Informace

Obecné a vysvětlující články o problematice tradiční čínské kosmologie, původní čínské medicíny a tajného čínské učení HAM-YU.

Pro pochopení myšlení původních čínských lékařů je nutné se seznámit s jejich myšlením. Základní hybnou silou všech úvah byla nemožnost kontaktu lékař – pacient. V mnoha případech lékař, přestože za zdraví pacienta ručil vlastním životem, pacienta nikdy neviděl. Jeho doporučení se mohla opírat pouze o výpočty, proto výpočty musely obsahovat detailní rozbor všech aspektů, týkajících se pacienta, například neustále aktualizované rozbory energií času, prostoru a společenských jevů. Teprve výsledek porovnání těchto výpočtů mohl přinést relevantní pohled na aktuální stav pacienta a vést k opravdu přínosným doporučením. Pro výpočty jsou stěžejní dva údaje. Údaj o stavu pacienta ve chvíli prvního nadechnutí a údaje o aktuálním stavu energií v uvažovaném období. Ve chvíli prvního nadechnutí je energetická výbava člověka ideální, přesně taková, jakou si člověk vybral pro optimální zvládnutí úkolů pozemského života. Výsledkem běhu života je posunutí od původního stavu a právě toto posunutí vyvolává disharmonii. Úkolem terapeuta je toto posunutí formulovat a vést terapii tak, aby se pacient co nejdřív vrátil do původního stavu.

Celý příspěvek

Klasická čínská medicína předchází o řadu tisíciletí Tradiční čínskou medicínu. Traduje se, že původní homogenní učení, částečně známé například z NEI JING zakázal KONG ZI (Konfucius) z obavy před depresemi nedostatečně poučených lidí z projevů jangové sféry. Mezi oběma učeními je několik zásadních rozdílů:

Celý příspěvek

Archiv