V mém eShopu je již ke stažení kniha horoskopů pro rok 2018 - Rok Hliněného Psa.

Print Friendly, PDF & Email

 

Seminář: Rituály  a symboly 

Rituály patří mezi vrcholné, nicméně velmi jemné procesy manipulace. A ke špičkovému využití rituálů ve všech situacích a za všech podmínek potřebujeme vnímat symboly. Rozumným používáním symbolů dokážeme velmi efektivně procházet i složitými úseky našeho Bytí a můžeme se výrazně zasloužit i o kvalitu našeho okolí.

Termín 19. – 20. května 2018, Praha 1, cena: 2800.- 

 


Kladete si otázky o světě, zdravotních problémech, vztazích či prostoru? Pak možná právě Vám pomůžou semináře o tradiční čínské kosmologii. Školička tradiční čínské kosmologie HAM YU si předsevzala nesnadný cíl – přiblížit současnému člověku západní civilizace vědění staré Číny.

Vychází z HAM YU, učení tradovaného z období císaře FU XI (Fu Siho) téměř tři tisíce let před naším letopočtem. Za éry KONG ZI (Konfucia) bylo přednášení HAM YU zapovězeno a okleštěno ode všech souvislostí s jangovou sférou Nebytí. Postupně byly zničeny všechny knihy, věnující se těmto uměním. Pro nesnadnější propojení informací bylo torzo učení rozděleno do samostatných bloků, které odpovídaly hmotným celkům (tradiční čínská medicína, astrologie, FENG SHUI apod.). Tajné učení HAM YU, vycházející z původní podoby práce s jinovou i jangovou sférou se od té doby předává pouze ústně, dodnes neexistuje v písemné podobě. V současnosti se na znalost HAM YU odvolává pouze minimum autorů, věnujících se čínským uměním (já vím pouze o jednom).

Výhodou školy je využívání Čtyř Pilířů Vznešeného Vědění (YI JING, čínská numerologie, astrologie a kosmologie), poskytující informace ze všech oblastí Bytí i Nebytí. Znalosti konkrétního jedince, času, prostoru i dalších údajů Univerza jsou nezbytné pro tvorbu individuálního programu, který zajišťuje dokonalou harmonii Bytí a Nebytí (jinu a jangu), harmonii jednotlivce v Univerzu. Výhodou studia HAM YU je kompletnost pohledu na svět, možnost zvládat problém ovlivněním času, člověka nebo prostoru podle toho, co je v dané chvíli nejvhodnější. Preventivní program konkrétního člověka získá doporučení z oblasti vztahů i prostoru, stavba konkrétního domu bude odpovídat skutečným potřebám rodiny či firmy, bude reflektovat nejen jejich současnou situaci, ale bude zajišťovat i jejich představy budoucnosti. V případě zájmu lze zařadit další bloky k rozšíření jednotlivých témat.

Součástí studia jsou tajné tabulky HAM YU, které nebudou nikdy publikovány.

Velkou část práce budeme věnovat Knize proměn – YI JING. Staří Mistři si potrpěli na jinotaje a obrazy. Nejdůležitější sdělení o existenci a funkčnosti  Bytí a Nebytí  je zakódováno ve světě čar, v čarách nacházíme vysvětlení všeho, s čím se kdy můžeme setkat. Jeden z nejstarších textů světa se svou binární soustavou nejen vystihuje podstaty dění, ale také neuvěřitelným způsobem pomáhá při terapii rakoviny či jiných složitých onemocnění, osvětluje bariéry a meze lidských vztahů, usnadňuje nám pochopení a přijetí času a prostoru, poskytuje mimořádně zajímavé glosy k prosperitě zamýšlené akce, předkládá nám mnohdy ne zcela zřetelné někdy i podprahové důvody, které nás k těmto krokům vedou, upozorňuje na často nečekané či nemilé následky. Díky tomu můžeme daleko důkladněji promýšlet náš postup, můžeme se preventivně postavit k budoucím nepříliš výhodným dopadům. V neposlední řadě nám čáry umožňují Konfuciem tak nedoporučované nahlédnutí do jangové sféry, do světů, které známe s pohádek, bájí či kouzel novodobých kouzelníků, ale také aktivit východních Mistrů bojových umění. Do světů hrůzy z prázdnoty, ale také nekonečné krásy bezčasí. Ne nadarmo spojujeme čáry s kouzly.

Rozdíl systému práce s Knihou proměn se slovy a s čarami  je obdobný jako rozdíl systému práce člověka a počítače. Že počítač je výkonnější a jeho práce efektivnější než může být činnost člověka o tom dnes pochybuje málokdo. O efektivnosti práce s čarami byli přesvědčeni staří Mistři už před tisíci lety. Pět víkendů s čarami jinu a jangu posune pohled vašich dosavadních znalostí na zcela odlišnou úroveň.

 

 

 

 

Archiv