Něco o mně

Eva Joachimová

Narodila jsem se v centru Prahy v nesmírně materialistické rodině a mimo pěti let kolem mé dvacítky jsem v Praze strávila prakticky celý dosavadní život. Milovala jsem město a miliony lidí a mé duševno se spokojovalo s touláním po Václavském náměstí. Asi proto se mi ve čtrnácti letech dostalo základních textů čínské kosmologie a o rok později čínské astrologie. Leta letoucí jsem si hrála a ani omylem mne nenapadlo, že by má hra mohla znamenat něco jiného než příjemné rozptýlení. Jsem svou podstatou dřevěný Kůň a podle čínské astrologie Kůň není inteligentní, ale je natolik obratný, že to nikdo nepozná. Dřevo Koni přidává barbarství, nekultivovanost, ale také zvídavost a touhu po poznání.

Podzim 1979 mne svedl dohromady s úžasným českým sinologem a znalcem taoismu doktorem Borisem Brinem – Michajlovem, který mi po mnoho nekonečných dní a nocí předával barvité obrazy vlastního vědění tradičním čínským způsobem – „žák, který se ptá, není hoden svého mistra“ (mimochodem mou otázku poprvé zodpověděl v lednu 1992!).

V červenci 1988 jsem se setkala na prosluněném břehu Loiry s dalším neuvěřitelným člověkem, mistrem Li. Napřed nás spojilo disidenství. On žil inkognito v cizí zemi bez možnosti návratu, aniž by ohrozil své blízké, já jako signatářka Charty 77 jsem ve Francii prožívala nečekané opojení vlastnictvím pasu, který jsem obdržela 14 dní před cestou a a k mému neuvěřitelnému překvapení jsem skutečně překročila hranice. Teprve následně se náš rozhovor stočil na čínskou kosmologii. Dodnes si pamatuji věty, které zcela změnily můj život: „Ty si ráda hraješ? Dobrá, dám Ti šest čar, ve kterých je ukryt známý i neznámý svět. Když ho objevíš, bude Tvůj.“ Pět dlouhých let jsem žila s čarami za shovívavého dohledu mistra Li, prošli jsme základními předpoklady světa jinu i jangu, pracovali jsme s proměnami jednotlivých čar a jejich významy, dlouhou dobu jsme strávili u energetických problémů, jeden z nich například známe pod jménem rakovina. Po několika letech jsem se zhrozila – zjistila jsem, že šest čar má i text, a to velmi starý a nazývá se Kniha proměn – YI JING. Příšerně jsem se tehdy rozčílila a ještě víc mne popudilo, jak se mému vztekání smál mistr Li, ale musím uznat, že měl pravdu. Při práci s Knihou proměn mne ani dnes slova neruší. Na čáry navázalo povídání o HAM YU, tajemných vztazích viditelného i neviditelného světa, složité výpočty, které já, odmítající počítat víc jak do pěti, bez odmlouvání následovala. Následující léta jsem si ještě zpestřila studiem na Evropské univerzitě Tradiční čínské medicíny LEUNG KOK YENA.

A to je konec minulosti. Současnost prožívám většinu času na starém mlýně u Doubravy, kde je stále co opravovat a dostavovat. Píšu další knihy Cesty bílého jeřába a myslím na oba své první učitele. Klidně si odejdou do dalšího světa a mne, tak málo vědoucí tady nechají, abych si poradila sama. Kéž i nadále stojí za mnou, tak jak za mnou stáli po celá ta dlouhá léta, kéž bdí i nad Vámi, kteří se rozhodnete jít po cestě, kterou oni tak ctili a milovali.