toho vycházející možnosti úpravy

– posoudit energetické možnosti prostoru a určit, co z těchto možností vyplývá (vhodnost či neslučitelnost s funkcí, kterou pro konkrétní prostor uvažujeme)

– posoudit,  zda  se  jedná  o  disharmonií  (nemoc), vyplývající z prostoru a navrhnout způsob harmonizace

– seznámit se se základními metodami výpočtů

Termíny:

Cena

O této tématice pojednává prezentace „Proměny FENG SHUI“