Co je FENG REN SHUI

Co je FENG REN SHUI (feng řen šuej)?

Původní čínská nauka vycházela z předpokladu, že pozemský svět je propojen s vesmírem a veškeré vztahy na nebi, nebo chcete- li ve vesmíru, odpovídají vztahům na zemi a přitom se zároveň navzájem ovlivňují. Moderní řečí bychom řekli, že vztahy makrokosmu odpovídají vztahům mikrokosmu a navzájem spolu souvisejí. Všechny závažné události se proto počítaly na těchto třech úrovních – na úrovni nebe – makrokosmu, na úrovni země – mikrokosmu a na úrovni jejich vzájemných vztahů – na úrovni prostoru pro člověka.

Výpočty se napřed odehrávaly na úrovni výpočtu konkrétní entity (člověka, stavby, funkce…), na úrovni horizontální osy jinového, hmotného světa „vítr – voda“  a na úrovni vertikální osy jangového neviditelného světa „nebe – země“ a potom se vrátily k průsečíku všech výpočtů, osobě konkrétního člověka. Teprve tyto závěry považovali staří mistři za skutečný obraz, za výchozí situaci, teprve na tomto základě se děla rozhodnutí. Vidíme z toho, že většina dnešních knih o FENG SHUI jsou v podstatě obrázkové knížky pro děti.  Beze všech výpočtů, které jsme si uvedli je jakákoli činnost v oblasti vědomých změn prostoru dokonce nebezpečná. FENG SHUI je totiž naukou o ideální poloze hrobů, o pomoci optimálnímu oddělení těla a duše. A nám jde zcela jistě o snahu opačnou, o propojení těla, duše a okolního světa.

