II. blok

II. blok (3 víkendy)
Klasická čínská medicína ve smyslu přírodní harmonizace a čas člověka

Navazuje na poznatky z I. bloku

Klasická čínská medicína neléčí, ale iniciuje ozdravné – harmonizační procesy v těle. Představíme si základní orientaci v těle i duši člověka, návaznosti jednotlivých dějů ve vztazích času, člověka a prostoru na problémy – disharmonie, které označujeme jako nemoci. Práce s tabulkou ASTROTYPU, tabulkou prenatálních a postnatálních zátěží, základní orientace Cesty života. Podíváme se na základní zajímavé a netradiční harmonizační metody – chronoterapii, chromoterapii, akupresuru a další.

Cíl: Možnosti harmonizace zdravotního stavu úpravou životosprávy na základě znalosti kosmických energií a energií osobních, možnost podpory této harmonizace použitím potravinových doplňků, vztahů a prostorových úprav (FENG REN SHUI)

Termíny:  

Cena

O této tématice pojednávají prezentace:

„Muž a žena v HAM YU“

„5 duší člověka“

„Cesta ke konci života“