BA GUA – svět jinjangu a my v něm

 

GUA jako prostředek ovlivňování a manipulace (3 semináře)

Specializované semináře, nadstavba GUA.

Žijeme v jinjangovém světě, co by mělo fungovat lépe v rámci řízení svého osudu a provádění potřebných změn než právě GUA, představitelé pozemské sféry. Každé GUA lze nejen posilovat, můžeme s nimi výrazným způsobem pracovat a měnit tak jejich působení. Poznání proměn GUA a 9 Nebes patří k nejvyšším úkolům FENG REN SHUI.

Termín: 18. – 19. duben 2015 (další data budou upřesněna), Praha 1

BA GUA – svět prostoru

Mezi nebem a zemí byl ustanoven prostor pro život. Porozumět tomuto světu, poznat jeho sílu i slabosti může přinést stejný užitek, jaký nám dnes přináší například porozumění síly vody ve vodních elektrárnách. Cyklus seminářů je rozdělen do dvou bloků – GUA A JEJICH SVĚT a blok HAM YU A SVĚT KOLEM NÁS. První blok bude zaměřen na poznání a práci s jednotlivými GUA, druhý blok bude zaměřen na poznání prostoru, nově bude zařazena PRÁCE S OSAMI BA GUA a TEORIE JEZDCE, část tajného čínského učení HAM YU

Gua a jejich svět (3 semináře)
Základní informace o působení jednotlivých GUA umožňují s nimi efektivně pracovat a dosahovat tak potřebných změn v našem životě. Bez nich je práce s BA GUA hrou na dětském pískovišti.
Každý z nás žije řadu odlišných životů (v práci, s dětmi, při sjíždění Lužnice s kamarády …). V každém tomto specifickém životě zachovává jiná pravidla, získává i ztrácí jiné hodnoty. Identicky se chová jinjangový prostor – BAGUA (8 trigramů). Každý z jeho devíti GUA reaguje trochu odlišně, komunikuje s námi na jiné frekvenci, ve vztahu s ním získáváme specifické znaky. Tak jako poznáním sebe sama dokážeme lépe ovlivňovat svůj život, poznáním zákonitostí BAGUA dokážeme využít energií prostoru.
Každé GUA si můžeme představit jako šipku do jednoho směru. Pokud chceme jedním vyrazit, vybereme identickou šipku daného GUA, posílíme její vliv a dynamika prostoru výrazně zvýší potenciál našich schopností a dokonce i možností. Je jen na nás, zda a kdy posílíme kariéru, vztahy, přátelství…

GUA č.1-9 – co zvyšuje a snižuje aktivitu a efektivity jednotlivého GUA, jak působí jednotlivé GUA v SAN ZAI (čase, lidském životě a prostoru), jak se projevuje zablokování GUA, nedostatek nebo nadbytek GUA.
ČAS GUA – jaký čas přísluší danému GUA
ČLOVĚK GUA – vliv GUA na lidský život (tělo a jeho orgány / vztahy / běh života-úspěch, finance…)
PROSTOR GUA – jak se projevuje a co vyjadřuje prostor daného GUA (praskání zdí…)

Předpoklad absolvování semináře:
základní znalost čínské kosmologie nebo FENG REN SHUI. Na seminář je nutné mít zvýrazňovače (zelený, červený, oranžový, žlutý, fialový a modrý). Výhodou je mít Knihu proměn – YI JING od profesora Krále (nebo Michela Vinogradoffa).

Termín:   Semináře se konají v ZŠ Vojtěšská (roh proti kostelu sv. Vojtěcha, cca 200m za Národním divadlem směrem k Žofínu

 

HAM YU A SVĚT KOLEM NÁS
Svět kolem nás = pomůcky FENG REN SHUI aneb tradiční čínská medicína jak ji neznáte

Působení našeho okolí na náš zdravotní stav, psychiku a běh věcí kolem nás, možnosti ovlivňování zdravotního stavu a našeho života (prosperity, financí…) pomocí každodenního života. Prostor kolem o nás vypovídá stejně jako strava… Prostoru lze dokonce využít jako diagnostického prostředku, který vypovídá o nejrůznějších aspektech našeho života, o našem vztahu ke zdraví, bohatství, předkům… Zjistit, jací jsme, je první krok na cestě k proměně, kterou nám opět velmi ulehčí prostor kolem nás.
Předpoklad absolvování semináře:
základní znalost čínské kosmologie nebo FENG REN SHUI. Na seminář je nutné mít zvýrazňovače (zelený, červený, oranžový, žlutý, fialový a modrý). Výhodou je mít Knihu proměn – YI JING od profesora Krále (nebo Michela Vinogradoffa).

Osy BA GUA a jejich využití v TCM a práci s prostoremPráce s osami BA GUA, jejich využití v TCM a práci v prostoru (projektování domu, náprava životních problémů…)
Práce s osami BA GUA je základním bodem veškerého uvažování o prostoru. Osy se projevují v působení prostoru mnohdy nečekaným dopadem. Práce s nimi je základním předpokladem vytváření harmonie prostoru a tím i našeho života (zdraví, úspěchu…). Zachovávání mimořádně jednoduchých pravidel může nečekaně proměnit náš život.
Předpoklad absolvování semináře:
základní znalost čínské kosmologie nebo FENG REN SHUI. Na seminář je nutné mít zvýrazňovače (zelený, červený, oranžový, žlutý, fialový a modrý). Výhodou je mít Knihu proměn – YI JING od profesora Krále (nebo Michela Vinogradoffa).

Teorie jezdce
Tajná čínská teorie vycházející z BAGUA, umožňuje podívat se na každý krok našeho života z pohledu předcházejících důvodů a z pohledu budoucího dopadu. Plánované proměny se nám pak často objeví v úplně jiných barvách.
Řadu věcí děláme intuitivně, řadu akcí sice promýšlíme, ale občas nedopadnou tak, jak jsme zamýšleli. Teorie jezdce nám představuje možnost zjistit, co nás k zamýšlené změně vede, o co se opíráme, jakým způsobem bude probíhat a jak dopadne v závislosti na našem jangovém nebo jinovém postoji.
Předpoklad absolvování semináře:
základní znalost čínské kosmologie nebo FENG REN SHUI. Na seminář je nutné mít zvýrazňovače (zelený, červený, oranžový, žlutý, fialový a modrý). Výhodou je mít Knihu proměn – YI JING od profesora Krále (nebo Michela Vinogradoffa).