 • Bez znalostí tradiční čínské medicíny si nemusíme uvědomit, že se problém či choroba některého ze členů domácnosti může po našem zásahu do prostoru prohloubit či „nečekaně“ propuknout – velmi nebezpečné mohou být například broušené křišťálové koule v oknech. Blýskání plošek může zhoršit epilepsii nebo při souhře dalších okolností dokonce vyvolat epileptický záchvat.
 • Bez znalostí aktuálních energií může pomůcka FENG SHUI zhoršit nepříznivý vliv času – například fontána představuje živou vodu. V roce, kdy v sektoru XUN – Hojnosti bude působit KAN a DUI (např. rok 2016), bude se vliv vody zesilovat. Může dojít k dalším kumulacím energie Vody (zimní měsíce, roky končící číslicí 2 a 3, modrá malba prostoru, černý nábytek…). Hojnost se pak touto kumulací rozplyne. Navíc může dojít k problémům s nadbytkem vody – vytopení, vyplavení… Neznamená to, že musíme všichni všechny fontány vyhodit, ale pokud se  v oblasti hojnosti, rozmanitosti, bohatství či zdraví začnou projevovat takovéto problémy, musíme ihned reagovat.
 • Bez znalostí vztahů lidí v daném prostoru nevíme, jak tyto vztahy budou na zamýšlené změny reagovat, dostáváme se do situace, kdy otevíráme dveře, aniž bychom tušili, že se ocitáme v zoo, v pavilonu šelem.
 • Bez znalosti nebes můžeme rozhodovat o oblastech, které nechápeme, naše rozhodnutí jim může nevyhovovat. Tyto oblasti se budou bránit – důsledky ovšem poneseme my.
 • Bez znalosti země můžeme dělat chyby, které zabrání zemi interakci s námi a nám znemožní využívat její energii, energii naší matky.
 • A bez kompilace tohoto všeho dohromady se prostě k průsečíku vesmírných os, k člověku dostat nemůžeme ani teoreticky, ani prakticky.
Červené razítko Mistra FENG REN SHUI
Ještě v nedávné minulosti nemohlo být vydáno stavební povolení bez souhlasného stanoviska Mistra FENG REN SHUI – jeho červeného razítka. Mistr FENG REN SHUI ručil za to, že předložený projekt neohrozí okolí, podpoří uvažovanou funkci objektu a nezhorší FENG SHUI města. Scéna našeho osudu se skládá ze tří herců – Času, Člověka a Prostoru, vliv času a prostoru na osud člověka tvoří zcela jistě nezanedbatelné 2/3!
Pokud stavba bude odpovídat požadavkům FENG REN SHUI, vytvoří nejen prostor pro životní harmonii osob, ale také propojí funkci stavby s Univerzem a zajistí potřebné toky energií (finanční, materiální pomoc, pomocníky či pracovní síly). V současné době firmy na západě vydávají obrovské prostředky na posouzení staveb proto, že propojení s Univerzem zajistí nejen výrazně výhodnější dokončení stavby, ale hlavně budoucí prosperitu stavby, její funkce i příslušných osob.
Z pohledu Mistra FENG REN SHUI  se dokonce uvádějí nebezpečí, ke kterým může dojít při opomenutí některého z pohledů SAN BAO nebo SAN ZAI. Zamýšlená stavba nebo rekonstrukce stavby bude ohrožovat okolí – například nevhodný tvar stavby, budoucí funkci  – rodinný dům přispěje k rozpadu rodiny, firma zkrachuje – výsledkem jsou prázdné budovy, zhoršující FENG REN SHUI města. Prostor může ohrozit zdraví, prostor v čase se stává jedním ze základních činitelů lidského osudu.
Nebezpečné založení stavby z pohledu SAN BAO
 • Nebesa – metoda 9 hvězd: nebere v potaz střed funkce (nedostatečnost vedoucí k labilitě až destrukci funkce, následný krach záměru /rodiny, firmy…/)
 • Prostor pro člověka – metoda BA GUA: nebere v potaz proměny prostoru v čase (Letící hvězda) a event. zásahy člověka (labilita až destrukce funkce v závislosti na objektivních problémech)
 • Země – metoda 5 zvířat: nebere v potaz žádanou funkci a zázemí zvířat  (fyzická labilita až destrukce stavby – statické problémy…)
Nešťastné založení stavby z pohledu SAN ZAI
 • ČAS  – koreláty astrotypu funkce a času (obtížné naplňování funkce)
 • ČLOVĚK – koreláty astrotypu člověka a času (problémy člověka)
 • PROSTOR – koreláty astrotypu 6 rozhraní a času (prostorové překážky)

Dalším problémem západního světa je, že se v knihách FENG SHUI vůbec neuvádějí první dvě rozhraní prostoru – kůže a oděv. Nesladíme-li prostor kompletní, tedy včetně kůže přítomného člověka a jeho oděvu s vytvářeným prostorem, nemáme šanci dosáhnout harmonii. A pokud nežijeme v harmonii, vznikají problémy, pokud vznikají problémy, musíme na ně reagovat, to nás vysiluje a v závažných případech se to začne projevovat ve stavech, které nazýváme nemoci.

Představte si krásnou dámu na plese v opeře v elegantní dlouhé róbě, s loknami vlasů staženými diamantovými sponami a zcela nenalíčeným obličejem. Stejně podivně by působil pán ve fraku a v pohorkách. Tady si ovšem můžeme představit ještě podivnější a hlavně nesmírně nebezpečnou situaci – pána v tanečních botách či dámu se střevíčkách ve Vysokých Tatrách na Gerlachovském štítě. Bez prvního a druhého rozhraní se uvažují výpočty institutů, bank či továren, ovšem i tady se uvažuje o možném oděvu pro personál a víte, že mnoho zaměstnavatelů pořizuje oblečení (uniformu) nejen zaměstnancům v interiérech, ale i řidičům atd. Podle zásad FENG REN SHUI lze dobře stejnokrojem ovlivňovat přístup k práci, pocit sounáležitosti a řadu dalších faktorů – stejně tak jako prostředím kanceláře či podniku. A doma by nás to zajímat nemělo?

 

O této tématice hovoří i prezentace „Proměny FENG SHUI“