Print Friendly, PDF & Email

Semináře:

NEBESA a ČÁRY  Knihy proměn  27. – 28. dubna 2019, opět v Praze 1.

Proměny Dřívějších a Pozdějších Nebes zajišťují veškerý život na Zemi. I proměny Nebes se řídí určitými pravidly a budeme-li je znát, můžeme řadu oblastí našeho života výrazně ovlivnit. Čáry Nebes nás zavedou na cestu zamyšlení, že mnohdy nevědomě a občas možná i nešťastně ovlivňujeme způsobem našeho života Dřívější Nebesa, která jsou zodpovědná za regeneraci našich sil. Nezapomeňme, že podle Starého Mistra LAO ZI, pokud v sobě neneseme bod smrti, nedotkne se nás dráp tygra. 

Termín 27. – 28. dubna 2019, Praha 1, cena: 3000.- 


Kladete si otázky o světě, zdravotních problémech, vztazích či prostoru? Pak možná právě Vám pomůžou semináře o tradiční čínské kosmologii. 

Vychází z HAM YU, učení tradovaného z období císaře FU XI (Fu Siho) téměř tři tisíce let před naším letopočtem. Za éry KONG ZI (Konfucia) bylo přednášení HAM YU zapovězeno a okleštěno ode všech souvislostí s jangovou sférou Nebytí. Postupně byly zničeny všechny knihy, věnující se těmto uměním. Pro nesnadnější propojení informací bylo torzo učení rozděleno do samostatných bloků, které odpovídaly hmotným celkům (tradiční čínská medicína, astrologie, FENG SHUI apod.). Tajné učení HAM YU, vycházející z původní podoby práce s jinovou i jangovou sférou se od té doby předává pouze ústně, dodnes neexistuje v písemné podobě. V současnosti se na znalost HAM YU odvolává pouze minimum autorů, věnujících se čínským uměním (já vím pouze o jednom).

Jak jsem už před časem oznámila, novou školičku otevírat nebudu, budu se zabývat přednáškami, které by měly vystihnovat podrobnosti, záludnosti a detaily jednotlivých oblastí čínského učení. Pokud by někdo chtěl získat ucelené základní vzdělání, v součesné době se školičkami zaobírají dva moji báječní žáci – ZUZANA ADAM a JIRKA ČERNÁK. Víc informací vám poskytnou oni sami a jejich webové stránky: ZUZANA ADAM – https://www.zuzanaadam.cz/, JIRKA ČERNÁK – https://akademiestesti.wordpress.com/vzdelavani/. Přeji jim a samozřejmě i všem dalším jejich žákům hodně radosti na cestě, kterou jsem se vydala já a po které oni s nadšením pokračují.

 

 

 

Archiv