Chromoterapie, chronoterapie, akupresura a další terapie klasické čínské medicíny

Klasická čínská medicína vychází z předpokladu stálé harmonizace člověka během jeho pozemského života. Je-li v harmonii s okolním světem, tedy časem, prostorem a ostatními bytostmi cítí se spokojen (pozor, tady je vnímána živá i neživá příroda, bytost = to, co existuje).

Klasická čínská medicína pracuje s tabulkami ne nepodobnými našim tabulkám fyzikálním či chemickým. Musíme si uvědomit, že původní čínští lékaři neměli přístup k panovníkovi a už vůbec ne k jeho harému, nicméně pokud panovník či jeho oblíbenkyně onemocněli a lékař je neuzdravil, jednoduše mu sťali hlavu. V jedné z nejstarších knih světa, v kánonu HUAN  NEI JING SU WEN se říká: „Božský lékař léčí, aniž člověka vidí. Dobrý lékař může léčit, spočine-li na něm pohledem, lékař s člověkem musí hovořit a řemeslník se ho potřebuje dotýkat.“

Terapie ve staré říši byla především prevencí. Lékař rozhodoval o využití času i prostoru panovníka, lékař navrhoval celý systém životosprávy. Vidíte, že lékař musel být odborníkem na slovo vzatým nejen přes výživu, životosprávu či léky, ale musel skvěle ovládat vztahy bytostí, času i prostoru, aby panovníkovi zajistil takovou podporu, která by ho pomáhala neustále harmonizovat, musel být tedy i odborníkem na HAM YU (dnes tradiční čínská medicína, FENG REN SHUI, astrologie…). Lékař doporučoval, kdo se může k panovníkovi přiblížit, kde a za jakých okolností. Ceremonie nebyly samoúčelné, sloužily k optimální harmonizaci panovníka za všech okolností, doplňovaly panovníka ve chvílích, kdy se ocital ve nevýhodné pozici. Tím byla zajišťována maximální ochrana panovníka a zároveň i zabezpečen život lékaře. Také termín pro lékaře byl v té době ZI, tedy Mistr. Pouze Mistr byl schopen zabezpečit zdárný průběh panovníkova života.

Jednou z terapií mimořádně důležitých pro prevenci ovšem i v případě zdravotních problémů je CHRONOTERAPIE, terapie využívající účinků cyklů času (my je známe například z působení sezón).

Velice populární, dětmi oblíbená a v neposlední řadě i relativně jednoduchá a cenově dostupná je CHROMOTERAPIE, terapie barvami. Pomocí obyčejných dětských fixů zajišťujeme harmonizační postupy v organizmu, často i mimořádného významu (např. potlačení astmatického záchvatu).

Akupunktura je samozřejmě terapií vysoce odbornou a patří do ruky odborníkům. Její sestrou je ovšem AKUPRESURA, která nás seznamuje s poměrně jednoduchými kombinacemi bodů, které opět mohou výrazně zasáhnout do našeho zdravotního stavu v oblasti jak terapie, tak i prevence.

Všechny tyto terapie jsou mimořádně vhodné například pro děti.

Součástí semináře budou i základní informace o dalších terapiích klasické čínské medicíny.

Termín: 13. – 14. červenec 2013, mladotický mlýn

Cena: 2500.- Kč

Ubytování i stravování je možné přímo ve mlýně