Podmínky pro výpočet FENG REN SHUI

Co tedy potřebujeme ke skutečně fundovaným závěrům FENG REN SHUI?

a) HAM YU – zeměpisná lokalizace prostoru, časoprostorová orientace člověka (obyvatele)

b) FENG REN SHUI:

Čas – aktuální doba úvah o změnách, vhodná doba pro změny, event. počáteční čas energetického spojení člověka a prostoru, závislost času na lokalizaci prostoru

Člověk – energetické vztahy všech lidí (lze počítat i se vším, kde známe údaj o vzniku, narození – zvíře, věc, funkce, idea atd.)

Prostor – rozbor prostoru na úrovni nebe, země a člověka

Rozbor rozhraní:

1. rozhraní – kůže
2. rozhraní – oděv
3. rozhraní – 1. Horizont (pokoj, lůžko,pracovní stůl)
4. rozhraní – 2. Horizont (byt)
5. rozhraní – 3. Horizont (dům, pozemek)
6. rozhraní – 4. Horizont (obzor – může se rozlišit na jin – noc a jang – den)